10.500 små skrubber fik et nyt hjem i Horsens Fjord

H4 Partnerskabet til restaurering af Horsens Fjord nåede med skrubbeudsætningen endnu et skridt i sit arbejde for at forbedre miljøforholdene i fjorden.

Partnerskabet for restaurering af Horsens Fjord fortsætter sin indsats. Den 17. juli blev 10.500 små skrubber udsat i fjorden som led i indsatsen, der også omfatter etablering af nye stenrev og udplantning af ålegræs.

Partnerskabet til restaurering af Horsens Fjord, der bl.a. omfatter Horsens og Omegns Sportsfiskerforening (HOS), kom den 17. juli et skridt videre i sin indsats for at forbedre miljøtilstanden i Horsens Fjord. Partnerskabet har vidt fremskredne planer om etablering af nye stenrev i fjorden, og først i juli blev der udplantet ålegræs i fjorden. Denne gang gjaldt det udsætning af 10.500 stk. skrubbeyngel i fjorden.

Avl på lokale skrubber
I efteråret 2019 opfiskede lokale fritidsfiskere skrubber, som vinteren over blev opbevaret i recirkulerede kar i Horsens Havn. Den 27. marts blev befrugtet rogn fra skrubberne afleveret til Venø Fisk og Skaldyr, som har stået for opfodringen. I juli var de blevet cirka 4 cm lange, og den 17. juli blev de 10.500 små skrubber udsat i Horsens Fjord.

Partnerskabet består af...

 

- Repræsentanter for Horsens, Odder og Hedensted Kommuner

- Friluftsråd Søhøjlandet

- Danmarks Naturfredningsforening

- Horsens og Omegns Sportsfiskerforening

- Fritidsfiskerne ved Horsens Fjord

- Vandløbsrestaureringsforeningen i Østjylland

- Dykkerklubberne i Horsens

- Sejlsportsklubberne i Horsens

- Horsens Ren Fjord

- Repræsentanter for Biologisk Institut ved Syddansk Universitet.

Samarbejde mellem sportsfiskere og fritidsfiskere
– Fiskene blev fordelt på to både med hvert to kar. Den ene båd førtes af initiativtageren til projektet Kurt Damgaard, og undertegnede var med som hjælper, fortæller Jan Karnøe, der er formand for HOS og desuden tovholder for partnerskabet. Han fortsætter:

– Desuden var Erik Sørensen fra Horsens Lokaltv med til at optage forløbet. Den anden båd førtes af Jimmi Christensen og havde Ole Flensted fra Horsens og Omegns Sportsfiskerforening med som hjælper. Hjælpernes opgave var dels at holde vandet iltrigt ved at øse det jævnligt og dels at udsætte skrubberne.

Den ene båd sejlede langs fjordens nordside syd om Vorsø og ud mod Hjarnø, mens den anden fulgte sydsiden fra Boller Nederskov til Bisholt.

Skrubberne blev udsat godt spredt på cirka 1,5 meters vanddybde. Transport, omladning og udsætning blev klaret med et minimalt tab på cirka 2 promille, og kl. 21 var bådene i havn igen.

H2 Skrubbeynglen omlades fra trailer til kar.
H3 Udsætningen skete i et samarbejde mellem fritsfiskere og sportsfiskere ved fjorden.
Skrubbeyngel (1) De små skrubber til udsætning er cirka 4 cm lange

Håb om genetablering af skrubbebestand
Partnerskabet håber, at skrubbeyngelen vil være med til at genskabe tidligere tiders rige skrubbebestand i Horsens Fjord, samt at udsætningen kan blive en årlig foreteelse.

Udgifterne til vinteropbevaringen blev dækket af Odder, Hedensted og Horsens Kommuner, mens opfodring og transport blev betalt af fisketegnsmidlerne.