DSF klager til Ankestyrelsen: Viborg Kommune begår lovbrud i sagen om Tangeværket

Tangeværket 1525 Foto: Niels Åge Skovbo.

I en klage til Ankestyrelsen påpeger Danmarks Sportsfiskerforbund, at Viborg Kommune begår lovbrud ved at standse habitatkonsekvensvurdering af Gudenåcentralens ansøgning om vandindvindingstilladelse til Tangeværket. Enten skal kommunen gennemføre konsekvensvurderingen eller give afslag på Gudenåcentralens ansøgning.

DSCF0204 1

Torben Kaas, Formand

Danmarks Sportsfiskerforbund

Onsdag d. 13. december 2023 besluttede byrådet i Viborg Kommune som bekendt at standse habitatkonsekvensvurderingen af Gudenåcentralens ansøgning om vandindvindingstilladelse til Tangeværket. Beslutningen var ulovlig - det udtrykte selv borgmester Ulrik Wilbek, der sammen med et stort flertal i byrådet alligevel stemte for at stoppe sagsbehandlingen.

Nu har Danmarks Sportsfiskerforbund bedt Ankestyrelsen om at tage stilling til byrådets beslutning.

Ifølge forbundet kan Viborg Kommune kun træffe to lovlige beslutninger i sagen. Enten skal kommunen uden yderligere ophold igangsætte en habitatkonsekvensvurdering eller give afslag på ansøgningen om vandindvinding.

- Det kan være svært at forstå, at størstedelen af politikerne i Viborg Kommune kan blive ved med at ignorere gentagne klare advarsler om, at det er ulovligt at stande eller udsætte habitatkonsekvensvurderingen, siger Torben Kaas, formand for Danmarks Sportsfiskerforbund og fortsætter: 

- Derfor har vi også set os nødsaget til at klage til Ankestyrelsen, som vi håber hurtigst muligt vil vurdere sagen, så vi kan komme videre og nu efter 5 års ventetid få en afklaring på, hvorvidt Tangeværket påvirker den særligt beskyttede natur i Gudenåen eller ej, siger Torben Kaas. 

Allerede i november 2023 klagede privatperson Peter Nymann Eriksen over Klima- og Miljøudvalgets (red., i Viborg Kommune) beslutning om at standse habitatkonsekvensvurderingen. Det medførte, at Ankestyrelsen bad Viborg Kommune om en kommentar til beslutningen.

I et udkast til et svar til Ankestyrelsen skriver Viborg Kommune:

”Byrådet finder imidlertid, at det i denne meget specielle sag vil give mest mening at afvente Statens konkrete indsatsbehov, inden der bruges yderligere ressourcer og tages videre stilling til ansøgningen om vandindvindingstilladelse.”

Men det argument holder ikke, mener Torben Kaas.

- Både Miljø- og Fødevareklagenævnet, kommunens egen advokat og forvaltningen har slået helt klart fast, at det ikke er en holdbar grund, at man som kommune vil afvente indsatsbehovet i vandområdeplanerne. Det er blevet gentaget et utal af gange. Alligevel klynger byrådspolitikerne sig til dette sidste argument for en standsning af habitatkonsekvensvurderingen. Nu må det så være den øverste myndighed på området, Ankestyrelsen, der må tage stilling til den forklaring, slutter Torben Kaas.

Du kan læse Danmarks Sportsfiskerforbunds klage til Ankestyrelsen her.