DSF og Randers Sportsfisker Klub stadig bekymret for omlægning af Alling Å

Allingåen En Dejlig Aften Foto: Jan Hyllested.

Det kan stadig blive aktuelt at omlægge Alling Å til Lille Å-systemet via den lille Vissing Bæk for at undgå en alvorlig miljøforurening af Alling Å med forurenet overfladevand fra Nordic Waste. Det slår Randers Kommune fast overfor Danmarks Sportsfiskerforbund og en række lokale lystfiskerforeninger. Men det er ikke optimalt, mener sportsfiskerne.

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Biolog

Siden januar har Randers Kommune arbejdet med flere scenarier for at undgå en alvorlig miljøforurening af Alling Å i forbindelse med udsivning af forurenet overfladevand fra ved Nordic Waste. Et af scenarierne er at omlægge Alling Å til Lille Å-systemet via den lille Vissing Bæk. Kommunen arbejder i samråd med Miljøstyrelsen, COWI og Favrskov Kommune stadig med at afklare, hvordan det vil påvirke natur, vandmiljø og fisk i de to vandsystemer.

Men den løsning er ikke optimal, mener Danmarks Sportsfiskerforbund og en række lokale sportsfiskerforeninger, der i allerede i januar i et brev til kommunen udtrykte bekymring over, hvad konsekvenserne for åerne vil være. 

- Vi er klar over, at der er tale om en ekstraordinær situation, hvor drastiske midler kan blive nødvendige at tage i brug. Men vi er umiddelbart imod en omlægning af Alling Å, medmindre man har en klar formodning om, at Alling Å risikerer en alvorlig forurening eller andre løsninger ikke kan findes, siger Kaare Manniche Ebert. 

Han er særligt bekymret for konsekvenserne for Vissing Bæk samt Alling Å nedstrøms Nordic Waste. 

- Vissing Bæk er et lille vandløb, og med vandet fra Alling Å vil man risikere erosion og sandvandring, der kan ødelægge åens natur og dynamik. Derfor har vi også bedt Randers Kommune om at tage stilling til, hvordan man håndterer det, hvis det ender med en omlægning af Alling Å, siger Kaare Manniche Ebert. 

- Derudover bekymrer det os også, hvad der vil ske med livet i Alling Å nedstrøms Nordic Waste, hvis man omdirigerer en meget stor del af vandføringen til Lille Å-systemet. Det kan få store konsekvenser for fisk, men især også de insekter, der er helt afhængige af en vis vandfæring af friskt og iltrigt vand for at gennemføre deres livscyklusser – og som ikke lige så let som fisk, kan flytte sig længere nedstrøms i vandsystemet, hvor vandføringen kan være bedre på grund af tilløb fra sidebække, siger Kaare Manniche Ebert. 

I et svar til sportsfiskerne lover Randers Kommune dog, at ”disse to forhold er noget vi har med som vigtige fokuspunkter i udarbejdelsen af detailprojektet”. 

- Det er vi naturligvis glade for, men vores ønske og håb er uanset, at denne løsning ikke bliver aktuel. Uanset er vores ønske, at der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagere fra de lokale lystfiskerforeninger og fra os i Danmarks Sportsfiskerforbund, så vi kan bidrage med input og viden – både i udarbejdelsen af et detailprojekt, men særligt hvis det ender med en omlægning af åen, siger Kaare Manniche Ebert.

Fisk