Kenny Kenny Frost fra Laksen Hus er blandt oplægsholderne ved konferencen.

Fredag den 14. juni 2024 inviterer Dansk Laksefond til konference med fokus på laksen og laksefiskeriet. Alle er velkomne, men der er et begrænset antal pladser. Læs her, hvordan du tilmelder dig og se dagens program.

Det er sjette gang, at Dansk Laksefond arrangerer laksekonference, hvor den nyeste viden om lakse og laksefiskeri bliver leveret af førende danske og udenlandske eksperter. Mød også de ildsjæle, der dagligt arbejder for et bedre fiskeri.

Dagens program

9.30 – Ankomst, kaffe, indskrivning

10.00 – Velkomst ved Dansk Laksefond, Christian Wedel Neergaard

10.10 – Laksens betydning i Naturen Rige, Ringkøbing- Skjern Kommune, Ole Knudsen. Laksens tilbagevending til de vestvendte vandløb er en succeshistorie. Ringkøbing- Skjern Kommune har i særlig grad bidraget, og formand for Teknik og Miljø i Ringkøbing- Skjern kommune åbner konferencen og fortæller om ”Naturens Rige”, og hvad laksen betyder for lokalområdet.

Tid, sted og tilmelding


Tid:
Fredag den 14. juni, 2024, kl. 9.30 – 16.00.

 

Sted: Innovest, Ånumvej 28, Skjern.

 

Pris: 200 kr. (inkl. frokost og forplejning i løbet af dagen).

 

Tilmelding: Ved betaling senest 1. juni MobilePay 898616 eller Nordea 2191 1485 624 283

TEMA 1: ET BÆREDYGT LAKSEFISKERI – TIL GLÆDE FOR MANGE

10.25 – Hvad er det laksefiskeriet kan? Kenny Frost – Laksen Hus
Laksefiskeriet er en besættelse for os og grunden til, at vi er her i dag. Hvad er det egentlig, at laksefiskeriet kan bedre end alt andet?

10.45 – Kan vi bevare et laksefiskeri for alle? Arne Kvist Rønnest, Dansk Laksefond
Laksefiskeriet er blevet godt i Danmark. Kan vi sikre, at alle fortsat har adgang til fiskeriet, eller ender vi et sted, hvor fiskeretten bliver købt op, og fiskeriet bliver for de få?

11.05 – Catch and release fiskeriet. Martin Hage Larsen, DTU Aqua
DTU Aqua har samlet tilgængelig viden om Catch and release fiskeri. Dette er helt centralt i forvaltningen af laksefiskeriet. Kan vi gøre noget bedre fremadrettet til gavn for bestandene?

TEMA 2: BIOLOGIEN OG BESTANDENE

11.25 – Laksen klarer sig selv i Ribe Å!  Lars Brinch Thygesen, Danmarks Sportsfiskerforbund
Det er slut med udsætninger i Ribe Å systemet. Restaureringsarbejdet har båret frugt, og både laks og ørreder klarer nu sig selv.  Alligevel er der forsat en række udfordringer, særligt i Ribe by, hvor laksen i værste fald dør, når de forsøger at passere opstemningerne.

11.45 – Genskabelsen af øvre Skjern Å. Lenny Stolborg – Ikast-Brande Kommune
I marts vedtog Ikast- Brande kommune at nedlægge MES Sø, det sidste vandkraftværk i Skjern Å systemet. Dermed bliver der fri passage til alle gydepladser i Skjern Å. Lenny Stolborg giver en beskrivelse af projektet, og et bud på tidsrammen.

12.05 – De potentielle laksebestande i danske laksevandløb. Stig Pedersen – DTU Aqua
DTU Aqua har samlet en stor mængde data om lakseyngel i en række vandløb. Dermed er det blevet muligt at sige noget om de potentielle bestandsstørrelser de forskellige steder.

12.30 – Frokost

13.15 – Seneste nyt om laksegenetikken. Professor Einar Eg Nielsen, DTU Aqua.
Status for udviklingen i ”den effektive populationstørrelse” i de danske laksebestande. Hvordan går det med den genetiske udvikling for de danske laksebestande?

TEMA 3: UDFORDRINGER OG LØSNINGER

13.45 – Det store skarvprojekt. Niels Jepsen DTU Aqua
Skarven er den største enkeltudfordring for ferskvandsfiskene i Danmark. Nu har DTU, sammen med 6 EU-partnere, ansøgt EU om ca. 30. millioner til et projekt, som skal sammenfatte meget af den eksisterende forskning og bringe ny dokumentation af skarvens påvirkning på beskyttede/truede vandløbsfisk i Europa.

14.15 – Udfordringerne for det rekreative lystfiskeri i Danmark. Peter Lyngby, Dansk Lystfiskeri
Dansk Lystfiskeri er den ”nye dreng i klassen”. Foreningen kæmper politisk for et bedre lystfiskeri. Udfordringerne er mange.

14.30 – Den ødelæggende lakseindustri i Norge. Jens Olav Flekke, ’Redd Villlaksen’ i Norge
Den vilde laks i Norge er mere presset end nogensinde. Alene de sidste 10 år er antallet af laks i elvene halveret. Årsagerne er mange, men særligt havbrugsindustrien har et stort ansvar for tilbagegangen.

15.00 – North Atlantic Salmon Fund. Elvar Fridrikson – North Atlantic Salmon Fund
Besøg fra Island, hvor formanden for NASF giver en status for laksebestandene rundt omkring os. Det er NAFS, som varetager opkøb af laksekvoter i Nordatlanten, som vi alle nyder godt af.

15.25 – Afsluttende paneldebat
Tid til afsluttende diskussioner og spørgsmål til oplægsholderne

16.00 – Afslutning af konference