Danmark er ramt af den dødelige og smitsomme fiskesygdom IHN. Du finder her den seneste information om IHN-udbruddet og hvordan du som lystfisker skal forholde dig til smitten.

Senest opdateret 25. november 2021.

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Biolog

Andreas Findling Rottem Crop

Andreas Findling-Rottem

Presse- og kommunikationsansvarlig

Fødevarestyrelsen kunne onsdag den 19. maj 2021 offentliggøre, at der for første gang i Danmark var konstateret smitte med den dødelige og smitsommer fiskesygdom IHN (infektiøs hæmatopoietisk nekrose).

Sygdommen rammer ikke mennesker.

Der er i øjeblikket IHN i syv dambrug og to Put & Take-søer i Danmark. Dambrugene er beliggende ved Tofterup i Varde Kommune, Bylderup-Bov i Aabenraa Kommune, to ved Holsted og en ved Brørup i Vejen Kommune, et ved Støvring i Rebild Kommune, samt et ved Ejstrup i Kolding Kommune. Put and take søerne er beliggende ved Holsted i Vejen Kommune og ved Herringløse i Roskilde Kommune.

Et dambrug ved Stouby i Rohden Å-systemet i Hedensted Kommune og en Put & Take-sø ved Hørning I Aarhus Å-systemet i Skanderborg Kommune har været smittet, men har gennemgået bl.a. braklægning, rengøring og desinfektion - og betragtes derfor som smittefri. Dog er de begge underlagt en to-årig overvågningsperiode, hvor før de bliver konstateret endeligt smittefri.

Dambrug og Put & Take-søer sat under offentligt tilsyn
De inficerede dambrug er sat under offentligt tilsyn. Det betyder, at fisk, produkter eller udstyr ikke må flyttes til eller fra dambrugene.

Udover de syv dambrug har yderligere 57 dambrug, der enten har været i kontakt med et af de smittede dambrug eller ligger nedstrøms et smittet dambrug, også været sat under offentligt tilsyn. Fødevarestyrelsen har løbende taget prøver fra disse dambrug - og alle 57 dambrug er nu frikendt for smitte.

To Put & Take-søer har også fået konstateret smitte, mens yderligere 52 Put & Take-søer har været sat under offentlig tilsyn. De 52 Put & Take-søer er frikendt for smitte.

Her er der konstateret smitte

 

  • Dambrug, Tofterup i Varde Kommune
  • Dambrug, Stouby i Hedensted Kommune (rengjort, braklagt og som udgangspunkt fri for smitte)
  • Dambrug, Bylderup-Bov i Aabenraa Kommune
  • Tre dambrug, to ved Holsted og en ved Brørup i Vejen Kommune
  • Dambrug, Støvring i Rebild Kommune
  • Dambrug, Ejstrup i Kolding Kommune
  • Put & Take-sø, Hørning i Skanderborg Kommune (rengjort, braklagt og som udgangspunkt fri for smitte)
  • Put & Take-sø, Holsted i Vejen Kommune
  • Put & Take-sø, Herringløse i Roskilde Kommune

 

57 dambrug og 52 Put & Take-søer er blevet testet negative for smitte og derfor ikke længere under offentligt tilsyn.

 

IHN

Infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN) er en virusinfektion hos laks og ørred.

 

Sygdommen har store konsekvenser for ferskvandsfiskefarme, hvor den især rammer regnbueørred og atlantisk laks. IHN har været påvist i Nordamerika, Asien og Europa.

 

Fisk, der lider af IHN, bliver sløve med pludselige korte udbrud af unormalt højt aktivitetsniveau, der normalt medfører død. Ydre kendetegn omfatter udstående øjne, mørkfarvning af skindet, blege gæller, læsioner ved basis af finnerne og opsvulmet bug. Ved opklip vil vævet generelt være blegt (blodfattigt). Der kan desuden forekomme væske i bughulen.

 

IHN-virus spredes gennem vand, ved flytning af inficerede æg og fisk eller ved kontakt med kontaminerede redskaber. Unge fisk og fiskeyngel smittes let, men bliver mere resistente med alderen. Infektionen er dødelig, og for unge fisk kan dødeligheden være helt op mod 100 %.

 

Fisk, der overlever et angreb af IHN, kan blive smittebærere og smitte andre fisk, selvom de smittede fisk ikke selv har symptomer. Virus spredes til de frie vandmasser gennem fækalier, urin og slim.

 

Kilde: Fødevarestyrelsen.

Særlige restriktionszoner og regler for desinficering
Fødevarestyrelsen har oprettet restriktionszoner omkring de smittede dambrug, og her gælder der særlige regler for lystfiskere, der nu skal desinficere sit udstyr efter fisketuren.

Du kan læse en vejledning til desinfektion af udstyr her.

Du finder Fødevarestyrelsens folder om desinfektion her.

Foreløbigt er det påbudt at desinficere sit udstyr efter hver fisketur.

Det er tilladt at hjemtage fisk fanget i restriktionszonen til konsum. Fisk må ikke overleveres til andre. Læs mere om reglerne for hjemtagning af fangst her.

Danmarks Sportsfiskerforbund er i tæt dialog med de berørte medlemsforeninger om håndtering af smitten og eventuelle etableringer af desinfektionsstationer.

Ophævede restriktionszoner
I Rohden Å-systemet og Aarhus Å-systemet har Fødevarestyrelsen ophævet restriktionszonerne, og ændret dem til en overvågningszoner, da de smittede virksomheder i å-systemerne har fået godkendt braklægning, rengøring og desinficering.

Der er ikke restriktioner i en overvågningszone, men virksomhederne i zonen får to årlige sundhedsbesøg og en til to årlige prøveudtagninger, afhængigt af bestanden.

Læs Fødevarestyrelsens samlede information om IHN-smitten her.

Se kort over restriktionszoner samt seneste nyt om sagen nedenfor.

Restriktionszone Holsted Restriktionszone Sneum Å-systemet.
Restriktionszone Vidaa Restriktionszone Vidå-systemet.
Restriktionszone Varde Aa Restriktionszone Varde Å-systemet.
IHN Order Støvring Udbrud 6 20210603 Restriktionszone Lindenborg Å-systemet.
Restriktionszone Kolding Aa Restriktionszone Kolding Å-systemet.