Kysthjælpere, landmænd og entreprenører samarbejder om stenrevsprojekt i Limfjorden

Sten Fra Haven I foråret 2023 bliver det muligt for alle at donere sten fra haven til nye stenrev i Limfjorden.

Aalborg Kommune og projekt Kysthjælper ønsker at forbedre vandmiljøet og øge biodiversiteten i Limfjorden ved at etablere flere mindre stenrev. Det sker i samarbejde med lokale landmænd, entreprenører og frivillige ”kysthjælpere". Første skridt er at indsamle sten i nærområdet.

Om samarbejdet
Indsatsen med indsamling af sten og etablering af stenrev ved Aalborg er finansieret af Aalborg Kommune og bliver koordineret af Limfjordsrådets Sekretariat. Samtidig er indsatsen en del af Danmarks Sportsfiskerforbunds landsdækkende projekt Kysthjælper.

Om projekt Kysthjælper
Kysthjælper er et projekt, der samler frivillige om naturforbedringer i kystnære havområder for at skabe bedre levesteder for fisk, dyr og planter og dermed forbedre biodiversiteten.

Formålet er desuden at skabe et folkeligt ejerskab til havet og en større forståelse for natur-, miljø-, og biodiversitetskrisen i kystnære havområder.

Kysthjælper er lokalt forankret med projekter i henholdsvis Aalborg (Limfjorden), Aarhus (Aarhus Bugten), Horsens (Horsens Fjord) og Assens (Lillebælt). Samarbejdspartnere i projektet er de lokale kommuner, en række NGO’er med kærlighed til havet og faglige eksperter inden for marin naturgenopretning.

Projektet er styret af Danmarks Sportsfiskerforbund og finansieret af Velux Fonden.

Læs mere om projekt Kysthjælper her

Engang lå der mange sten på bunden af Limfjorden, men efter mange års stenfiskeri er der kun få stenrev tilbage. Mindst 8 mio. m3 sten er blevet fjernet fra de danske farvande frem til 2010, hvor det blev forbudt, og Limfjorden er ingen undtagelse. Stenene er blevet brugt til havnemoler, kystsikring og anlægsprojekter.

De manglende stenrev er et problem i forhold til biodiversiteten i fjorden. De udgør nemlig et vigtigt element i det marine miljø. Projektleder Klavs Frederiksen fra Limfjordsrådets Sekretariat fortæller:

– Stenrevene er som oaser i fjorden og udgør fundamentet for meget af det marine liv. For eksempel sætter tang ikke rødder i fjordbunden, men hæfter sig direkte på faste overflader som sten. Uden sten er der derfor ingen tang til at producere ilt eller til at fungere som skjulested for smådyr, krebsdyr og fiskeyngel.

I Aalborg Kommune og Danmarks Sportsfiskerforbunds projekt Kysthjælper er man enige om, at der er brug for nye stenrev i Limfjorden, og derfor har vi i fællesskab taget fat på arbejdet med at etablere nye stenrev i fjorden.

Marksten Kopi
Danske marksten er et billigere alternativ til at importere granit fra f.eks. Norge, når der skal udlægges sten på havbunden..

Landmænd og entreprenører donerer overskudssten til "stenbank"
Etableringen af stenrev er en bekostelig affære, fordi stenene både er dyre at købe, transportere og placere de rette steder på fjordbunden. Så Limfjordsrådets Sekretariat har tænkt kreativt.

– Ved at indsamle og genanvende sten lokalt sparer vi både penge og ressourcer i råstofgravene. Derfor har vi spurgt landmænd og entreprenører i nærområdet, om de vil donere deres overskudssten til en "stenbank". Og det har givet pote, siger Klavs Frederiksen.

For eksempel har landboforeningerne Agri Nord og LandboNord netop søsat en kampagne, hvor lokale landmænd kan donere marksten til stenrevene. Ifølge Carl Chr. Pedersen, som er formand for Agri Nord, vil landmændene gerne spille en aktiv rolle i forbedringen af vandmiljøet i Limfjorden.

Også kommunens egen entreprenørafdeling og flere private entreprenørfirmaer vil donere overskudssten fra udstykninger af boliggrunde, vejprojekter og nye byggerier. Det forventes i øvrigt, at overskudssten fra Nyt Aalborg Universitetshospital kan doneres til "stenbanken".

Private borgere kan også bidrage
Til foråret kan alle borgere desuden bidrage med sten fra haven til de nye stenrev i Limfjorden. Her bliver der nemlig lavet en forsøgsordning, hvor borgerne kan aflevere sten på udvalgte genbrugspladser.

Når "stenbanken" er fyldt, begynder selve udlægningen af sten i fjorden.

Sten Under Vand Kopi
Tidligere stenrevsprojekter har vist, at især forekomsten af torsk stiger efter etablering af nye stenrev.

Placering og etablering af stenrev sker sammen med frivillige kysthjælpere
Frederik Svendsen fra Nibe har sammen med andre frivillige kysthjælpere været med til at udpege områder både øst og vest for Aalborg, hvor forholdene er egnede til udlægning af sten. Som fritidsfisker har han oplevet nedgangen i Limfjordens fiskebestande på egen krop. Frederik Svendsen fortæller:

– De gode fiskebestande i Limfjorden kommer kun igen, hvis vi selv gør noget. Og udlægning af sten er noget konkret, vi, som brugere af fjorden, kan hjælpe med. Jeg håber, de nye stenrev får en hurtig og positiv effekt på Limfjorden med synlige resultater for vandmiljøet.

Hvis man vil donere sten til Limfjordens nye stenrev, kan man kontakte Limfjordsrådets Sekretariat.

Læs mere fra Limfjordsrådet om etablering af stenrev i Limfjorden omkring Aalborg