Enorme mængder spildevand er endt i Alling Å: DSF og foreninger kræver grundig analyse af miljøtilstanden i åen

Allingåen En Dejlig Aften Alling Å er truet af en potentiel alvorlig forurening ved Nordic Waste. DSF og tre lokale lystfiskerforeninger kræver nu møde med Randers Kommune om sagen. Foto: Jan Hyllested.

Nordic Waste har siden 2018 haft tilladelse til at udlede store mængder spildevand ud i Alling Å, og samtidig kun kontrolleret spildevandsindholdet én gang årligt. ”Ubegribeligt og alvorligt”, mener Danmarks Sportsfiskerforbund og tre lokale sportsfiskerforeninger, der nu kræver at Randers Kommune gennemfører grundige undersøgelser af miljøtilstanden i åen.

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Biolog

”Nordic Waste har fået lov til at udlede voldsomt store mængder vand med helt op til 2,5 gange den koncentration af problematiske stoffer, som er tilladt i åen (red., Alling Å).”

Det udtaler lektor Mette Martina Broholm fra DTU til Politiken.dk d. 30. januar 2024.

Det er Randers Kommune, der i 2018 ifølge Politiken, har udstedt spildevandstilladelsen og dermed har givet grønt lys til udledning af potentielt stærkt forurenet spildevand til Alling Å.

 - Det er kritisabelt, at Randers Kommune som miljømyndighed har givet et jorddeponi, der opbevarer forurenet jord med tungmetaller, olierester og andre miljøfremmede stoffer lov til at udlede store mængder spildevand direkte ud i åen uden hverken foregående rensning eller i det mindste at stille krav til løbende prøvetagninger af spildevandets indhold af giftige stoffer, siger Kaare Manniche Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Ifølge Politiken stillede Randers Kommune blot krav om én enkelt prøvetagning af spildevandet om året.

- Det må siges at være en meget alvorlig mangel. Ved dambrug og rensningsanlæg er der for eksempel helt faste krav om, at der løbende tages prøver af spildevand og udledninger, så det er uforståeligt, hvorfor kommunen ikke har stillet de samme krav til Nordic Waste. Vi har derfor i dag bedt om, at Randers Kommune gennemfører en grundig analyse af miljøtilstanden i åen, siger Kaare Manniche Ebert og fortsætter: 

- Vi mener, at en analyse som minimum skal indeholde beskrivelse af smådyrsfaunaen på hele hovedløbet fra kilden og ud til Grund Fjord. Vi ønsker også, at data fra iltmålingsstationer samt andre relevante data, som kommunen måtte ligge inde med, inddrages i analysen med henblik på at give et bud på, om spildevandet har haft en påvirkning på hovedløbets miljøtilstand. Derudover beder vi om, at Kommunen kontakter Fødevarestyrelsen, og opfordrer dem til så hurtigt som muligt at få gennemført analyse af indholdet af tungmetaller og andre stoffer, fx PFAS, i signalkrebs og stationære fiskearter som gedde, aborre og ørred, der indgår i lystfiskeriet i åen, siger Kaare Manniche Ebert. 

Bekymring i Randers Sportsfisker Klub
I Randers Sportsfisker Klub, der er medafsender på henvendelsen til Kommunen, er formand Jan Hyllested også rystet over Politikens afsløring. Her har man længe været bekymret over, at ørredbestanden i åen har været nedadgående – og man frygter nu, at nedgangen kan kobles til den store udledning af spildevand.

- Vi har over de seneste år oplevet en stor nedgang i antallet af havørreder i Alling Å, og har derfor været bekymret for, hvad der var galt, og om årsagen kunne være forurening i åen, siger formand Jan Hyllested. 

- Vi har ikke været bekendt med denne spildevandstilladelse og har jo ikke haft fantasi til, at den slags kunne foregå. Vores tillid og tiltro til kommunen har selvfølgelig lidt et knæk, men vi kan ikke gøre andet end at komme i dialog hurtigst muligt og få set på, hvordan vi kan rette op på skaderne, siger Jan Hyllested.

Omlægning af Alling Å
Danmarks Sportsfiskerforbund har sammen med Randers Sportsfiskerklub, Langå Sportsfiskerforening og Hadsten Lystfiskeriforening samtidig bedt om at blive inddraget, hvis Randers Kommunes bebudede forslag om at omlægge Alling Å til Hadsten Lilleå bliver aktuelt.

Omlægningen af åen gennemføres muligvis med henblik på at muliggøre det igangværende forebyggelses- og oprydningsarbejdet ved jordskredet ved Nordic Waste. 

- Vi har erfaret, at det nu er en reel mulighed, at det kan blive nødvendigt at lede den øverste del af Alling Å over i Hadsten Lilleå-systemet for at få styr på jordmasserne ved Nordic Waste. Som udgangspunkt er vi imod denne løsning, men set i lyset af sagens alvor vil vi heller ikke på nuværende tidspunkt undsige den, siger Kaare Manniche Ebert. 

Han bakkes op af formændene i de tre lokale lystfiskerforeninger. 

- Vi skal så vidt muligt sikre, at en sådan løsning vil have mindst mulig negativ effekt på både Alling Å-systemet og Hadsten Lilleå-systemet. Konkret er vi bekymrede for øget erosion i Vissing Bæk og nedstrøms i å-systemet som følge af den øgede vandføring. Det skal forebygges – fx ved at hæve vandstanden i den øverste del af Alling Å og ved at etablere sandfang på en række lokaliteter. Vi er selvfølgelig også bekymrede for, hvad den manglende vandføring i Alling Å vil betyde for strækningen nedstrøms Nordic Waste, siger Jan Hyllested. 

Du kan læse Forbundets og foreningernes henvendelse til Randers Kommune her.

Fisk