Viborg byråd begår lovbrud: Udsætter habitatkonsekvensvurdering af Tangeværkets vandindvinding fra Gudenåen

Tangeværket 1525 Foto: Niels Åge Skovbo.

Efter onsdagens byrådsmøde i Viborg Kommune står det klart, at både borgmester Ulrik Wilbek og størstedelen af Viborg byråd med fuldt overlæg trodser gældende lovgivning og udsætter en habitatkonsekvensvurdering af Tangeværkets vandindvinding fra Gudenåen. Danmarks Sportsfiskerforbund vil derfor indklage Viborg byråd til Ankestyrelsen.

DSCF0204 1

Torben Kaas, Formand

Danmarks Sportsfiskerforbund

Miljø- og Fødevareklagenævnet, Viborg Kommunes forvaltning, kommunens egen rådgivende advokat, professor i forvaltningsret Sten Bønsing, professor i miljøret Peter Pagh og selv kommunens egen borgmester Ulrik Wilbek er alle sammen enige: Viborg Kommune er forpligtet til at igangsætte en habitatkonsekvensvurdering af Gudenåcentralens ansøgning om vandindvindingstilladelse til Tangeværket.

Alt andet vil være ulovligt. 

Alligevel besluttede et bredt flertal i byrådet med borgmester Ulrik Wilbek i spidsen på gårsdagens byrådsmøde at stemme for, at den videre behandling af Gudenåcentralens ansøgning om vandindvindingstilladelse skal udskydes og afvente statens udmelding i 2024 om indsatsbehovet. Alternativet og Enhedslisten stemte imod.

- Det er ganske enkelt ubegribeligt, at et bredt flertal i Viborg byråd med fuldt overlæg bryder lovgivningen og nu risikerer personligt straffeansvar og dagbøder. Vi forstår ikke, hvordan man som byrådspolitiker kan mene, at ens overbevisning eller holdninger, står over de lovmæssige krav, som der er fastsat, siger Torben Kaas, formand for Danmarks Sportsfiskerforbund ovenpå gårsdagens beslutning og forsætter: 

- Gudenåcentralen, der er ejet af NORLYS, og alle andre parter i denne sag, har krav på, at vi får en grundig vurdering af, hvordan Tangeværket påvirker naturen i Gudenåen, men Viborg Kommune mener åbenbart, at en sådan undersøgelse ikke skal gennemføres nu. Men det er jo helt absurd, da der jo netop er behov for at få så meget viden på bordet som muligt, så man fremadrettet kan træffe en beslutning om Gudenåens fremtid på et oplyst grundlag, siger Torben Kaas.

Danmarks Sportsfiskerforbund vil klage til Ankestyrelsen
Som optakt til byrådsmødet var byrådspolitikerne som nævnt ad flere omgange og af forskellige eksperter blevet advaret om, at en udsættelse af habitatkonsekvensvurderingen ville være ulovlig. Derudover modtog Viborg Kommune i sidste uge en henvendelse fra Ankestyrelsen, der fører tilsyn med landets kommuner, om en mulig kommende tilsynssag. 

Ankestyrelsen henvendelse om en eventuel tilsynssag kom på baggrund af en klage indgivet af privatpersonen Peter Nymann Eriksens om Klima- og Miljøudvalgets beslutning i november om at standse habitatkonsekvensvurderingen.

- Vi agter nu at følge op på Peter Nymann Eriksens klage til Ankestyrelsen, men denne gang med fokus på den seneste udvikling i sagen, nemlig at det nu ikke kun er 4 ud af 5 medlemmer af Klima- og Miljøudvalget, der har truffet en ulovlig beslutning, men at det gælder hele byrådet på nær Alternativet og Enhedslisten. Vi anser det som en skærpende omstændighed, og har en forventning og formodning om, at Ankestyrelsen vil prioritere sagen højt, så vi forhåbentlig relativt hurtigt kan få igangsat en tilsynssag og få en afklaring, siger Torben Kaas.

Urigtige oplysninger fra borgmester Ulrik Wilbek
På gårsdagens byrådsmøde blev der desuden fremsat flere tvivlsomme argumenter for at udskyde en habitatkonsekvensvurdering. Det kom blandt andet fra formanden for Klima- og Miljøudvalget samt borgmester Ulrik Wilbek. Blandt andet udtalte han under mødet: 

”Et langt omløbsstryg koster i hvert fald 500 mio. kroner. Det er ret mange penge. Og jeg vil være ked af, hvis Viborg Kommune skal betale en stor del af det. Hvis vi går ind her og laver det her først (red. habitatkonsekvensvurdering), i stedet for at vente i 3 måneder, så kan det være, at der bliver sagt: ”Nu er det lavet. De er da med på selv, at det her klarer de.” Og så står vi med den. Det er en kæmpe risiko at løbe i forhold til, at vi i stedet afventer statens mening om det her. Så er det ikke sådan, at jeg påstår, at det her er lovligt eller noget som helst andet, det ved jeg godt, at det ikke er. Men i den her situation, der handler det også om sund fornuft, og at vi ikke stiller os selv dårligere end vi ellers have stået,” udtalte Ulrik Wilbek, som blev bakket op af udvalgsformand Eva Pinnerup (A).

Ifølge Torben Kaas fører Ulrik Wilbek sine byrødder bag lyset med disse udtalelser.

- Det er simpelthen lodret forkert, at Viborg Kommune risikerer at hænge på en stor del af regningen for en løsning ved Tangeværket, uanset hvilket projekt, der bliver tale om. En løsning ved Tangeværket skal leve op til habitat- og vandrammedirektivet, og det vil derfor være Staten og EU, der vil skulle finansiere det. Men nu presser Ulrik Wilbek sine byrødder til at udsætte habitatkonsekvensvurderingen med det argument, at de ellers risikerer at udhule kommunekassen. Det er under lavmål, siger Torben Kaas. 

Derudover fremførte byrådsmedlem og medlem af Klima- og Miljøudvalget, Steffen Drejer (C), under byrådsmødet, at en habitatkonsekvensvurdering vil kunne løbe op i en udgift på flere millioner kroner for Viborg Kommune, men det blev allerede under mødet fejet af banen. Byrådsmedlem Axel Rosager fra Enhedslisten havde nemlig tidligere spurgt forvaltningen, hvad prisen for en habitatkonsekvensvurdering vil være – og herfra lød vurderingen på en pris på omkring 50.000 kr.

- Det er altså ikke et spørgsmål om kommunens økonomi, der bør stå i vejen for en habitatkonsekvensvurdering. Men det bliver flere af byrødderne altså ved med at fremføre som argument. Der er altså i stedet tale om en principiel beslutning, slutter Torben Kaas.

Fisk