Danmark ændrer status: Ikke længere IHN-frit

Trout 953012

Fødevarestyrelsen har i dag offentliggjort, at Danmark ikke længere har status som IHN-frit. Det betyder, at de nuværende restriktionszoner ophæves, og at lystfiskere ikke længere skal desinficere sit fiskeudstyr, når de fisker i de berørte åer. Samtidig bliver det nu muligt at opfiske moderfisk til avlsarbejde og udsætte yngel og smolt til foråret.

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Biolog

Andreas Findling Rottem Crop

Andreas Findling-Rottem

Presse- og kommunikationsansvarlig

Danmark blev tilbage i maj i år ramt af den smitsomme og dødelige fiskesygdom IHN. Sygdommen ramte først et dambrug ved Rohden Å, men viste sig siden at have spredt sig til syv andre dambrug i fem andre å-systemer samt tre Put & Take-søer.

Siden har Fødevarestyrelsen i tæt dialog med DTU Aqua, Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Akvakultur og Danske Ørredsøer arbejdet på at inddæmme smitten.

Det har blandt andet ført til restriktionszoner, hvor lystfiskere skulle desinficere sit grej efter endt fisketur, og at flere Put & Take-søer har måttet holde lukket. Zonerne blev også indført med henblik på at resten af landet kunne få status som smittefrit område, og derved ville IHN ikke påvirke omsætningsmulighederne for dambrug udenfor smittezonerne.

- Danmarks Sportsfiskerforbund har lige siden smitten blev opdaget arbejdet for at begrænse de negative konsekvenser for lystfiskeriet og udsætningsarbejdet uden at gå på kompromis med sikkerheden. Og sammen med Danske Ørredsøer har vi kontinuerligt argumenteret for det meningsløse i, at ikke-inficerede Put & take-søer har været nødt til at lukke for fiskeriet på trods af, at risikoen for at sprede smitten var helt ubetydelig. Men den meget restriktive lovgivning gjorde det ikke muligt at ændre håndteringen, siger Kaare Manniche Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Det viste sig i løbet af efteråret, at en mulig løsning ville være at ændre Danmarks status fra at være ikke-inficeret til inficeret. Ud over at være en fordel for dambrugerne, der hurtigere kunne komme af med de inficerede fisk og derved komme i gang med at rense anlæggene for smitte, ville en ændring også betyde stop for kravet om desinficering ved lystfiskeri, avls- og udsætningsarbejdet ville kunne genoptages, og fiskesøerne kunne atter åbne for lystfiskerne.

Det skal også med, at en ændret status ikke ville betyde større risiko for at smitten skulle sprede sig, idet dambrugene – både de inficerede og de usmittede – stadig ville skulle testes og leve op til strenge, veterinære krav. Danmarks Sportsfiskerforbund var derfor positiv overfor forslaget om at ændre status, da Danske Ørredsøer og Dansk Akvakultur foreslog det.

Processen med at ændre status blev indledt for nogle måneder siden, og den 10. december kunne Fødevarestyrelsen så meddele, at Danmark har fået status som IHN-inficeret. Det betyder, at de restriktionszoner, der knyttede sig til de smittede vandløbssystemer, nu er ophævet. Og det glæder Danmarks Sportsfiskerforbund sig over.

- Det er naturligvis ærgerligt, at Danmark ikke længere kan kalde sig IHN-frit. Men de positive konsekvenser af ændringen er, at lystfiskere ikke længere skal desinficere grejet og at det vigtige avls- og udsætningsarbejde kan fortsætte, forklarer Kaare Manniche Ebert, fiskebiolog i Danmarks Sportsfiskerforbund og fortsætter:

- Selvom det har været en hård og vanskelig proces, er vi glade for Fødevarestyrelsens indsats og for, at det nu er lykkedes at sikre, at det vigtige avlsarbejde ikke er faldet på gulvet. Det havde været en stor streg i regningen, hvis der ikke kunne fiskes moderfisk her i december, og i sidste ende kunne det have betydet tilbagegang i laksebestandene og dermed et dårligere laksefiskeri de kommende år. Der skal derfor lyde en tak til Fødevarestyrelsen for at have lyttet til vores bekymringer og for at have sat en slutspurt ind i arbejdet for at ophæve Danmarks status som IHN-frit, forklarer Kaare Manniche Ebert.

Selvom Danmark har fået ændret sin status til ”ikke IHN-frit”, vil selve bekæmpelsen af sygdommen og arbejdet for at gøre Danmark IHN-frit fortsætte.

- Vi vil følge sagen tæt i dialog med Fødevarestyrelsen og de andre interessenter, og så vidt muligt bidrage til at Danmark kan opnå IHN-fri status igen. Det er i alles interesse, og især dambrugerne har et kæmpe incitament til at få styr på smitten. Der er derfor god grund til at ikke at være pessimistiske på trods af den ændrede status, forklarer Kaare Manniche Ebert.

Stor ros til foreningerne
En række lystfiskerforeninger har som bekendt over det sidste halve års tid skulle forholde sig til IHN samt nye regler for desinficering af udstyr, håndtering af fangst og senest udfordringer med fiskeplejearbejdet i form af forbud mod opfiskning af moderfisk og udsætning af yngel og smolt.

- Vi har hele tiden været i tæt dialog med vores berørte medlemsforeninger, og jeg er imponeret og stolt over den professionalisme, de har udvist i forbindelse med håndteringen af IHN-situationen. De skal have stor ros for at have taget situationen alvorligt, siger Kaare Manniche Ebert.

Særligt udsætning af lakseyngel samt opfiskning af moderfisk i Varde Å har været truet af de tidligere regler i restriktionszonen, der foreskrev, at fisk ikke måtte flyttes ind eller ud af zonen.

- Lakseforvaltningsplanen for Varde Å, Sneum Å og Vidåen har været truet af, at der ikke måtte udsættes yngel i første omgang, og at man nu, hvor der skulle elfiskes moderfisk i Varde Å til næste års udsætninger, heller ikke kunne få lov til det. Men efter at have lagt pres på Fødevarestyrelsen sammen med Danmarks Center for Vildlaks fik vi reddet årets el-fiskeri i 11. time, fortæller Kaare Manniche Ebert.

- Varde Å Sportsfiskerforening har haft et elfiske-hold stående stand by og klar til at rykke ud, så snart der blev givet grønt lys, så allerede i morgen svinger et hold frivillige lystfiskere elektroden i Varde Å. Det er virkelig et glimrende eksempel på det store engagement, vi lystfiskere lægger i vandløbene, siger han.

Besøg de lokale Put & Take-søer
Det er ikke kun Danmarks Sportsfiskerforbund og forbundets medlemsforeninger, der har været ramt af IHN-restriktionerne. Rigtig mange Put & Take-søer, der har været under mistanke for smitte eller har ligget indenfor en restriktionszone har enten måttet holde lukket eller haft meget få besøgende.

- Put & Take-søerne har været rigtig hårdt ramt, og jeg vil derfor anbefale, nu hvor åerne alligevel er lukkede for fiskeri, at man sammen med familien smutter forbi sin lokale Put & Take-sø. De har brug for at få gang i hjulene igen. Der venter med garanti mange gode oplevelser, og så er det jo et sted, hvor rigtig mange nye lystfiskere fødes. Så se at få familien med derned i juleferien, slutter Kaare Manniche Ebert.