Skrupskørt: Når skrubber hugger i åen

Søren Rl Søren Rygaard Lenschows flue blev taget af en skrubbe, da han fiskede fra kajak i Lillebælt. Foto: Søren Rygaard Lenschow.

Skrubben er en saltvandsfisk, som du fanger på sand- eller børsteorm ved havet. Eller er den? Flere å-fiskere kan nemlig berette om spøjse fangster af skrubber langt oppe i vandløb, hvor de hugger på både flue og spin. Her får du en række sjove historier om skrubber, der gik deres egne veje.

De fleste tænker sikkert på skrubben som en fisk, man fanger ude i havet. Som regel på sand- eller børsteorm helt nede ved bunden, men så enkelt er det slet ikke.

Mange lystfiskere kan fortælle om spøjse fangstoplevelser med skrubber, der blev fanget inde midt i Jylland, snuppede en spinner eller flue, eller huggede på en pirk helt oppe i overfladen.

Skrubber i stedet for laks
Forestil dig, at du fisker med spinner i en jysk å, og pludselig er der bud efter spinneren. Et kort øjeblik tror du, det endelig er laksen, der har hugget, men så opdager du, at det i stedet er en skrubbe. I sandhed en flad fornemmelse.

Det skete for Jeppe Grumsen i Sneum Å, for Mikkel Laursen Fey i Ribe Vesterå og for Lars Baarup i Storåen. I alle tre tilfælde huggede skrubberne på en Condom-spinner, som de åbenbart har smag for.

Jeppe Jeppe Grumsen fangede en skrubbe i Sneum Å.
Lars På sidste fiskedag i 2018 fangede Lars Baarup en skrubbe i Storåen.
Mikkel Skrubben huggede oppe midt i åen, da Mikkel Laursen Fey fiskede i Ribe Vesterå.

Laks i stedet for skrubber
Tilbage i 2002 fiskede Carsten Kappel Bøgh i Gudenåen ved Bjerringbro sammen med sin far. Ved en tilfældighed havde de under laksefiskeri opdaget, at der var skrubber i åen, og ved målrettet fiskeri lykkedes det dem at fange 20 skrubber hen over en weekend.

Weekenden efter ville Carsten se, om han kunne gentage kunststykket. Planen var at lægge to stænger agnet med skalrejer ud i åen, men han nåede dog kun at få den ene stang ud, da der straks var hug. Han troede, det var en skrubbe, men efter få sekunder sprang en flot laks ud af vandet, og det lykkedes ham at lande en laks på knapt fire kilo.

Historien kom i klubbladet, og du kan læse hele beretningen her.

Klarer sig fint i ferskvand

Jens Peter Jeppesen, der er biolog og leder af Øresundsakvariet, fortæller, at skrubberne klarer sig fint i både saltvand, brakvand og ferskvand. Han regner med, at især de mindre skrubber trækker op i vandløbene for at søge føde, som ikke mindst består af vårfluelarver.

 

Selv om skrubberne klarer sig fint i ferskvand, skal de dog ud i havet igen, når de skal gyde. Det kræver nemlig en saltholdighed på mindst 20 promille.

 

Du kan læse mere om skrubbens biologi her.

Skrubber inde midt i Jylland
Skalrejer og orm, som var tiltænkt laks og ørreder, er også guf for skrubberne. Det gælder ikke mindst i Gudenåen på strækninger, der ligger 20-30 km fra Randers Fjord. Det skete for Bo Lyngsø omkring Bjerringbro, og Paw Van Urk oplevede det samme ved Ulstrup.

Lidt længere nedstrøms ved Langå var Jonas Johansen Basse på jagt efter laks i 2018, og da han lagde sin krog med orm ud, skete der hurtigt noget.

