Stor ildsjælepris til manden bag +1000 gydebanker

230120 Andel Ildsjæl Runehylby 15 En glad Rune Hylby fik overrakt ildsjæleprisen ved et arrangement i Svinninge fredag den 20. januar. Foto: Marie Brandt.

Rune Hylby, der leder Den sjællandske Grusbande, modtog i dag en stor anerkendelse i form af Andels ildsjælepris på 25.000 kr. Prisen gives for hans engagerede og utrættelige arbejde for at skabe bedre forhold for fiskene i de sjællandske vandløb.

Energiselskabet Andel, der leverer strøm til husstande i region Sjælland, uddeler hvert år en ildsjælepris, til en person, der har gjort en utrættelig indsats for at skabe aktiviteter og glæde i deres lokalområde.

I år er prisen givet til Rune Hylby, der er leder af Den sjællandske Grusbande under Fishing Zealand, og ved et arrangement ved Andels hovedsæde i Svinninge fredag den 20. januar fik han overrakt prisen på 25.000 kr.

Den store drivkraft i grusbandens arbejde
Hvis du har fulgt Den sjællandske Grusbandes arbejde, er du næppe i tvivl om, at Rune Hylby har ydet en kæmpe indsats for at få projektet til at blive en succes. Grusbanden startede for 6½ år siden, og med Rune Hylby som den altovervejende drivkraft har den – udover mange andre aktiviteter – stået bag etableringen af over 1000 nye gydebanker i de sjællandske vandløb – selvfølgelig med en helt afgørende opbakning fra de mange frivillige, der tropper op, når Rune kalder.

Sådan er betingelserne for at blive modtager af ildsjæleprisen

  • Den indstillede ildsjæl skal være bosiddende i Cerius’ forsyningsområde.

  • Den særlige indsats, som ildsjælen lægger for dagen, skal komme fællesskabet i region Sjælland til gode.

  • Den person, der indstilles, skal være minimum 18 år.

  • Andel støtter ikke formål, der kun kommer én enkeltperson til gode, da vi gerne vil styrke fællesskabet i regionen.

  • Andel giver ikke støtte til politiske partier eller foreninger, samt religiøse formål.

 

Udvalgt blandt 120 kandidater
Andel uddeler hvert år ildsjæleprisen til to udvalgte kandidater, og i år var Rune Hylby altså den ene.

– Ud af de knap 120 indstillinger, vi fik i år, har vi udvalgt Rune Hylby som den ene prismodtager. Rune er valgt, fordi han hjælper med at skabe en grønnere verden og forbedrer de sjællandske vandløb. Han har ledet Grusbanden, der oprenser åløb, så fisk, især havørreder, får bedre yngleforhold, og det kommer miljøet, biodiversiteten og naturelskere til gode. Hans indsats for at forbedre naturen har kastet et besøg i Europa-Parlamentet af sig, hvor han holdt foredrag om Grusbandens vigtige arbejde, fortæller pressechef Morten Kidal fra Andel.

Han fortsætter:

– Som andelsselskab med 400.000 ejere i form af borgere her i regionen, er det en del af vores DNA at støtte op om de mange lokale kræfter, der virkelig gør en forskel. Når vi ser indstillingerne og de mange ildsjæle, er vi ikke i tvivl om, at al den energi og det engagement, ildsjælene lægger for dagen, kommer lige fra hjertet. Ildsjælene er folk, der ikke bare sidder og venter på, at tingene sker af sig selv, og det er virkelig inspirerende at være vidne til deres energi og engagement.

Anerkendelse og kæmpe tillykke fra forbundet
Danmarks Sportsfiskerforbunds næstformand Morten Jacobsen deltog ved prisoverrækkelsen og var ikke i tvivl om, at det var den rigtige modtager.

– Er der nogen, der har fortjent denne pris, så er det Rune. Runes årelange arbejde for biodiversiteten og vandløb på Sjælland, Lolland-Falster og Møn er beundringsværdigt. Han har en fantastisk evne til at samarbejde med lodsejere samt myndigheder og kæmper utrætteligt for vores allesammens vandmiljø. Derudover er han i stand til at begejstre os alle med gode fortællinger om arbejdet, og det er vigtigt at dele oplevelserne. Det var en fornøjelse at se en tydeligt rørt Rune få overrakt prisen og blive hyldet. Kæmpe tillykke, udtaler Morten Jacobsen.