Udbrud af IHN i en række dam- og havbrug

Trout 953012

Med det varmere vejr bliver IHN-virussen atter aktiv, og det kan ses på antallet af nye tilfælde med inficerede produktionsanlæg.

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Biolog

En række dam -og havbrug har netop fået konstateret IHN-virus hos deres fiskebesætninger. Det drejer sig blandt andet om dambrug i Simested Å, Heager Å ved Ringkøbing og i Kongeåen sydvest for Vejen. To havbrug i Storebælt er ligeledes ramt af virussen. En række andre dambrug – blandt andet i Storå-systemet – er under mistanke for at have smittede fisk.

Sygdommen kan medføre stor dødelighed hos de inficerede regnbueørreder, mens virusset endnu ikke er fundet hos vilde ørreder – både her i Danmark og i de lande, som har haft sygdommen gennem flere år. Det betyder heldigvis, at de vilde bestande med stor sandsynlighed ikke vil blive påvirket af situationen.

Danmark ændrede i december 2021 status fra at være ikke-inficeret til at være et område med virus. Det medførte, at den meget restriktive lovgivning, som fx betød obligatorisk desinficering af fiskegrej efter hver fisketur og forbud mod at opfiske moderfisk og udsætte yngel i de inficerede vandløb, blev ophævet. Der er derfor ingen formelle regler i forhold til at dyrke lystfiskeri i de vandløb, hvor der er konstateret IHN.

Tør dine waders
Selv om smittespredningen i både ind- og udland indtil videre har været gennem fisketransporter eller køb af øjenæg/yngel, opfordrer Danmarks Sportsfiskerforbund alligevel til, at lystfiskere ved de inficerede vandløb tager ansvar og hjælper til med at forebygge mod yderligere spredning.

- Hvis du fisker i vandløb, hvor der er konstateret IHN, og du inden for de næste 4-5 dage skal til et nyt fiskevand, så opfordrer vi til, at du skyller eventuel jord af dine waders og bagefter tørrer dem, så de er gennemtørre. Det er nok til, at IHN-virus ikke kan overleve, siger Kaare Manniche Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Sådan holder du øje med IHN
Du kan holde dig underrettet om, hvilke dambrug, som er inficerende eller under mistanke her.

Under den tredje rullemenu skal du vælge IHN og under den fjerde skal du vælge ”infected” eller ”under suspicion” afhængig af, hvad du ønsker at se. Tryk på ”search” – og listen over dam- og havbrug kommer frem.