Nu indvies verdens første smoltrev

Stenrev Ørred 2 Niels Vestergaaard Web Det nye smoltrev vil forbedre smoltenes chancer for at overleve, når de om foråret trækker ud i havet. Foto: Niels Vestergaard.

Søndag den 15. oktober 2023 kan du deltage i indvielsen af verdens første smoltrev, der er etableret ved udmundingen af Stor Å i Båring Vig på Nordvestfyn.

Ved Varbjerg Havn, hvor den fynske Stor Å udmunder i Båring Vig, er der nu etableret et stort stenrev, hvor 2400 m3 sten dækker et område på cirka én hektar.

Revet er lavet specielt for de udtrækkende smolt, der får bedre muligheder for at søge skjul for rovdyr og -fugle, når de trækker fra åen ud i havet i løbet af foråret.

Tag med til indvielsen

Alle er velkomne til at deltage, når smoltrevet indvies søndag den 15. oktober 2023, kl. 10-12.
Det foregår ved Varbjerg Havn, og tilmelding er ikke nødvendig.

Ved indvielsen kan du høre Jon Svendsen, seniorforsker ved DTU Aqua, fortælle om revet, og du kan hoppe i et par waders og komme med en naturvejleder ud at se nærmere på tingene.

 

Der serveres is til alle børn, kaffe til de voksne og grillpølser til alle. Se hele invitationen her.

Bælt i balance
Smoltrevet er en del af projekt ”Bælt i balance”, som hører under Naturpark Lillebælt. "Bælt i balance" er blandt andet støttet med 7,5 millioner kroner af VELUX FONDEN. Heraf er godt 2 millioner kroner gået til etablering af det nye smoltrev.

Efter forundersøgelser blev det besluttet at placere det nye smoltrev ved Varbjerg Havn, hvor Stor Å har sit udløb. Revet er etableret i samarbejde med forskere fra DTU Aqua, der forventer, at revet vil give bedre skjul for de udtrækkende fisk og samtidig forbedre fødegrundlaget for smoltene i den første sårbare periode i havet. På længere sigt forventes det at gavne havørredbestanden og dermed det lokale fiskeri.

Projekt på vej ved Als
Et andet nyt kystnært stenrev er på vej ved Als, hvor lokale lystfiskere tager fat på etableringen den 14. oktober 2023. Projektet har fået støtte fra blandt andet Danfoss, der har budt ind med 100.000 kr.

Du kan følge projektet gennem Facebook-gruppen Havørred Als.

Vigtige projekter for de udtrækkende smolt
Danmarks Sportsfiskerforbund støtter etableringen af kystnære stenrev, der forhåbentlig vil få positiv betydning for de udtrækkende smolt.

– Der er meget, der tyder på, at mangel på skjul ude i havet kan være en stor negativ faktor for havørredernes overlevelse. Der er forsvundet store områder med ålegræs og stenrev, så det er meget positivt, at dette projekt sætter fokus på sidstnævnte problemstilling. Vi håber, at projektet vil kunne dokumentere en større overlevelse hos smoltene, så vi kan bruge udformningen af stenrevet som model for en lang række fremtidige smoltrev, siger Kaare Manniche Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund.