Nu åbner næste laksekvote - men varmen truer flere steder fiskeriet

IMG 1108 (2) Fra den 16. juni er det igen muligt at hjembringe laks ved flere vest- og sønderjyske vandløb, men hold øje med kvoten, der hurtigt kan være fisket op.

Den 16. juni åbnes der igen for hjemtagning af store laks i flere af de vest- og sønderjyske åer. Flere steder er kvoten for de store laks nemlig opdelt i to eller tre dele, mens hele kvoten andre steder allerede er opfisket for denne sæson. Her får du et overblik over situationen ved de lakseførende vandløb i Vest- og Sønderjylland, samt det varme vejr, der allerede har betydet stop for fiskeri i to åer.

VÆR OBS PÅ HØJE VANDTEMPERATURER

 

Høje vandtemperaturer kan medføre en dårligere overlevelse for laksene i forbindelse med genudsætning. Derfor lukker flere foreninger for fiskeri efter laks, når vandtemperaturen overstiger 18 °C.

 

Flere laksevandløb nærmer sig allerede de 18 °C på grund af det varme sommervejr. Hold derfor godt øje med din lokale forenings hjemmeside, hvor det vil blive meldt ud, hvis/når fiskeriet lukker.

 

Pt. er der allerede lukket for fiskeri i Brede Å og Storå.

Biologerne ved DTU Aqua fastsætter hvert år en kvote for, hvor mange laks der må hjemtages fra de vestjyske vandløb. For de store laks over 73 cm forholder det sig sådan, at der ved nogle vandløb er en samlet kvote for hele sæsonen, mens den andre steder er opdelt i to dele, og endelig er kvoten for Skjern Å som det eneste sted opdelt i tre dele. For de mindre laks op til og med 73 cm er der ved alle vandløbene fastsat en kvote, der gælder for hele sæsonen.

De steder, hvor kvoten er opdelt, åbnes der for anden del den 16. juni, som dermed bliver årets anden laksepremiere. Tjek her hvad status er ved de enkelte lakseførende vandløb i Vest- og Sønderjylland.

Storåen
Kvoten for store laks over 73 cm er opdelt i to dele. Der åbnes for anden del den 16. juni. Kvoten for laks op til og med 73 cm er stadig åben.

Du finder regler for fiskeriet, link til fangstrapportering og status for kvoterne her.

Skjern Å
Kvoten for store laks over 73 cm er opdelt i tre dele. Der åbnes for anden del den 16. juni. Kvoten for laks op til og med 73 cm er stadig åben.

Du finder regler for fiskeriet, link til fangstrapportering og status for kvoterne her.

Højst én laks
For alle de nævnte vandløb gælder, at det højst er tilladt hver enkelt lystfisker at hjemtage én laks per vandløbssystem per år.

 

Indberet din fangst hurtigt
Fisker du ved de lakseførende vandløb, er du forpligtet til at følge med i, hvad status er på kvoten, så du ikke kommer til at hjemtage laks, efter at kvoten er fisket op.

Fanger du en laks skal du senest inden midnat samme dag indberette fangsten, og det anbefales fra blandt andet Skjern Å Sammenslutningen, at du gør det så hurtigt som muligt, og gerne umiddelbart efter fangsten. Derved mindskes risikoen for, at kvoten overskrides.

 

Når kvoten er opfisket
Når kvoten for hjemtagning af laks er opfisket ved det enkelte vandløb, må du fortsat fiske i vandløbet, men fanger du en laks, skal den straks genudsættes. Det skal ske så skånsomt som muligt, og uden at laksen løftes fri af vandet.

 

Varde Å
Kvoten for store laks over 73 cm er opdelt i to dele. Der åbnes for anden del den 16. juni. Kvoten for laks op til og med 73 cm er stadig åben.

Du finder regler for fiskeriet, link til fangstrapportering og status for kvoterne her.

Sneum Å
Kvoten på store laks over 73 cm er ikke opdelt. Kvoten er stadig åben. Kvoten for laks op til og med 73 cm er ligeledes åben.

Du finder regler for fiskeriet, link til fangstrapportering og status for kvoterne her.

Kongeåen
Kvoten på store laks over 73 cm er ikke opdelt, og den er opbrugt på A-vandet. Der er dog stadig fem laks tilbage på B-vandet og disse er ikke opdelt i størrelsesgrupper.
Kvoten på laks op til og med 73 cm er stadig åben.

Du finder regler for fiskeriet, link til fangstrapportering og status for kvoterne her.

Ribe Å
Kvoten for store laks over 73 cm er opdelt i to dele. Der åbnes for anden del den 16. juni. Kvoten for laks op til og med 73 cm er stadig åben.

Du finder regler for fiskeriet, link til fangstrapportering og status for kvoterne her.

Brede Å
Kvoten for store laks over 73 cm er ikke opdelt, og den er opbrugt på A-vandet. Der er dog stadig fem laks tilbage på B-vandet og disse er ikke opdelt i størrelsesgrupper. Kvoten på laks op til og med 73 cm er stadig åben.

Du finder regler for fiskeriet, link til fangstrapportering og status for kvoterne her.

Vidå
Kvoten på store laks over 73 cm er ikke opdelt. Kvoten er stadig åben. Kvoten på laks op til og med 73 cm er stadig åben.

Du finder regler for fiskeriet, link til fangstrapportering og status for kvoterne her.