Brakvandsgedderne mangler naturlige gydepladser

Sivet1 I dag pumpes vand ud fra det inddæmmede område ved Sivet. Bliver naturgenopretningsprojektet gennemført, kan pumperne sendes på pension.

Hvis bestanden af brakvandsgedder omkring Møn og Sydsjælland skal nå tidligere tiders højder, er det ikke nok at lave en geddefabrik. Løsningen er derimod at få genetableret nogle af de naturlige gydeområder, der forsvandt ved dræning og landindvinding. Det mener lystfiskere fra Sydsjællands Brakvandsklub, der peger på Sivet i Præstø Fjord som et godt sted at begynde.

Tidligere var der en stor bestand af brakvandsgedder i området omkring Møn og Sydsjælland, men en storm med indtrængende saltvand i begyndelsen af 1970’erne reducerede bestanden voldsomt. I årene omkring 2010-2015 kom bestanden delvist på fode igen, og mange lystfiskere flokkedes om at opleve det fine fiskeri. Derefter kom der en tydelig nedgang i fiskeri, der nu næsten er gået i stå, blandt andet fordi der ikke havde været gydesucces i nogle år, så nye årgange af gedder er ikke kommet til i samme antal som tidligere.

Vordingborg Kommune har gennem flere år arbejdet på at genetablere flere kystnære vådområder og indviede desuden Danmarks første geddefabrik ved Hulebæk i 2019. Lystfiskerne fra Sydsjællands Brakvandsklub har bakket op omkring initiativerne, men peger samtidig på, at det langt fra er tilstrækkeligt, hvis en stor og stabil bestand skal genoprettes.

Sivet ved Præstø Fjord

Først i 1960’erne blev landindvindingsprojektet ved Sivet gennemført. Området blev inddæmmet og drænet, og et pumpehus blev opført.

 

I 1995 udarbejdede Storstrøms Amt planer for en naturgenopretning af området, men det blev ikke til noget, da staten valgte at prioritere sine midler til det store projekt ved Skjern Å.

 

Næste genopretningsprojekt var tæt på gennemførelse i 2012, hvor formålet også var at reducere tilførslen af kvælstof til havmiljøet. Men betingelsen var, at alle lodsejere frivilligt deltog, så da 5 ud af 23 afslog, faldt projektet på trods af, at de fem kun ejede 10 % af det berørte areal.

Læs mere om Sivet og projekterne her.

 

Sådan så området ud inden landindvindingsprojektet.

 

Efter projektet i begyndelsen af 1960'erne var området tørlagt.

Fokus på Sivet ved Præstø Fjord
I det nordøstlige hjørne af Præstø Fjord ligger et området, der hedder Sivet. Her var der tidligere et stort lavvandet område, hvor gedderne gik på leg, men et landindvindingsprojekt sidst i 1950’erne satte en effektiv stopper for gydningen. Der blev anlagt et dige og en pumpestation, og området blev tørlagt.

Der har siden været flere forgæves forsøg på at få naturgenoprettet området, men nu har Sydsjællands Brakvandsklub taget sagen op igen sammen med repræsentanter fra Naturstyrelsen og Vordingborg Kommune, der har erfaringer med genetablering af gydeområder for brakvandsgedder.

Det skete ved et møde i Grønt Råd i Faxe Kommune den 25. maj 2021. Her fortalte Peter Rasmussen fra brakvandsklubben om de problemer, der er for geddebestanden, og fremlagde et oplæg til genetablering af Sivet som et naturområde, der både kan komme brakvandsfiskene til gavn og samtidig sikre en langt større biodiversitet med gode betingelser for blandt andet fugle, padder, planter og insekter.

– I forbindelse med mødet var vi ude ved Sivet for at se på forholdene, og vi fortalte om de udfordringer, der er for brakvandsfiskene, fortæller Peter Rasmussen og fortsætter:

– Både de deltagende biologer og politikere gav udtryk for glæde over det, de kaldte for ny viden. Vi må som lystfiskere bare se i øjnede, at historien om brakvandsgedderne er nørdeviden, som vi ikke skal forvente, at andre kender til. Vi har derfor en vigtig formidlingsopgave.

Ny proces i gang
To gange tidligere er det blevet forsøgt at naturgenoprette Sivet, men på mødet blev det besluttet at gøre endnu et forsøg. I første omgang sætter Faxe Kommune, hvor Sivet hører til, og Naturstyrelsen sig sammen og beslutter den videre proces.

– Nu er terningerne kastet, og det bliver en spændende proces at følge. En sag som Sivet vil tage mellem fem og ti år at få realiseret, men der blæser nye vinde, så jeg er sikker på, at vi nok skal komme i mål. Undervejs skal vi nok – på en positiv måde - holde beslutningstagerne i ørerne, slutter Peter Rasmussen.

DSC 0087 Skal fiskeriet efter brakvandsgedder på fode igen, skal geddernes have flere gode gydemuligheder.