Før du fisker: Ny digital læringsplatform guider dig til ansvarligt lystfiskeri

Baeredygtig Lystfiskerstil 1 Ansvarligt lystfiskeri handler om at tage hensyn til både naturen og andre mennesker, der færdes i naturen. Foto: Nikolaj Korsholm.

Hvordan undgår du en bøde for ulovligt fiskeri, og hvad forventer dine medfiskere af dig? Svaret får du på den nye digitale læringsplatform ”Før du fisker”, som skal styrke danske lystfiskeres viden om regler, etik og ansvarlighed ved fiskevandet.

Enhver, der kan huske den første tid som lystfisker, kan genkende den usikkerhed, der kan være forbundet med at ankomme til en ny fiskeplads. Du skal både lure, hvor der er fisk, og sikre dig, at du fisker lovligt og i overensstemmelse med de forventninger, dine medfiskere har til dig. Trods lokale variationer er der bestemte regler og krav, der går igen i dansk lystfiskeri. Og dem kan du lære at kende på den nye digitale læringsplatform ”Før du fisker”, så du slipper for at tabe ansigt ved fiskevandet.

– At blive en god og ansvarlig lystfisker er en form for dannelsesrejse. Platformen ”Før du fisker” skal understøtte denne rejse, siger formand i Danmarks Sportsfiskerforbund, Torben Kaas.

Danmarks Sportsfiskerforbund har længe ment, at der er behov for at styrke dansk lystfiskeri med en form for lystfiskeruddannelse.

– Jægerne skal have jagttegn, og sejlerne skal have duelighedsbevis, men lystfiskerne kan bare købe et fisketegn på mobilen og kaste snøren ud. Det er jo dejligt nemt. Men fordi vi har at gøre med levende væsener i et tæt samspil med naturen, så bør vi have et minimum af indsigt i, hvordan man fisker ansvarligt. Derfor har vi taget initiativet til ”Før du fisker”, siger Torben Kaas.

”Før du fisker” er udviklet af Danmarks Sportsfiskerforbund i samarbejde med brancheorganisationen Dansk Lystfiskeri og projektet Lystfisker Danmark, der gennemfører initiativerne i den nationale strategi for lystfiskeri.

– Der er god opbakning til lystfiskeri i Danmark. Det bliver set som en fin hobby udøvet af personer, der er i nær kontakt med naturen. Sådan skal det fortsæt være. Det kræver, at lystfiskerne opfører sig godt. Har en høj etik. Passer på fiskene, vandet og naturen. Derfor bakker Lystfisker Danmark aktivt op om ”Før du fisker”-initiativet, siger Arne Kvist Rønnest, projektchef i Lystfisker Danmark.

Gennemfør kurset FØR DU FISKER, og få 50 % rabat på personligt medlemskab

FØR DU FISKER består af en indledende lystfiskertest og fem moduler, der forbedrer eller genopfrisker din viden om regler, etik og ’comme il faut’ for lystfiskere.

Når du har gennemført hele forløbet, kan du få 50 % rabat ved køb af medlemskab hos Danmarks Sportsfiskerforbund.

Tag kurset nu

”Ja” til lystfiskeruddannelse
I brancheorganisationen Dansk Lystfiskeri, der organiserer lystfiskererhvervet, er man enig i, at der er behov for at klæde lystfiskere bedre på til at færdes ansvarligt ved fiskevandet.

– Det er væsentligt, at alle lystfiskere har kendskab til og anerkender de regler, som er gældende for lystfiskeri i Danmark – eksempelvis mindstemål, fredningstider og fredningszoner. Derfor bifalder og bakker Dansk Lystfiskeri op om et undervisningsmateriale som ”Før du Fisker”, siger formand i Dansk Lystfiskeri, Peter Lyngby.

Dansk Lystfiskeri arbejder for en videreudvikling af statens fisketegn, og i den forbindelse udsendte organisationen tidligere på året et spørgeskema om lystfiskeri til alle politikere i Folketinget. Flere af spørgsmålene var relateret til Fisketegnet – blandt andet spørgsmålet:

”Bør der kobles et undervisningsmodul eller en form for prøve på Fisketegnet, for at sikre bedre forståelse og udbredelse af gældende regler og håndtering af fisk?”

Næsten 70 % af respondenterne svarede "ja".

– Det fortæller os, at i hvert fald beslutningstagerne er enige i, at der er behov for en uddannelse for lystfiskere, siger Peter Lyngby.

En grunduddannelse
”Før du fisker” er ikke en fiskeuddannelse fra A-Z, men platformen gennemgår de mest basale regler og principper for god lystfiskeradfærd, fortæller Danmarks Sportsfiskerforbunds formand, Torben Kaas.

– Efter endt kursus vil du kende til begreber som fredningstider og fredningsbælter, du vil være opmærksom på korrekt håndtering af din fangst, du vil have indsigt i regler for færdsel i naturen, og du vil være opmærksom på hensynet til andre lystfiskere omkring dig, siger han og minder om, at erfarne lystfiskere også har glæde af at gennemføre kurset.

– Vi har alle godt af at få genopfrisket reglerne, ikke mindst for at være gode forbilleder for andre lystfiskere derude. På få minutter kan du tage den indledende test, som giver dig et billede af, om du trænger til at få støvet reglerne af, siger Torben Kaas.

Danmarks Sportsfiskerforbund har en ambition om at bygge videre på den digitale læringsplatform med flere moduler end de nuværende fem.

– Vi fortsætter arbejdet med fiskeuddannelsen med et overordnet mål om at fremme et ansvarligt og bæredygtigt lystfiskeri i Danmark, siger Torben Kaas.