Nye slyngninger på Brogård Bæk

Brogård4 Fem delstrækninger af Brogård Bæk er blevet genslynget i forbindelse med projektet.

Ikast-Brande Kommune har nu færdiggjort anden del af et større vandløbsprojekt, hvor dele af Karstoft Å og to tilløbsbække er blevet restaureret. Denne gang er det Brogård Bæk lige syd for Brande, der har fået nye slyngninger og gydestryg.

Sidste år i december skrev vi her på Sportsfiskeren.dk om første del af et vandløbsprojekt i Ikast-Brande Kommune, hvor dele af Karstoft Å og Risbjerg Bæk var blevet restaureret. Her havde vandløbene fået nye slyngninger, og der var lavet nye gydestryg og udlagt skjulesten.

Nu har kommunen så fået gennemført anden del af projektet, hvor lignende tiltag er gennemført i Brogård Bæk, der ligesom Risbjerg Bæk er et tilløb til Karstoft Å og dermed en del af Skjern Å-systemet.

Projektstrækning De mørkeblå delstrækninger er blevet genslynget, og der er etableret 21 nye gydestryg på den 3 km lange projektstrækning.

Led i vandområdeplanerne
Lenny Stolborg, der er vandløbsmedarbejder ved Ikast-Brande Kommune, var med, da projektet blev officielt indviet den 27. oktober.

– Restaureringen er gennemført som en del af indsatserne i vandområdeplanerne og har til formål at forbedre de fysiske forhold i Brogård Bæk, der i forvejen har en ganske fin vandkvalitet. Restaureringsprojektet har omfattet genslyngning af 1.300 meter vandløb fordelt på fem delstrækninger, etablering af 21 nye gydestryg, udlægning af 25 tons skjulesten samt plantning af rødel på den tre kilometer lange indsatsstrækning, fortæller Lenny Stolborg og fortsætter:

– Projektet er gennemført i perioden september-oktober 2023 med hjælp fra Studsgård Entreprenør Aps og med stor interesse og velvillig deltagelse af de berørte lodsejere. De lokale bækørreder har allerede taget de nye slyng i brug, og vi forventer, at der sker gydning på de nye gydestryg allerede her i efteråret.

Nye indsatser på vej
Kommunen fortsætter indsatsen for vandløbene og flere projekter er i støbeskeen.

– Vi er netop gået i gang med forundersøgelser på yderligere seks mindre restaureringsprojekter i Skjern Å-systemet. Indsatsstrækningerne er samlet på i alt 16,6 km, hvor der skal restaureres med sten, grus, dødt ved, træplantning og eventuel bundhævning, slutter Lenny Stolborg.

Brogård3 Str 5
Sådan ser der nu ud på delstrækning 5, hvor Brogård Bæk er blevet genslynget.