IHN: To å-systemer får ophævet restriktioner

Trout 953012

Et dambrug i Rohden Å-systemet og en Put & Take-sø i Aarhus Å- systemet er foreløbigt konstateret fri for IHN-smitte. Derfor ophæves restriktionerne, herunder desinficering af fiskeudstyr, i de to åer. Både dambruget og Put & Take-søen vil dog være underlagt overvågning de kommende to år, før de kan blive endeligt godkendt som IHN-fri.

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Fiskebiolog

Andreas Findling Rottem Crop

Andreas Findling-Rottem

Presse- og kommunikationsansvarlig

Danmark blev tilbage i maj ramt af fiskesygdommen IHN. I alt har 8 dambrug og 3 Put & Take-søer været ramt af smitte. Smitteudbruddet har haft store konsekvenser for dambrugserhvervet, da Danmark pt har en status som ”ikke IHN-fri”, hvilket besværliggør eksport af fisk og fiskeæg. Smitteudbruddet har også haft store konsekvenser for de danske Put & Take-søer, hvor op mod 55 søer har været ramt af nedlukning og restriktioner i forbindelse med opsporing og inddæmning af smitten.

Lystfiskeriet er også blevet påvirket, da der er blevet indført 7 restriktionszoner, hvor det har været påbudt at desinficere sit udstyr efter hver fisketur. Og ikke mindst har smitteudbruddet umuliggjort udsætninger af lakseyngel i Varde Å, Sneum og Vidå.

Senest har Fødevarestyrelsen dog offentliggjort, at et dambrug i Rohden Å-systemet og en Put & Take-sø i Aarhus Å-systemet har fået godkendt deres braklægning, rengøring og desinficering – og derfor overgår de to systemer nu fra at være restriktionszoner til at være overvågningszoner. Det betyder blandt andet, at alle regler om desinficering af udstyr bortfalder.

Danmark vil ophæve sin status som IHN-fri
Fødevarestyrelsen har i fællesskab med blandt andre Dansk Akvakultur valgt, at Danmark snarest muligt skal ophæve sin status som IHN-fri permanent. I stedet for kan dambrug, der ikke er ramt af IHN eller ligger i å-systemer med IHN-smitte, blive godkendt som IHN-fri – og dermed fortsætte produktion, drift og salg af fisk og fiskeæg.

Det forventes, at Danmark vil overgå til status som ”ikke IHN-fri” i løbet af december.

Den ændrede status vil samtidig betyde, at de nuværende lovbekendtgørelser om restriktionszoner i Kolding Å-systemet, Lindenborg Å-systemet, Sneum Å-systemet, Varde Å-systemet og Vidå-systemet vil blive ophævet. Dermed frafalder desinficeringsreglerne for lystfiskere også her.

Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder desuden hårdt på at få en afklaring på, hvornår og hvordan det igen kan blive muligt at el-fiske moderfisk og udsætte blandt andet lakseyngel i de berørte vandløbssystemer.

Du kan læse mere om status for IHN her.