Forventninger og tips til laksepremieren

Per1 Per Gylling, der til daglig er knyttet til Zpey, forventer en rigtig god sæsonstart.

Den 16. april starter laksefiskeriet i de vestvendte jyske åer, og rigtig mange lystfiskere vil være klar fra morgenstunden med håb om at være blandt de heldige, der fanger en premierelaks. Her får du forventninger og tips til fiskeriet fra tre garvede laksefiskere.

For mange lystfiskere er det en festdag, når laksefiskeriet i de vestvendte jyske åer åbner den 16. april, og det er en begivenhed, der trækker mange folk ud til åen. Har du en drøm om at få en laks med hjem, er det også i premieredagene, du skal være på stikkerne, for kvoten for store laks over 73 cm bliver hurtigt fisket op ved de fleste vandløb. Det bliver i endnu højere grad tilfældet i år, hvor kvoten er opdelt i tre dele i Skjern Å og to dele ved de øvrige vandløb.

Vi har talt med tre garvede laksefiskere, der primært fisker laks ved Skjern Å og Varde Å. Her får du deres forventninger til premieren og nogle tips til fiskeriet.

Mindst lige så godt som sidste sæson
Hos Per Gylling er forventningerne til premieren i hjemmevandet Skjern Å helt i top.

– Jeg tror, det bliver helt vildt. Der har været en fin, høj vandføring frem mod premieren. Jeg tror derfor, at fiskene har fordelt sig rundt i hele åen, og der er en fornuftig mængde af dem, fortæller Per.

I forhold til hele sæsonen forventer Per, at det som minimum tangerer sidste år, men antallet af grilse de to sidste sæsoner tyder på, at der ville komme mange mellemlaks i år.

– Der bliver desuden fisket mindre med garn ude i fjorden, fordi der er færre fladfisk, men det har den sidegevinst, at der også bliver fanget færre laks i garn. Sidste år var der stort set ingen garnskadede fisk, fortæller Per.

Selvmordsfisk
Per Gylling kalder dem selvmordsfisk, de laks, der lige nu står i åen. Der er ikke blevet fisket på dem, de er hugvillige og relativt nemme at fange. Til gengæld kan de være svære at finde.

– Det gælder derfor om at komme hen over en masse vand, og ni ud af ti fisk står ude midt i åen. Det kan være temmelig tilfældigt, hvem der lige har heldet med sig, så nyd dagen og selskabet med de mange medfiskere ved åen, anbefaler Per.

Tredelt kvote
Laksekvoten er i år hævet til i alt 500 laks ved Skjern Å, og kvoten er blevet delt i tre, så her til premieren den 16. april kan der maksimalt hjemtages 67 laks fra kvoten for store laks over 73 cm. Resten af kvoten frigives den 16. juni og 16. august.

Når kvoten på de 67 store laks er fisket op – og det forventes at ske indenfor de første dage – må der fortsat fiskes i åen, men det er ikke tilladt at hjemtage flere laks over 73 cm inden næste del frigives den 16. juni.

Kvoten for laks på 73 cm og derunder er ikke opdelt, da den erfaringsmæssigt rækker til hele sæsonen.

Du kan tjekke hele regelsættet for laksefiskeriet i Skjern Å her.

Lars1
Lars Ager vælger at fiske med spinflue til premieren i Varde Å.

Starter med spinflue
Lars Ager fisker primært i Varde Å og fanger hvert år en god portion laks. Han fisker både med spin og flue, men til premieren den 16. april vælger han at kombinere de to teknikker.

– Jeg vil fiske med spinflue de første dage, hvor jeg forventer, at vi får godt fiskeri med en fin vandføring. Der har været meget vand i åen frem mod premieren, så fiskene er sikkert godt fordelt, og mit eget fiskeri kommer til at foregå fra Sig og opstrøms, fortæller Lars og fortsætter:

– Er man ikke godt kendt ved åen, kan strækket ved omfartsvejen og golfbanen være et godt udgangspunkt, men man skal under alle omstændigheder være forberedt på, at der vil være mange folk ved åen, og det gælder om at vise hensyn til hinanden.

Lars2 Lars fisker både med flue, spinflue og meget lette gennemløbsspinnere.

Dybt og langsomt
Lars Ager fisker spinfluen på et 0,40 mm forfang med en 10’er krog for enden af rørfluen. Hans synk vejer mellem 10 og 18 gram, og hovedlinen er en 0,20 mm fletline.

– Jeg kaster 45 grader nedstrøms og lader fluen bevæge sig tværs over åen. Det gælder om at fiske dybt og langsomt her først på sæsonen, fortæller han.

Lars fortæller også, at laksene både kan stå midt i åen og inde ved kanten, og de kan sagtens byde på overraskelser.

– Her først på sæsonen kan de stå de mærkeligste steder, hvor vi slet ikke forventer det, som på helt lige og kedelige strækninger, slutter han.

Thomas1 Thomas Kjelgaard fangede en flot laks i Varde Å dagen efter premieren i 2022.

Lette at lokke til hug, men svære at finde
Thomas Kjelgaard deler sit laksefiskeri mellem Varde Å og Skjern Å. Til premieren bliver det dog varde Å, han kommer til at besøge.

– Jeg glæder mig helt vildt. Vandføringen har været fin frem mod premieren, så jeg tror der er en del fisk i åen, og de står sikkert godt fordelt og er trukket langt op, fortæller Thomas og fortsætter:

– Set hen over hele sæsonen er premierelaksene nok de letteste at få til at hugge, men til gengæld kan de være svære at finde, og med op til 1000 fiskere til premieren er der rigtig mange om buddet, så jeg ser det også som en festdag, hvor det handler om at hygge sig ved åen.

For hele sæsonen forventer Thomas Kjelgaard, at fangsterne stadig holder sig på et højt niveau.

– Vi har set øgede fangster i Varde Å hen over de sidste ti år, men det skal selvfølgelig også ses i lyset af, at der er kommet 3-4-5 gange så mange lystfiskere ved åen. Kvoten er nu blevet delt i to, og det er udmærket, både i forhold til at få spredt fiskepresset og i forhold til genetikken, siger han.

Lær et stræk at kende
– Mit råd til nye fiskere ved åen er at koncentrere fiskeriet omkring et enkelt stræk, som man så efterhånden lærer at kende, så man finder ud af hvor hvile- og standpladserne er. Det gælder om at investere tid og kræfter, og efterhånden vil man kunne se nogle mønstre i laksens adfærd. Det er desuden en rigtig god ide at trække på de mere rutinerede kræfter, man møder ud ved åen, anbefaler Thomas.

Hvis der er kold med nattefrost i premieredagene, vælger Thomas at fiske sin flue dybt, men med den nuværende vejrudsigt, bliver det nok anderledes.

– Der er udsigt til, at vi får lunt vejr, og så fisker jeg noget højere i vandet. Mit setup til premieren bliver en line med fire densiteter startende med flydende over synke 1 og 4 for at slutte med synke 6 i spidsen, slutter han.

Du finder reglerne for fiskeriet i Varde Å her.