Forbundet har fokus på adgangen for handicappede og et ønske om at offentlige fiskevande skal forvaltes bæredygtigt gennem dialog med de lokale sportsfiskerforeninger.

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Fiskebiolog

Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder for, at personer med fysiske handicaps kan få bedre adgang til det attraktive fiskeri i søerne. Det kan ske ved at etablere fiskeplatforme og fiskestier og ved at vedligeholde de eksisterende anlæg.

Fiskeriet i en lang række kommunale og statslige søer og vandløb er blevet offentligt tilgængeligt. I de færreste tilfælde har stat og kommune investeret ressourcer i at sikre en god forvaltning af fiskeriet og vedligeholdelse og rengøring af de tilstødende arealer. Det har medført, at en lang række fiskebestande er fisket i bund, og derved er fiskeriet i især søerne ikke længere interessant.

Danmarks Sportsfiskerforbund ønsker at stoppe denne udvikling. Det skal ske ved, at hver gang fiskeriet i et kommunalt eller statsligt fiskevand gøres offentligt tilgængeligt, så bør de lokale lystfiskerforeninger tages med på råd om, hvordan fiskeriet skal forvaltes.

Ved de statslige fiskevande, som udlejes til sportsfiskerforeninger, er prisen i dag et vigtigt parameter for, hvem der får adgangen til fiskeriet. Dette bør ændres, således at det i stedet vægtes meget højere, hvordan foreningen vil arbejde for at fremme miljøet i og ved fiskevandet, hvad de vil gøre for at fremme fiskebestandene og for at sikre, at flere personer vil benytte sig af fiskevandet. Denne beslutning om en omprioritering skal tages på et overordnet niveau, så det kommer til at gælde overalt i Danmark og i både vandløb og søer.

Fisk