Der blæst' en vældig vind den daw ud' fra vest

Skærmbillede 2022 06 03 Kl. 11.27.22

Sådan indleder De Nattergale deres gennembrudssang ”Uha, da-da” fra 1988. De Nattergale havde sin begyndelse i Grindsted, hvor man finder den smukke å, der dannede rammerne om kurset Tørflue- og nymfefiskeri i Grindsted Å. Det blev et lærerigt kursus med gode oplevelser og enkelte, fine fangster.

I det vestjyske lå vindstyrken på omkring 16 m/s, da kursisterne mødtes på parkeringspladsen ved Grindsted Roklub og begyndte at rigge til. Under normale omstændigheder ville let grej og små fluer ikke være en lystfiskers første tanke under disse forhold. Men forholdene til trods var stemningen høj og forventningerne gode hos kursisterne på det fuldt bookede kursus.

Danmarks Sportsfiskerforbunds instruktør Jeppe Bøgh er vokset op i Grindsted og har fisket i åen, siden han var barn. Derfor har han solid erfaring med, hvordan man overlister åens fisk, og den erfaring blev der delt ud af som introduktion til kurset. Jeppe gennemgik sit grej og fortalte, hvilke knuder og fluer, han benytter, hvorefter han demonstrerede den metode, han bruger til at fiske åen: korte kast og kontrolleret line.

Tørfluekursussamlet (1)
Vi har været lidt udfordrede i dag på grund af vinden og lidt køligere vejr. Så klækningerne er ikke kommet godt i gang endnu. Men det er altid spændende at opleve nyt fiskevand og møde nye, rare mennesker, som kan gå hen og blive en ny fiskekammerat. Så sådan et kursus skal man ikke holde sig tilbage fra.
Henrik Schmidt, kurist

Vekslende skydække, strømskaller og stalling
Kursisterne fordelte sig over strækket ved åen og begyndte at fiske. Vinden blæste tværs over åen og voldte deltagerne en del problemer. Der blev fanget godt med siv, buske og anden bevoksning, men inden længe, begyndte de fleste fluer at blive præsenteret fint og fornuftigt.

Skærmbillede 2022 06 03 Kl. 11.10.59 Hverken stalling eller strømskaller brød sig synderligt om nymferne

Der blev spottet enkelte fisk forskellige steder i åen, og kort opstrøms en bro, stod en stor stime strømskaller over en sandbanke og nød tilværelsen. Foran denne stime stod der en af de fisk, deltagerne var kommet for – en fin stalling. Gentagne gange kunne man se, at stallingen tog føde til sig nær bunden. To af kursisterne forsøgte med forskellige nymfer, vinkler, drev og dybder, men det lykkedes ikke at få kontakt til den fine fisk.

Frokost og flot bækørred
Efter den velfortjente frokost begav en af kursisterne sig ned til et sving, hvor der var et godt dybt hul tæt ved brinken og fine store sten. Kursisten hedder Carsten Fjord-Larsen, og han havde tidligere på året deltaget i kurset Vinterfiskeri ved Præstø Fjord. 

Carstens Bækørred ”Ud over buske og andre ting, man kan få fluen i, var der også en dejlig bækørred på 35 cm. Det var en fantastisk oplevelse og det hele værd,” fortalte Carsten Fjord-Larsen

Denne gang skulle det heldigvis gå lidt anderledes. Han slyngede en lille belastet Pheasant Tail ud i åen, og det blev for meget for en smuk bækørred på godt 35 cm, som efter en tur i gumminettet, svømmede raskt videre.

Instruktørens uundgåelige fangst
De udeblevne fangster og vanskelige forhold gav anledning til adskillige jokes om scenarier, hvor instruktøren fangede alle fiskene foran kursisterne. Jeppe Bøgh havde på dagen troligt beholdt rollen som instruktør og udelukkende spottet fisk, instrueret og hjulpet deltagerne i stedet for selv at fiske.

Men da der var 10 minutter tilbage af det officielle program, kunne han ikke dy sig længere. Derfor gik han ned til et spot, hvor der var set en bækørred tidligere på dagen. Et par kast med en lille nymfe resulterede hurtigt i fast fisk i form af en fin stalling. I sin kamp for at smide krogen, var fisken nær sprunget op på bredden af sig selv. Men efter en kort fight og afkrogning under vand, fik den sin fortjente frihed.

Da dagen var omme, var deltagerne samstemmende meget tilfredse med et interessant og lærerigt kursus, hvor de fik lov at smage på fiskeriet med det lette grej og de små fluer.

Se videosammendrag fra kurset