Vellykket indsats for brakvandsgedderne i Sydsjælland

IMG 7914 Mere end 700 små gedder trak ud fra engområdet på bare en dag.

En oversvømmet eng ved Fladså i Næstved Kommune blev udgangspunktet for en vellykket aktion, der nu har resulteret i, at hundredvis af smågedder i øjeblikket trækker ud i de brakke fjorde for at spise sig store, inden de forhåbentlig om nogle år vender tilbage til engen igen for at gyde.

Området omkring Karrebæk Fjord og Dybsø Fjord lige syd for Næstved har en bestand af brakvandsgedder, der i lighed med flere andre steder er hårdt presset på grund af manglende gydemuligheder. Det gælder især for de gedder, der gyder i ferskvand, da deres gydning kræver adgang til våde engområder.

En undersøgelse sidste år viste, at der var gedder, der trak op i Fladså, som har sit udløb i Karrebæk Fjord, og med udgangspunkt i den viden iværksatte Næstved kommune i samarbejde med Fishing Zealand, 11 frivillige lystfiskere fra Sportsfiskerforeningen Fladså og biolog Peter W. Henriksen fra Limno Consult en aktion her i foråret, som nu viser sig meget succesfuld.

Overflytning af gedder
I Fladså blev der i april opsat fælder, der fangede de gedder, der trak op i åen for at gyde. Fra fælderne blev gedderne flyttet over i et nærliggende engområde på 2,8 hektar, der var blevet oversvømmet ved at afspærre et mindre tilløb til åen. Der var tale om en ganske lille bestand på kun tre hunner og fire hanner, men heldigvis var hunnerne fulde af rogn og op til 94 cm lange.

Håbet var så, at gedderne ville gyde på engen og dermed danne grundlag for en ny bestand, der efter nogle års ophold ude i det brakke fjordvand vil vende tilbage til engen for at gyde.

Vellykket gydning
Optagelser med drone viste, at gedderne nærmest øjeblikkelig gik i gang med deres gydning, og her et par måneder senere viser resultaterne sig tydeligt.

Elfiskeri ude på engen for et par uger siden gav nemlig klare beviser for, at der var geddeyngel, men det blev endnu mere tydeligt, da der blev opsat en fælde ved udløbet fra engsøen. Der var ikke mandskab og tid til at have fælden i drift hele tiden, men i de perioder, hvor den har været i drift, har den fanget op til 700 smågedder på 6-11 cm på blot et døgn. I skrivende stund er der fanget over 1500 gedder i fælden.

IMG 7877
Det oversvømmede engareal var på 2,8 hektar. Det svarer til mere end tre fodboldbaner.

Fortsætter næste år
Det vellykkede resultat glæder biolog Palle Myssen fra Næstved Kommune, som håber at kunne fortsætte projektet i de kommende 2-3 år.

– Muligheden for at gennemføre projektet i år kom meget pludseligt, og vi asfalterede nærmest, mens vi kørte, fortæller han og fortsætter:

– Nu står vi med et godt resultat, som vi kan bruge til planlægningen af næste års indsats, og det skyldes ikke mindst den fine opbakning fra lokale lystfiskere, der har ydet en stor indsats med at passe fælderne.

Gedder på leg
Næstved Kommune have en drone på optagelse ude over engen. Den viser blandt andet, hvordan gedderne straks gik på leg. Tjek den her:

TV2-ØST var på besøg ved engsøen den 2. juni . Se her, hvad der kom ud af det.