Svensk succes: Gedder gyder i massevis i nyt vådområde

Tornerum En glad Olof Engstedt tømmer dagligt rusen for 30-40 gedder, der søger ind for at gyde i det nye vådområde.

Blot to år efter at et nyt vådområde blev etableret lidt nord for Kalmar på den svenske østkyst, er gydeklare gedder dukket op i hundredvis.

For to år siden blev et fem hektar stort engareal ved Törnerum lidt nord for Kalmar i Sverige lavet til et nyt vådområde. Hensigten var i første omgang at få fjernet nogle af de næringsstoffer, der belaster Østersøen, men samtidig blev der lavet et lavvandet stenstryg, som gedderne kunne benytte for at få adgang til det oversvømmede engområde.

500 gedder inde for at gyde
Projektet blev lavet i et samarbejde mellem Kalmar Kommune og det svenske sportsfiskerforbund Sportsfiskarna, og Olof Engstedt, der arbejder med fiske- og vandpleje for Sportsfiskarna, har her i geddernes gydeperiode fulgt deres gydning tæt.

Han har nemlig opsat en ruse, der fanger de fisk, der trækker op fra havet til det nye vådområde, og han har dagligt fanget 30-40 gedder i rusen. Efter fangst og registrering slippes de selvfølgelig fri, så de kan gyde, og han vurderer, at der i alt trækker omkring 500 gedder ind for at gyde her blot to år efter, at vådområdet er etableret.

Pressede bestande
De svenske bestande af brakvandsgedder er ligesom de danske under pres, og det skyldes ikke mindst, at mange af de gydeområder, de tidligere anvendte, i dag er forsvundet. Det skyldes især afvanding og dræning af de kystnære engområder.

Projektet ved Törnerum viser imidlertid, hvor stor en forskel det kan gøre, når gydemulighederne genetableres. Samtidig har det nye vådområde haft stor betydning for fugle, padder og andre fiskearter, ligesom det naturligvis også har betydet noget for tilbageholdelsen af næringsstoffer fra havmiljøet.

SVT har været med Olof Engstedt ude for at tømme rusen. Se her, hvordan det gik.