Laksesæson 2024: Sæsonstart, kvoter og regler ved Kongeå og Sneum Å

Jan Jan Lykkegaard Nielsen havde heldet med sig på premieredagen ved Kongeå. En laks på 85 cm kunne ikke stå for hans orm.

Den 16. april startede laksesæsonen i Syd- og Vestjylland. Her kan du læse, hvordan premieren forløb ved Kongeå og Sneum Å og få et overblik over kvoter og fiskeregler ved de to vandløb.

I døgnet op til premieren den 16. april faldt der rigtig meget regn i den sydvestlige del af Jylland. Det kom oven i de store regnmængder, som de foregående måneder havde budt på, så resultatet var en særdeles høj vandstand i mange vandløb.

Det var også tilfældet ved Kongeå og Sneum Å, og på flere strækninger var det stort set umuligt at komme til at fiske. I Kongeåen steg vandstanden 25 cm fra den 16. til den 17. april, men faldt så tilsvarende igen det følgende døgn. Nogle steder var det heldigvis muligt at gå nogenlunde sikkert langs åen, og som sædvanligt var der rigtig mange håbefulde lystfiskere ude ved de to vandløb.

Langsom sæsonstart
De sidste tre år er kvoten for store laks ved Kongeå blevet fisket op allerede i løbet af de to første dage, men sådan gik det ikke i år, for i løbet af de første tre dage blev der kun fanget i alt 8 laks. Ved Sneum Å blev der slet ikke fanget nogen.

Jens Lygum, der er formand for Sydvestjydsk Sportsfiskerforening, er dog fortrøstningsfuld.

– Det er ikke første gang, vi har set en langsom sæsonstart. Der er tit gået et par uger, og et år var vi faktisk helt henne i august, før kvoten for de store laks var fisket op, så jeg tror, det nok skal komme, men det har da været en svær start med alt det vand i åen, fortæller han.

Fortsat gode chancer
Går du med en drøm om at fange en laks og at kunne tage den med hjem, så har du stadig gode chancer ved både Kongeå og Sneum Å.

Ved Kongeå var der tre dage efter premieren fortsat 20 laks tilbage på kvoten for store laks over 73 cm, og ved Sneum Å var hele kvoten på 45 laks stadig tilbage. Hertil kommer så kvoterne for de mindre laks på maksimalt 73 cm.

IMG 0454(1)
Kvoten for store laks ser ud til at holde i lang tid ved Sneum Å, så her har du fortsat chancen for at få en laks med hjem.

Sådan kan du komme til at fiske efter laks i Kongeå og Sneum Å
Medlemskab af Sydvestjydsk Sportsfiskerforening giver adgang til store dele af både Kongeå og Sneum Å. Læs mere her om medlemskab og dagkortsalg.

 

Medlemskab af Vejen og Omegns Sportsfiskerforening giver adgang til den øvre del af Kongeåen. Læs mere her om medlemskab.

Øgede kvoter i forhold 2023
I modsætning til de andre lakseførende åer har både Kongeå og Sneum Å fået øget kvoterne i år. Det sker på baggrund af bestandsundersøgelser og de indberettede lystfiskerfangster. Du kan læse de biologiske begrundelser for Kongeå her og for Sneum Å her.

Kvoterne ved Kongeå i 2024
Kvoterne er opdelt i en kvote for store laks over 73 cm og en kvote for mindre laks på maksimalt 73 cm.

Kvoten for de store laks er i alt på 30 laks. Den er ikke opdelt, men gælder for hele sæsonen.

Der er desuden en kvote på 5 laks på B-vandet, som er den del af åen, der ligger opstrøms sammenløbet af Gesten Å og Drostrup Å i Vejen Å samt opstrøms sammenløbet af Vejen Å og Kongeå i Kongeåen.

Kvoter for de mindre laks er på 35 stk. Den er ikke opdelt, men gælder for hele sæsonen.

Begge kvoter er fælleskvoter, der gælder for hele det primære laksevand (A-vandet).

Kvoterne ved Sneum Å i 2024
Kvoten for store laks er på i alt 70 laks. Som noget nyt er den i år opdelt, så 45 laks frigives den 16/4 og de resterende 25 laks den 16/6.

Der er desuden en kvote på 5 laks på B-vandet, som er den del af åen, der ligger opstrøms Hulkær Fiskeri i Holsted Å.

Kvoter for de mindre laks er på 70 stk. Den er ikke opdelt, men gælder for hele sæsonen.

Begge kvoter er fælleskvoter, der gælder for hele det primære laksevand (A-vandet).

Fisker du ved åerne, har du pligt til at holde dig orienteret om status på kvoterne. Den finder du her på Sydvestjydsk Sportsfiskerforenings hjemmeside.

Fangstbegrænsninger
Der må kun hjemtages én laks pr. person/sæson, og kun når kvoten er åben.

Indrapportering
Alle fangster af laks skal indrapporteres på her på hjemmesiden inden kl. 24 på fangstdagen. 

Krogregler
Der må højst være én krog på linen. Krogen må være en enkelt-, dobbelt- eller trekrog. Den skal være uden eller med helt nedklemte modhager.

Ved agnfiskeri må der kun anvende enkeltkrog uden modhage. Der er ikke længere krav om, at det skal være en cirkelkrog.

Regler for naturlig agn
Fiskeri med rejer og rogn er forbudt.

Bemærk ny regel: Der er indført forbud mod ormefiskeri i oktober måned i Sydvestjydsk Sportsfiskerforenings fiskevand.

Lukning ved høj vandtemperatur
Hvis der måles en vandtemperatur i åen over 18 grader, og der ikke er udsigt til umiddelbart temperaturfald, bliver der lukket for fiskeriet. Hold dig orienteret på Sydvestjydsk Sportsfiskerforenings hjemmeside.