Uklart vand og ubalance i fiskebestanden er dagligdagen i mange søer. Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder for at genskabe naturlige forhold i søerne.

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Fiskebiolog

Der findes forskellige typer af søer. Nogle få er oprindeligt næringsfattige, men de fleste er oprindeligt næringsrige. I dag lever kun en meget lille del af søerne op til deres oprindelige tilstand, og det skyldes primært tilførsel af næringsstoffer fra de omkringliggende arealer.

Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder for, at søerne skal være i balance – både med hensyn til næringsstoffer samt dyre- og plantelivet. Det kræver en stor indsats fra myndigheder i forhold til at stoppe for udledninger fra marker, spredt bebyggelse og i mindre omfang byerne.

Fisk