Fisk, krebs og smådyr i Alling Å skal undersøges for tungmetaller og PFAS

DSCF2848 2 Copy Foto: Søren Astrup Jørgensen.

På opfordring fra Danmarks Sportsfiskerforbund og Randers Sportsfisker Klub igangsætter Randers Kommune i samarbejde med det rådgivende ingeniørfirma Envidan her i marts en faunaundersøgelse af Alling Å. Senere på året skal der også foretages undersøgelser af indholdet af PFAS og tungmetaller i blandt andet fisk og signalkrebs i Alling Å.

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Biolog

Det vækker glæde, at Randers Kommune nu vil igangsætte en faunaundersøgelse af Alling Å, herunder en undersøgelse af PFAS og tungmetaller i fisk og signalkrebs.

- I et brev d. 31. januar bad vi kommunen om at igangsætte en faunaundersøgelse af åen særligt med fokus på de stationære fisk og signalkrebs. Det har kommunen nu lyttet til, og det er vi meget tilfredse med, siger Kaare Manniche Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund. 

- Vi er naturligvis først og fremmest bekymrede for den samlede miljøtilstand i Alling Å – og for hvordan det påvirker åens fisk, krebs, insekter og den øvrige fauna. Men derudover er vi også bekymrede for, hvordan forureningen af Alling Å har påvirket og fremadrettet risikerer at påvirke lystfiskeriet, herunder muligheden for at hjemtage og spise fisk og krebs fra åen, siger Kaare Manniche Ebert. 

Undersøgelsen af fisk og signalkrebs skal ifølge kommunen – og efter ønske fra sportsfiskerne – ske i samarbejde med Fødevarestyrelsen, som kommunen allerede har haft møde med. Der skal blandt andet indfanges ørreder, aborrer og gedder. Undervejs skal de lokale sportsfiskere fra Randers Sportsfisker Klub bidrage med rådgivning om, hvor der skal indfanges fisk til undersøgelsen mhp. at sikre så repræsentative fangster som muligt, og samtidig sikre, at der indfanges fisk på de strækninger, hvor medlemmer af Randers Sportsfisker Klub oftest fisker.

- Vi er glade for at blive inddraget i processen og deltager naturligvis hellere end gerne med vores viden om fiskeriet og fiskebestandene i åen, samt med at udpege, hvor det vil være relevant at fange fisk til prøvetagning. Vi og vores medlemmer er selvfølgelig bekymrede for, om vi også i fremtiden kan få en fisk med hjem til spisebordet – og kan vi hjælpe med at få svar på, så står vi klar, siger Jan Hyllested, formand for Randers Sportsfisker Klub. 

Undersøgelsen af signalkrebs vil ske i samarbejde med formanden for Signalkrebslauget, Knud Erik Vindum, der i mere end et årti har indfanget Signalkrebs i Alling Å.