Vandpleje: Her kan du give en hånd med på Fyn

DSC 4942 Det er Den fynske Grusbande, du skal have fat i, hvis du vil give en hånd med på Fyn.

Mange deltager i det frivillige vandplejearbejde, der sigter mod at skabe bedre forhold i vandløbene for især ørred og dermed også bedre fiskemuligheder både i selve vandløbene og langs kysterne. Men der er plads til og brug for flere hænder til arbejdet, og her i den anden af tre artikler ser vi på mulighederne for at deltage i arbejdet på Fyn.

Frivillige lystfiskere har gennem snart mange år lavet vandplejearbejde, der på forskellige måder har forbedret de fysiske forhold i vandløbene, og derigennem forbedret mulighederne for, at især ørrederne kan reproducere sig selv. Dermed har de bidraget til at sikre og bevare fiskebestandene, og samtidig har de som lystfiskere fået mulighed for at høste nogle af frugterne, når de selv har fisket i vandløbene og langs kysten.

I den første af tre artikler fortalte vi om mulighederne for at deltage på Sjælland og Øerne. Her handler det om mulighederne på Fyn, og senere følger vi op med Jylland.

Det frivillige vandplejearbejde kort fortalt

Vandplejearbejdet er først og fremmest rettet mod vandløbene, og arbejdet består af flere ting, hvoraf nogle er rent praktiske, mens andre handler om den planlægning, der går forud. Her får du lige de væsentligste arbejdsområder:

 • Udlægning af gydegrus
  Den nok vigtigste indsats har hidtil været reetablering af fiskenes gydepladser ved udlægning af grus. De nye gydebanker tages altid hurtigt i brug af fiskene.

 • Udlægning af skjulesten og dødt ved
  Med udlægning af større sten og dødt ved sikres det, at fiskene har mulighed for skjul. Det muliggør en tættere bestand og reducerer risikoen for, at vandløbets fisk bliver ædt af rovdyr og -fugle.

 • Udplantning af vandplanter
  Udplantning af vandplanter som for eksempel vandranunkel er et andet virkemiddel, der skaber skjul for fiskene og øger biodiversiteten.

 • Rensning af gydebanker
  Sandvandring er ofte et problem, når sandet lægger sig mellem stenene i gydebankerne. Derfor gøres en indsats for at rense dem for sand enten ved spuling eller gennemgravning.

 • Registrering af gydegravninger
  Efter vinterens gydning optælles antallet af gydegravninger, så udviklingen i vandløbet kan følges.

 • Monitering
  Når DTU Aqua laver elfiskeundersøgelser i vandløbene, hjælper frivillige tit med til arbejdet. Enkelte vandplejere er selv uddannet til at lave elfiskeundersøgelser, som foretages for at se effekten af tiltagene.

 • Projektering
  Inden projekter sættes i værk, sker der en omhyggelig planlægning og projektering. Det sker oftest i samarbejde med kommunens vandløbsmedarbejdere. De fleste frivillige er ikke involveret i denne del af arbejdet.

Den fynske Grusbande
Næste alt frivilligt vandløbsarbejde på Fyn er koncentreret om projekter, der udspringer af Den fynske Grusbande, men ofte sker det i samarbejde med lokalforeninger på Fyn.

Den fynske Grusbande er en del af Vandpleje Fyn, der samarbejder med Havørred Fyn, og her er det Søren Knabe, der som frivilligkoordinator er igangsætter og den, der koordinerer indsatserne.

– Her i løbet af 2023 er det planen, at vi fra marts og frem gennemfører mindst et projekt hver måned, og vil du vide, hvor du kan give en hånd med, så er det letteste at følge grusbanden på vores Facebook-side, hvor vi slår alle projekter op. Alternativt kan man følge nyhederne på Havørred Fyns hjemmeside, fortæller Søren Knabe.

Sten og grødepæle skaber skjul og variation
I de første måneder handler det især om udlægning af skjulesten og dødt ved, så der bliver bedre skjul til fiskene. Senere skal der også lægges gydegrus ud og renses gydebanker.

– Vi har også planer om et nyt initiativ, hvor vi med stor omtanke vil opsætte grødepæle, der kan fange drivende grøde og grene. Det kan nemlig være med til at skabe mere variation især på sandede strækninger af vandløbene, og vel at mærke uden at det har nævneværdige konsekvenser for afvandingen, fortæller Søren.

Brug for planlæggere
Mange giver gerne en hånd med ved de projekter, hvor alt er gjort klart til den dag, hvor stenene skal smides i åen, men Søren håber på, at flere vil deltage i den planlægning og projektering, der går forud for selve arbejdet ved vandløbet.

– Vi er selvfølgelig superglade for, at der er mange, der gerne vil deltage i det praktiske arbejde ude ved åen, men hvis du har mod på at blive en af dem, der også deltager ved planlægninger, hører jeg gerne fra dig, og vi skal nok holde dig i hånden i starten, forsikrer Søren Knabe, hvis kontaktoplysninger du finder her.

Lån en pumpe
Vandpleje Fyn har en spulepumpe, der kan bruges til at rense gydebanker, og den kan frit lånes af de fynske foreninger.

– Pumpen står til fuld rådighed for alle fynske klubber, som vil spule/rense gydebanker – og der følger i øvrigt en instruktør med hver gang, man låner pumpen, hvis man ønsker det, slutter Søren Knabe.

Grusbanden Fyn
Det gode er, at alle kan være med, og det giver virkelig en stor glæde at se nye ansigter og opleve, hvordan de erfarer, at forandringer kan skabe nyt liv i vandløbene.
Willy Dannevang, frivillig i vandplejen på Fyn.

Willy har været med fra starten
Willy Dannevang, der er tidligere formand for Odense Å Sammenslutningen, har deltaget i vandplejearbejdet på Fyn helt fra Havørred Fyn-projektet startede i 1991, og gennem de seneste cirka 15 år har han deltaget gennem Den fynske Grusbande.

– Jeg startede sammen med min bror og min far, og det var dejligt at være med til noget, der også kunne være med til at forbedre vores fiskeri ude på kysten. Èn sten mere i vandet er jo det samme som ½ ørred mere i vandløbet, og jeg har gerne både villet så og høste, selvom jeg nu langt fra tager alle mine fangster med hjem, fortæller Willy.

Glad for at kunne sætte ting i værk
Som vandplejer har han selv været med til at sætte projekter i gang.

– Det har været en del af min motivation, at jeg har haft mulighed for at sætte ting i værk. Det har blandt andet handlet om udplantning af vandplanter i Odense Å-systemet, fortæller Willy og fortsætter:

– Det gode er, at alle kan være med, og det giver virkelig en stor glæde at se nye ansigter og opleve, hvordan de erfarer, at forandringer kan skabe nyt liv i vandløbene.

Uventet sidegevinst
Nogle gange kan arbejdet også kaste helt uventede frugter af sig, som sidste år, hvor grusbanden lavede et projekt ved Storå på Nordfyn. Den lodsejer, der lagde jord til projektet, havde nemlig også jord ned til elven Vefsna i Norge, og han var så begejstret for deres indsats, at alle deltagerne ved dagens projekt fik en invitation til frit at bo og fiske ved elven her til sommer.