Danmark er ramt af den dødelige og smitsomme fiskesygdom IHN. Du finder her den seneste information om IHN-udbruddet og hvordan du som lystfisker skal forholde dig til smitten.

Senest opdateret 8. juni 2021.

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Fiskebiolog

_0012_DSCF8741.jpg

Andreas Findling-Rottem

Presse- og kommunikationsansvarlig

Fødevarestyrelsen kunne onsdag den 19. maj 2021 offentliggøre, at der for første gang i Danmark var konstateret smitte med den dødelige og smitsommer fiskesygdom IHN (Infektiøs hæmatopoietisk nekrose).

Sygdommen rammer ikke mennesker.

IHN blev først konstateret hos ørreder ved Årup Mølle Dambrug i Rohden Å-systemet. Siden er der derudover konstateret smitte ved dambrugene Rens Mølle Fiskeri samt Gørklint Dambrug og Hulkær Fiskeri i henholdsvis Vidå-systemet og Sneum Å-systemet samt tre andre dambrug og en Put & Take-sø.

Dambrug sat under offentligt tilsyn
De berørte dambrug er sat under offentligt tilsyn. Det betyder, at fisk, produkter eller udstyr ikke må flyttes til eller fra dambrugene.

Udover de seks inficerede dambrug er yderligere 32 dambrug, der enten har været i kontakt med et af de smittede dambrug eller ligger nedstrøms et smittet dambrug, også sat under offentligt tilsyn. Fødevarestyrelsen har løbende taget prøver fra disse dambrug og afventer nu prøvesvar. Det kan tage op til 14 dage før der er svar.

Én Put & Take-sø, Pinds Mølle Fiskepark, har også fået konstateret smitte, mens yderligere 41 Put & Take-søer er under offentlig tilsyn og pt lukkede for fiskeri på grund af potentiel smitte.

Her er der konstateret smitte

 

  • Årup Mølle Dambrug, Rohden Å-systemet
  • Rens Mølle Fiskeri, Vidå-systemet
  • Gørklint Dambrug, Sneum Å-systemet
  • Hulkær Fiskeri, Sneum Å-systemet
  • Præstkjær Fiskeri, Sneum Å-systemet
  • Buderupholm Dambrug og Put & Take-sø, Lindenborg Å
  • Pinds Mølle Fiskepark (P&T-sø), Edslev

 

Derudover er 31 dambrug og 42 Put & Take-søer under offentligt tilsyn for potentiel smitte.

 

IHN

Infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN) er en virusinfektion hos laks og ørred.

 

Sygdommen har store konsekvenser for ferskvandsfiskefarme, hvor den især rammer regnbueørred og atlantisk laks. IHN har været påvist i Nordamerika, Asien og Europa.

 

Fisk, der lider af IHN, bliver sløve med pludselige korte udbrud af unormalt højt aktivitetsniveau, der normalt medfører død. Ydre kendetegn omfatter udstående øjne, mørkfarvning af skindet, blege gæller, læsioner ved basis af finnerne og opsvulmet bug. Ved opklip vil vævet generelt være blegt (blodfattigt). Der kan desuden forekomme væske i bughulen.

 

IHN-virus spredes gennem vand, ved flytning af inficerede æg og fisk eller ved kontakt med kontaminerede redskaber. Unge fisk og fiskeyngel smittes let, men bliver mere resistente med alderen. Infektionen er dødelig, og for unge fisk kan dødeligheden være helt op mod 100 %.

 

Fisk, der overlever et angreb af IHN, kan blive smittebærere og smitte andre fisk, selvom de smittede fisk ikke selv har symptomer. Virus spredes til de frie vandmasser gennem fækalier, urin og slim.

 

Kilde: Fødevarestyrelsen.

Særlige restriktionszoner og regler for desinficering
Fødevarestyrelsen har oprettet restriktionszoner omkring de smittede dambrug, og her gælder der særlige regler for lystfiskere, der nu skal desinficere sit udstyr efter fisketuren.

Du kan læse en vejledning til desinfektion af udstyr her.

Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder pt på at få afklaret yderligere detaljer omkring desinficering af udstyr og hjemtagning af fangst.

Foreløbigt er det påbudt at desinficere sit udstyr efter hver fisketur.

Det er tilladt at hjemtage fisk fanget i restriktionszonen til konsum - så længe du bor indenfor restriktionszonen. Fisk må ikke overleveres til andre.

Danmarks Sportsfiskerforbund er i tæt dialog med de berørte medlemsforeninger om håndtering af smitten og eventuelle etableringer af desinfektionsstationer.

Læs Fødevarestyrelsens samlede information om IHN-smitten her.

Se kort over restriktionszoner samt seneste nyt om sagen nedenfor.

Restriktionszone Holsted Restriktionszone Sneum Å-systemet.
Restriktionszone Vidaa Restriktionszone Vidå-systemet.
Desinfektion Rohden Aa Restriktionszone Rohden Å-systemet.
IHN Order Hørning Udbrud 7 20210603 Restriktionszone Århus Å-systemet.
IHN Order Støvring Udbrud 6 20210603 Restriktionszone Lindeborg Å-systemet.