Danmarks Sportsfiskerforbund anerkender, at det i visse tilfælde kan være nødvendigt at gennemføre en eller anden form for biomanipulation, hvis en sø er i stærk ubalance.

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Fiskebiolog

Selv om udledningerne af næringssalte til en sø er stærkt reduceret, er det ikke sikkert, at miljøtilstanden i søen forbedres. Det kan skyldes, at fødekæden i søen er domineret af fiskearter, som æder dyreplankton. Det medfører en stor produktion af alger, som gør vandet uklart og er med til at bortskygge bundplanterne. Det betyder, at iltindholdet i bunden og nederst i vandsøjlen ofte vil være meget lavt store dele af året. Den skæve situation kan midlertidigt ændres, hvis man fjerner de fisk, som æder dyreplankton. Det kaldes biomanipulation.

Biomanipulation kan være nødvendigt
Danmarks Sportsfiskerforbund anerkender, at det i visse tilfælde kan være nødvendigt at gennemføre en eller anden form for biomanipulation, hvis en sø er i stærk ubalance. Forudsætninger er dog, at tilførslen af næringsstoffer er reduceret til et lavt, acceptabelt niveau, at der ikke frigives næringsstoffer fra bundsedimentet, samt at der er lavet nyere fiskeundersøgelser i søen, som retfærdiggør en opfiskning af fredfiskene.

Hvis der findes karper i søen, kan det være nødvendigt at fjerne dem som en del af manipulationen. Det afhænger dog af, om de findes i en mængde, der er med til at fastholde søen i en dårlig tilstand. Og de største karper bør under ingen omstændigheder aflives. De bør sættes tilbage i søen, hvis deres antal ikke skaber problemer, og hvis det ikke anses for sandsynligt, at de kan yngle med succes i søen.

Fisk