KONGRESSEN 2022 – på fem minutter

Kongres 2022 På kongressen samles repræsentanter for foreninger og individuelle medlemmer, Danmarks Sportsfiskerforbunds bestyrelse og sekretariatet. Foto: Søren Astrup Jørgensen.

Valg til bestyrelsen, forslag om nye vedtægter og uddeling af hædersprisen er nogle af de indslag, der venter deltagerne i Danmarks Sportsfiskerforbunds kongres 2022.

NATUR- OG MILJØPRISEN 2022

Hvem fortjener Sportsfiskerforbundets hæderspris for en ekstraordinær indsats for vandmiljøet eller sportsfiskeriets interesse?

I september måned kunne alle foreslå en kandidat til hædersprisen 2022, og på den baggrund modtog Danmarks Sportsfiskerforbund en lang liste over personer eller organisationer, der har ydet en prisværdig indsats for vandmiljøet eller sportsfiskeriet. 

På kongressen vil forbundsbestyrelsen kåre vinderen af hædersprisen 2022.

Hvert andet år samles repræsentanter for foreninger og individuelle medlemmer og den siddende forbundsbestyrelse til Danmarks Sportsfiskerforbunds kongres. Formålet med kongressen er at evaluere den forgangne kongresperiode og sætte holdet og kursen for den følgende periode.

Kongressen foregår i weekenden 26.-27. november på Vingsted Hotel og Konferencecenter og indledes lørdag med en velkomst og forbundets mundtlige beretning leveret af formand Torben Kaas.

Nye og tidssvarende vedtægter
Forslag til nye vedtægter for Danmarks Sportsfiskerforbund bliver et centralt tema på dette års kongres. Et udvalg nedsat af forbundsbestyrelsen har siden 2021 arbejdet med et forslag til ændrede vedtægter, som skal drøftes på kongressen. Med de nuværende vedtægter har forbundet ét sæt vedtægter for foreningerne og ét sæt for individuelle medlemmer. I forslaget til nye vedtægter er de to sæt vedtægter skrevet sammen i et nutidigt sprog.

Forslaget indeholder en enkel og tidssvarende medlemsstruktur og en mere agil budgetmodel. Ifølge forslaget skal kongressen ikke længere godkende rammebudgetter for to år ad gangen. I stedet udarbejder forbundsbestyrelsen årlige driftsbudgetter hvert år inden nytår.

Valg til forbundsbestyrelsen
Søndag den 27. november er der valg til Danmarks Sportsfiskerforbunds bestyrelse. Bestyrelsesmedlemmerne vælges af repræsentanter for forbundets medlemsforeninger og de fem delegerede for individuelle medlemmer, der er til stede ved kongressen.

Der skal vælges fem medlemmer: En næstformand og fire bestyrelsesmedlemmer. Derudover skal der vælges fire suppleanter.

Her kan du møde kandidaterne til forbundsbestyrelsen, der fortæller om sig selv, deres syn på Danmarks Sportsfiskerforbund og de områder, de især ønsker at arbejde med, hvis de bliver valgt til bestyrelsen.

Her finder du den vigtigste information om kongressen 2022. Samme sted vil du kunne orientere dig om kongressens beslutninger både under og efter kongressen.