DSCF4442 Bandeleder Rune Hylby (th) har sammen med Den Sjællandske Grusbande mere end 140 vandløbsprojekter på samvittigheden. I 2024 er der 20-25 projekter på vej - og der er altid behov for frivillige vandløbsforkæmpere. Foto: Andreas Findling-Rottem.

Den Sjællandske Grusbande har i 8 år knoklet for at skabe bedre forhold for havørrederne i åer og bække rundt om på Sjælland. De frivillige i Grusbanden har udlagt tusindvis tons gydegrus og skjulesten og udplantet vandplanter i flæng. Vil du gøre en forskel, kan du melde dig ind i Grusbandens Facebook-gruppe, og blive en del af et hyggeligt og engageret fællesskab.

Den Sjællandske Grusbande

 

Formål
Grusbandens formål er at intensivere vand- og fiskeplejearbejdet på Sjælland og Øerne. Fokus er lagt på arten ørred og primært dens havvandrende form: havørreden.

Indsatsen har fokus på at imødegå de faktorer i ferskvand, der begrænser de vilde havørreders mulighed for at gennemføre deres livscyklus.

 

Finansiering
Den Sjællandske Grusbande er fortrinsvist finansieret af Fishing Zealand med over 80%, mens det resterende del er finansieret af Danmarks Sportsfiskerforbund.

 

Indhold
Grusbanden er et netværk af frivillige, en fælles platform, der arbejder med vand- og fiskepleje i samarbejde med kommuner og lodsejere på Sjælland og Øerne om vand- og fiskeplejeprojekter.

Grusbanden tilbyder rådgivning og giver inspiration til alle lystfiskere og andre naturinteressenter med interesse for vandløbene, fiskebestandene og naturen.

Grusbanden gennemfører vand- og fiskeplejeprojekter på Sjælland og Øerne, således at indsatsen for større og sundere ørredbestande er mere målrettet – og ikke mindst mere synlig.

 

Læs mere her.

Får du en havørred på krogen på Falster, Nordkysten eller Vestsjælland, så er der en god chance for, at den er klækket og opvokset i et vandløb, der har fået førstehjælp af de seje frivillige fra Den Sjællandske Grusbande.

For over de sidste 8 år har den frivillige vandplejegruppe, der er forankret i Fishing Zealand og Danmarks Sportsfiskerforbund, gennemført mere end 140 vandplejeprojekter til gavn for den sjællandske ørredbestand.

Det er den såkaldte bandeleder Rune Hylby, der siden begyndelsen har været koordinator for Grusbanden, og stået for at planlægge og udføre de mange projekter i samarbejde med kommuner, lodsejere, foreninger og frivillige.

Selvom der ofte kan være små sten og bump på vejen, inden et vandløbsprojekt når i mål, er det intet sammenlignet med det grus, der røg i den ellers velsmurte vandplejemaskine i efteråret 2023.

Her blev gruppens Facebook-side fra den ene dag til den anden slettet – højst sandsynligt pga. et tiltagende problem med spam – og dermed forsvandt kontakten til de 1550 frivillige i gruppen.

- En eftermiddag i november, hvor jeg skulle ind for at lægge et blogindlæg på vores Facebook-gruppe, var siden bare væk. 7 års historik og min mulighed for at kommunikere direkte med de frivillige var forsvundet. Og selvom jeg skrev til Facebook og var i dialog med flere, der arbejder indgående med Facebook og Meta, var der ikke noget at gøre, siger Rune Hylby. 

Derfor var der ikke andet for end at starte en ny gruppe.

- Heldigvis er mange kommet med i den nye Facebook-gruppe, så vi i dag er oppe på ca. 650 medlemmer, men det er jo desværre kun lidt under halvdelen af tidligere, siger Rune Hylby.

Han opfordrer derfor alle – både tidligere grusbande-medlemmer såvel som nye interesserede – til at melde sig ind i gruppen. Og det bakkes op af Danmarks Sportsfiskerforbund.

- Den Sjællandske Grusbande er uundværlig i kampen for et bedre kystfiskeri efter havørred på Sjælland. Sammen med foreningerne og de frivillige er de langt hen ad vejen garant for et godt kystfiskeri fremadrettet. Så er man en af dem, der nyder at få flex på klingen på kysten, eller er man bare naturnørd og elsker et smukt og vildt vandløb, så vil jeg klart anbefale at melde sig ind i Facebook-gruppen og gøre en forskel, siger Torben Kaas, formand for Danmarks Sportsfiskerforbund.