Tredje smitteudbrud: IHN konstateret i dambrug i Holsted Å

Trout 953012

Den dødelige og smitsomme fiskesygdom IHN er nu konstateret ved tre dambrug i Danmark. Denne gang er smitten fundet i Gørklint Dambrug i Holsted Å. Som lystfisker er du påbudt at desinficere dit fiskegrej, hvis du har fisket i åen.

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Biolog

Fødevarestyrelsen har i dag offentliggjort, at Gørklint Dambrug i Holsted Å (Sneum Å-systemet) er ramt af IHN-virus. Det er det tredje dambrug i Danmark, hvor den dødelige fiskesygdom er konstateret. Derudover er der konstateret smitte ved Rens Mølle Fiskeri i Vidå-systemet og Årup Mølle Dambrug i Rohden Å-systemet.

Der er nu indført restriktionszone for lystfiskere i Sneum Å-systemet og dermed et påbud om at desinficere sit fiskeudstyr efter sin fisketur. Se kort nederst på siden. Find desinficeringsvejledning her.

Yderligere 14 dambrug og tre Put & Take-søer er pt under skærpet tilsyn.

Danmarks Sportsfiskerforbund er i tæt dialog med de berørte medlemsforeninger samt med Fødevarestyrelsen angående nærmere detaljer for smitten, desinficeringskrav og håndtering af eventuel fangst.

- Der er fortsat nogle uafklarede spørgsmål omkring, hvordan man mest optimalt desinficerer sit grej, og om det er nødvendigt at desinficere, når man for eksempel skifter plads i en å eller fisker to dage i træk i den samme å. Det forsøger vi netop nu at få svar på hos Fødevarestyrelsen, siger Kaare Manniche Ebert.

- Derudover ønsker vi også at få en risikovurdering af i hvor høj grad smitte til vilde fiskebestande er sandsynligt eller ej.

Foreløbigt er meldingen fra Fødevarestyrelsen, at man er påbudt at desinficere sit grej efter endt fisketur i et af de berørte vandløb og at det er tilladt at hjembringe sin fangst til konsum.

Restriktionszone Holsted Foto: Fødevarestyrelsen.