– I første kast kunne jeg mærke små nap. Nappene blev mere intense, og adrenalinen pumpede på fulde drag i hele min krop. Jeg mærkede et godt nap, sænkede stangen, tog et kort, forsigtigt skridt frem, gav et modhug – og BUM –, så var der fisk, beretter Jonas og fortsætter:

– I de første 2-3 sekunder var den tung på bunden, og håbet for laks var der kun et øjeblik. Jeg kunne efter en tvivlsom fight, hvor der blev gættet på skalle, aborre, smolt og alt muligt andet til sidst konstatere, at det var en skrubbe, der havde forvildet sig langt op i Gudenåsystemet. En meget sjov oplevelse.

Sæl på skrubbejagt
Ikke kun skrubberne trækker langt op i åerne. Det fik Per Hougaard syn for, da han for en del år siden fiskede i Gudenåen ved Bjerringbro. Her så han en sæl komme til overfladen, og han fulgte den opstrøms over en strækning på 1½-2 kilometer. Når den havde flyttet sig cirka 50 meter, kom den til overfladen, og hver gang havde den en skrubbe i munden.

– Jeg har den teori, at den fulgte efter en stime skrubber. Det var en fantastisk oplevelse, og jeg har ikke oplevet det siden, fortæller Per.

Benjamin Benjamin Jensen fangede en skrubbe på en levende løje.

Smag for løjer
Skrubberne har ikke kun smag for rejer og orm, de snupper også gerne en levende agnfisk.

Det var hvad Benjamin Jensen fra Næstved oplevede først i november i år, da han fiskede i Suså sammen med en kammerat. De fiskede med levende løjer efter aborrer, men da det blev mørkt, var det en stor skrubbe, der snuppede fisken.

– Jeg har aldrig i mine 23 år som lystfisker ved Suså set en skrubbe på den størrelse herinde i åen. Det sker, at små skrubber trækker op i åen, men normalt ikke fisk i denne størrelse, fortæller Benjamin.

DSC 0363 Der er jævnligt skrubber blandt ørredsmoltene, når Peter Henriksen tømmer sine smoltfælder.

Skrubber i fælden
At der trækker skrubber op i vandløbene er også noget, biolog Peter W. Henriksen kan bekræfte. Han har flere gange lavet undersøgelser med smoltfælder i sjællandske vandløb, og de fanger ikke kun de udtrækkende ørredsmolt.

I de fire-fem uger, fælderne har været sat op, har Peter hver gang fundet 5-10 skrubber i dem. Han fortæller også, at han jævnligt fanger små skrubber, når han laver bestandsundersøgelser i vandløbene på Sjælland. For år tilbage kunne det være i hundredevis, når han elfiskede i de små vandløb ved Sejerøbugten i Odsherred.

Fluen blev samlet op
Målrettet fluefiskeri efter skrubber er der nok ikke mange, der dyrker, men flere har oplevet, at deres flue er blevet samlet op fra bunden, når de for eksempel på grund af linekludder har holdt en pause.

Allan Lindsay fortæller, at han fangede en skrubbe kun 2-3 meter fra land. Den samlede hans flue op fra bunden, mens han var ved at trække line af hjulet.

Søren Rygaard Lenschow fiskede efter havørred med flue fra sin kajak i Lillebælt, da en fin skrubbe snuppede hans flue.

På Bornholm fik Kenneth Jensen en fin skrubbe på en Guldbasse tidligere i år under havørredfiskeri på kysten, og det samme skete for Jan Andersen på Falster i oktober. Jans skrubbe vejede 630 gram og fik selskab af en havørred på 55 cm.

Jan2 Jan Andersen fik både skrubbe og havørred med hjem fra sin tur på Falster.
Anders Skrubben gik helt op i overfladen og tog pirken.

Tog pirk i overfladen
En helt særlig skrubbeoplevelse fik Anders Larsen i år, da han fiskede i Roskilde Fjord efter makrel.

Han fiskede fra sin kajak, og da han holdt en pause, havde han pirken hængende passivt knapt en meter nede i vandet på et sted, hvor der var fem meter dybt.

Pludselig var der hug på pirken, og det viste sig at være en stor skrubbe, der havde forladt bunden og var svømmet helt op til overfladen for at tage den.

Anders havde heldigvis sit GoPro-kamera kørende, så du kan se den pudsige fangst cirka fem minutter inde i videoen nedenfor.