Endelig fri passage ved Bindslev Gl. Elværk

Færdig Projekt DJI 0050 Sådan ser området ved elværket ud nu, hvor projektet er gennemført.

Efter syv måneders arbejde er Hjørring Kommune nu færdig med at lave omløbet i Uggerby Å ved Bindslev Gl. Elværk, og dermed har vandrefiskene endelig fri adgang til stort set hele å-systemet.

Uggerby Å har gennem mange år været præget af dårlige passageforhold ved to store spærringer ved Mosbjerg Dambrug og ved Bindslev Gl. Elværk.

Sidste år blev opspærringen ved Mosbjerg Dambrug fjernet, og nu har Hjørring Kommune lagt sidste hånd på arbejdet med at lave et stort omløb ved Bindslev Gl. Elværk. Dermed får vandrefiskene adgang til i alt 211 km vandløb opstrøms elværket.

Gået som forventet
Biolog og teamleder i Team Natur i Hjørring Kommune Jens Pedersen har ledet arbejdet, og han fortæller, at det er forløbet som forventet.

– Det er blevet et fint projekt, hvor vi har fået fordelt et fald på 3,8 meter hen over et omløb på 750 meter. Det har ikke været uproblematisk, da vi har skulle udgå sætningsskader på bygninger i området, men nu er vi i mål, fortæller han og fortsætter:

– Vi har i forløbet haft store udfordringer med blød bund og dårligt vejr, som har vanskeliggjort arbejdet. På den baggrund er det imponerende, at vi er blevet færdig på syv måneder. I hele projektet er der håndteret 90.000 m3 jord og udlagt omkring 20.000 m3 sten og grus. Alene på gydebankerne er der udlagt omkring 1.100 m3 gydegrus.

– Lige nu ligner det hele en stor grusbunke, men vi forventer at planterne vil indfinde sig på brinkerne og i selve vandløbet i løbet af cirka 1½ år, slutter Jens Pedersen.

Der er endnu ikke sat dato på den officielle indvielse, idet man afventer en tilbagemelding fra miljøministeren, der er inviteret.

Før Opstart DJI 0027
Sådan så området ud, inden projektet gik i gang.

Glæde i den lokale forening
I Sportsfiskerforeningen for Hjørring og Omegn har man set frem til at få en løsning ved elværket.

– Vi er rigtig glade for, at der nu er skabt passage, og vi kan allerede nu se, at der kommer flere fangster opstrøms elværket, fortæller foreningens formand Henrik Kassow Andersen.