Nu starter opgangen for alvor i Vejle Å

70 Cm Fm Flemming Maack måtte en tur i åen for at få den flotte majspringer på land.

Det kan godt være, at der er store miljøproblemer i Vejle Fjord, men det samme gør sig heldigvis ikke gældende i Vejle Å, hvor der lige nu bliver taget mange flotte havørreder.

Den 6. april i år blev Vejle Fjord begravet ved et event arrangeret af Danmarks Sportsfiskerforbund og Greenpeace, og der var stort fokus på de miljøproblemer, der plager fjorden – i lighed med mange andre af vores fjorde.

Omtalen af problemerne har dog også haft den sideeffekt, at nogle har fået den opfattelse, at Vejle Å også var hårdt ramt med dårligt fiskeri til følge, men havørredfangsterne fra sidst i maj og fremefter viser heldigvis, at der fortsat er mange og store blanke ørreder, der netop i disse dage vender hjem til den smukke sydøstjyske å.

Sådan kommer du til at fiske i Vejle Å
Vil du prøve lykken i Vejle Å, kan du enten vælge at blive medlem i Vejle Sportsfiskerforening eller købe et dagkort til åen. Se her hvordan.

Det første store optræk
Erik Asmussen, der er formand for Vejle Sportsfiskerforening, fortæller, at det første store optræk i åen normalt kommer her i juni, og det tyder de indberettede fangster da også på sker igen i år. Herfra går det så slag i slag og antalsmæssigt bliver de fleste havørreder fanget i juli og august.

Fisk Fanget 5 Juni 2024 Per Palm fangede den flotte ørred i Vejle Å den 5. juni. Den målte 74 cm og vejede 5,7 kg.

Måtte i åen efter fisken
En af dem, der har haft heldet med sig ved åen, er Flemming Maack. Han var afsted en af de sidste dage i maj, hvor der drev godt med majfluer på vandet. Med sig havde han en lille spinnestang og en spinner. Fangstnettet var ikke kommet med, og påklædningen var korte bukser og bare ben i gummistøvler.

Allerede i andet kast var der bud efter spinneren, og det viste sig hurtigt at være en større fisk, der satte den begrænsede udrustning i perspektiv. Flemming måtte en tur i åen, og med begge hænder fik han skovlet den udtrættede fisk op på land. Det var en flot blank majspringer på 70 cm og godt 4 kilo.

Skælfoto Skællet fra Flemming Maacks havørred gav spændende information om den liv. Foto: Carsten Maack.

Spændende skælaflæsning
Der blev taget en skælprøve på Flemmings havørred, som efterfølgende blev analyseret af en Vejle Sportsfiskerforenings dygtige skælaflæsere, Carsten Maack. Resultatet er meget interessant, for det viser sig, at havørreden er svømmet ud af åen som 1-årig. Og så har fisken kun været to hele år og et par måneder i havet - og alligevel opnået den anselige vægt af 4 kg.

Kaare Manniche Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund mener, at det resultat har spændende perspektiver. 

– Det har hidtil været mest almindeligt, at de vilde ørreder i Vejle Å smoltificerer efter 2 år i åen. Med den store dødelighed i åen som følge af skarvprædation på op imod 80-90 % fra oktober til marts, der er er påvist af DTU Aqua, så vil det alt andet lige være en stor fordel for smoltene af forlade åen så hurtigt som muligt. At denne ene havørred er en 1-års smolt skal ikke overfortolkes, men det bliver spændende at følge situationen de kommende år.

Ekstrem tilvækst
Han er også imponeret over havørredens store tilvækst:

– En havørred, der har opholdt sig godt 2 år i havet vil sjældent være større end 50-55 cm. Denne var 70 cm, og da den ikke er vokset i længden i 2024, så har den gennemsnitligt haft en årlig tilvækst på cirka 27 cm. En havørred, der ikke er kønsmoden, vokser normalt 15-20 cm om året, så denne fisk har virkelig taget for sig af føden i havet. Det giver også svaret på et spørgsmål, som jeg ofte får: Er der på trods af havets og Vejle Fjords dårlige miljøtilstand nok føde i havet? Det tyder alt på, og det er i den sammenhæng et stort plus, at havørreden har en formidabel evne til at tilpasse sig nye fødeemner, siger Kaare Manniche Ebert.