Esrum Ålaug indstiller driften af klækkeriet

Esrum1 Ålauget vil fortsætte arbejdet med at opfiske moderfisk i Esrum Å.

Esrum Ålaug har helt siden 1986 stået for driften af klækkeriet ved Esrum Møllegård, men lauget har nu besluttet at indstille driften. Ålauget fortsætter dog med opfiskning af moderfisk og med selve udsætningsarbejdet.

Esrum Ålaug opfisker hvert efterår moderfisk i Esrum Å, og æggene herfra er blevet klækket i ålaugets eget klækkeri for senere at blive udsat som yngel og smolt i flere af de nordsjællandske vandløb.

De senere år er en del af æggene dog blevet fragtet til Fyns Laksefisk, der har taget sig af klækning, opvækst og senere udsætning, og ålauget har nu besluttet, at Fyns Laksefisk fremover skal tage sig af alle æggene, men ålauget vil fortsat stå for opfiskningen af moderfisk, og der vil ikke være ændringer i udsætningen af fisk i de vandløb, der modtager Esrum-fisk.

Her udsættes der Esrum-fisk

Her kan du se, hvor der mundingsudsættes smolt, der stammer fra Esrum Å-fisk:

 

  • Højbro Å: 11.500 stk.

  • Esrum Å: 21.000 stk.

  • Nive Å: 25.000 stk.

Ønsker nyt fokus
Esrum Ålaug har haft problemer med at få driften af klækkeriet ved Esrum Møllegård til at hænge sammen økonomisk, men det er ikke den eneste grund til beslutningen om at lukke klækkeriet.

– Det er meget tidskrævende at passe et klækkeri, og vi vil faktisk hellere bruge tiden på at lave forbedringer ude i vandløbene, fortæller Jens Vonger-Lauesen, der netop er blevet formand for Esrum Ålaug efter en ekstraordinær generalforsamling i denne uge. Han fortsætter:

– Det skal heller ikke være nogen hemmelighed, at der nogle gange har været problemer, så en del af fiskene er gået til, så alt i alt er vi mere trygge ved at overlade arbejdet til de professionelle på Fyns Laksefisk.