Store sten danner nye hjem for fisk og smådyr på bunden af Horsens Fjord

Stenudlægning Web Placeringen af stenene er nøje planlagt og godkendt af Kystdirektoratet.

200 tons store sten er sænket ned på bunden af Horsens Fjord som led i projekt Kysthjælper, der skal give havmiljøet en hånd langs de danske kyster med hjælp fra frivillige.

Der skal mere til end en nøgen sandbund, hvis fisk og smådyr skal trives på havbunden langs de danske kyster. Derfor har partnerskabet til restaurering af Horsens Fjord netop udlagt 200 tons store sten på havbunden på sydsiden af Horsens Fjord ud for Brund.

Sten på bunden er en af de naturtyper, der giver skjul og levesteder til fisk og smådyr i havet, og det er der brug for, efter at mennesker i mere end 100 år har fisket store sten op af havet for at bruge dem til byggeprojekter på landjorden. 

Den seneste udlægning af sten i Horsens Fjord var med til at sætte prikken over i’et på tidligere stenudlægninger tre forskellige steder i fjorden. Projektet er et af flere lokale projekter i det landsdækkende projekt Kysthjælper, der over de næste fire år skal bidrage til et mere varieret liv under havoverfladen langs Danmarks kyster.

Marksten fra landmænd
De mange sten til projektet i Horsens blev leveret af lokale landmænd, der alligevel havde stenene i overskud. Selve udlægningen af stenene foregik ved hjælp af en gravemaskine på land og en arbejdspram på vandet, som placerede stenene på 1-2,5 meters dybde.

Stenudlægningen er betalt af Horsens Kommune og arrangeret af frivillige fra partnerskabet til restaurering af Horsens Fjord.

Om projekt Kysthjælper

Formålet med projekt Kysthjælper er at engagere frivillige i forbedring af havmiljøet langs de danske kyster. Projektet er finansieret af VELUX FONDEN, og Danmarks Sportsfiskerforbund er projektejer. Projektet kører over de næste fire år fra 2021 til 2025.

'Kysthjælper' har landsdækkende perspektiver, men vil blive lokalt forankret med fire pilotprojekter i Limfjorden, Århus Bugten, Horsens Fjord og ved Assens. 

Projektet bistås af to følgegrupper:

Faglig støttegruppe:
Aarhus Universitet, DTU Aqua, Syddansk Universitet, Rambøll, COWI, Als Stenrev, Naturpark Lillebælt, Limfjordsrådet, Sund Vejle Fjord (Vejle kommune), Horsens Kommune, Aarhus Kommune, Assens Kommune og Danmarks Naturfredningsforening.

NGO-støttegruppe:
Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Amatørfiskerforening, Danmarks Sportsdykkerforbund, Limfjordsmuseet, Danmarks Jægerforbund, Friluftsrådet og Dansk Fritidsfiskerforening.


Om partnerskabet til restaurering af Horsens Fjord

Partnerskabet til restaurering af Horsens Fjord er et samarbejde mellem Horsens, Odder og Hedensted Kommuner samt en række lokale foreninger med interesse for at forbedre livet i fjorden, heriblandt sportsfiskere, dykkere, jægere, fritidsfiskere, naturfredningsfolk, sejlsportsfolk m.fl. Flere virksomheder har også udtrykt støtte til partnerskabet.

Mirakler på bunden
Så snart den sidste sten er lagt ud, begynder de små mirakler helt automatisk at indfinde sig på havbunden. Der går ikke længe, før de nye levesteder vil blive taget i brug, fortæller Erik Haar Nielsen, havbiolog og projektleder for Kysthjælper hos Danmarks Sportsfiskerforbund.

– Allerede fra start vil man se, at stenene vil danne skjul for småfisk. Blandt andre udtrækkende ørredyngel og havkarusser, der gemmer sig for sultne skarver og sæler. Og i løbet af få år vil der ske vækst af tangplanter, der skaber skjul og føde for mindre arter som tanglus, småsnegle og nålefisk. Stenene skaber også levesteder for fastsiddende dyr som f.eks. muslinger og rurer, der er små krebsdyr.

– De udlagte sten er altså med til at skabe et mere dynamisk miljø, hvor der er flere forskellige fødeemner og bedre opvækstmuligheder for mange forskellige arter. Kort sagt, så stiger biodiversiteten i området, siger Erik Haar Nielsen.

Du kan selv deltage i arbejdet for et rigere liv under havoverfladen ved at melde dig som frivillig. I Horsens Fjord kan du være med til udplantning af ålegræs i sommeren 2022. Arbejdet vil foregå i perioden 17.-26. juni 2022.

Få mere at vide om projekt Kysthjælper på Kysthjælper.dk. Her kan du også tilmelde dig Kysthjælpers nyhedsbrev og få nyt om projektet og det frivillige arbejde langs kysterne.