Her er kandidaterne til bestyrelsesvalget 2022

Forbundsbestyrelsen 2020-2022 Sådan så Danmarks Sportsfiskerforbunds bestyrelse ud kort efter valget i september 2020. Foto: Søren Astrup Jørgensen.

Hvad mener kandidaterne til Forbundsbestyrelsen om Danmarks Sportsfiskerforbunds situation, og hvad vil deres fokusområder være, hvis de bliver valgt ind i bestyrelsen? Lær kandidaterne at kende her.

Ved Danmarks Sportsfiskerforbunds kongres den 26.-27. november 2022 er der valg til Forbundsbestyrelsen. Der skal vælges fem medlemmer: en næstformand og fire bestyrelsesmedlemmer. Derudover skal der vælges fire suppleanter(ses nederste på siden). 

Bestyrelsesmedlemmerne vælges af repræsentanter for forbundets medlemsforeninger og de fem delegerede for individuelle medlemmer, der er til stede ved kongressen.

Her kan du møde kandidaterne til Forbundsbestyrelsen, som fortæller om sig selv, deres syn på Danmarks Sportsfiskerforbund og de områder, de især ønsker at arbejde med i Forbundsbestyrelsen.

Vi præsenterer løbende nye kandidater på siden.

Portræt Hanna 1 Kopi

Hanna Vestergaard

Et par ord om dig selv, dit eget lystfiskeri og din relation til Danmarks Sportsfiskerforbund:

Jeg er 42 år og bosiddende i Århus. Jeg har en baggrund inden for salg, ledelse, markedsføring og organisationsstrategi. Flere af disse kompetencer kom i spil i virksomheden Fluebinding ApS, hvor jeg var direktør og daglig leder. Jeg mener, at jeg besidder de kompetencer, der skal til for at rykke Danmarks Sportsfiskerforbund ind i år 2023.  

Min interesse for lystfiskeri startede i en ung alder, hvor jeg blev draget af det, som gemte sig under overfladen. Min nysgerrighed blev kun større med årene, og det har siden hen resulteret i mange timer langs kysterne, ved åen samt i udlandet. 

I forbindelse med min lystfiskerpassion har jeg været medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund i en del år. Jeg har perifert fulgt Danmarks Sportsfiskerforbunds udvikling, og forbundet har været en naturlig del af mine kontingenter. 

Hvad mener du om Danmarks Sportsfiskerforbund anno 2022?

I min optik er Danmarks Sportsfiskerforbund på vej mod lysere tider, og jeg ser klare fremskridt i form af en meget direkte kommunikation mod medlemmerne, samt en større udnyttelse af sociale medier. Den større synlighed giver et rigtig godt indblik i det store arbejde, der lægges fra både bestyrelsen, ledelsen og organisationen i sin helhed, samt alle de mange frivillige kræfter. Dette mener jeg har en yderst positiv effekt i forhold til Danmarks Sportsfiskerforbund anno 2022.

Forbundsbestyrelsen arbejder bl.a. med miljø- og naturpolitik, organisationsudvikling og økonomi samt foreningers og lystfiskeres vilkår. Hvilke områder vil du især arbejde med, hvis du bliver valgt ind i bestyrelsen?

I henhold til Danmarks Sportsfiskerforbunds kerneområder vil min tilgang være mere kommerciel. Dette fordi der er brug for en større indtægt til at udvikle Forbundets kerneområder. Med min erfaring fra lystfiskerbranchen har jeg et godt indblik i, hvad og hvem der sætter trenden. Vi skal kommunikere en tydelig strategi for kerneområderne ud til den enkelte lystfisker, så der altid er en gensidig interesse. Desuden er der uden tvivl uudnyttede indtægtskilder, samt eventuelle samarbejder, som kan styrkes, og i den anledning fremme interessen for DSF. Derfor vil jeg primært arbejde med udvikling af den kommercielle del af Forbundet, for således at fremme indtægtskilden til at opretholde og udvikle visionerne samt missionerne i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Det er min klare overbevisning, at indtægtskilden skal hæves, således at der kan frigøres flere penge til det, vi som lystfiskere ofte mener er vigtigst, nemlig at forbedre vilkårene for fisk og lystfiskere.  

Jeg glæder mig til at få mulighed for at arbejde målrettet i Danmarks Sportsfiskerforbunds bestyrelse.

Morten Jacobsen Web

Morten Jacobsen (genopstiller)

Et par ord om dig selv, dit eget lystfiskeri og din relation til Danmarks Sportsfiskerforbund:

Jeg er 48 år, bor i Sorø med min kone og tre børn. Mit fiskeri er primært på kysten, hvor jeg vader efter havørred, hornfisk og makrel. En gang imellem dyrker jeg poppers-fiskeri efter gedder i små moser samt medefiskeri sammen med ungerne efter skaller og karper. 

Jeg har siddet i Forbundsbestyrelsen siden 2016, herunder i forretningsudvalget i et års tid. Jeg synes, det er et arbejde, som er supersjovt, fordi det er udfordrende og fyldt med mange dilemmaer og politik. Som person er jeg et "politisk dyr", og når jeg kan kombinere lystfiskeri med dette, giver det så meget mening for mig!

Hvad mener du om Danmarks Sportsfiskerforbund anno 2022?

Jeg synes, at Danmarks Sportsfiskerforbund står et godt sted. Vi når – med knappe ressourcer – langt med vores arbejde. Sekretariatet knokler og brænder for sagen – det samme gør bestyrelsen, og det har i de seks år, jeg har siddet i bestyrelsen, ikke været sjovere at være med end nu. 

Vi skal være flere medlemmer i Danmarks Sportsfiskerforbund. Det er svært i en tid, hvor vi alle vender hver en mønt for at kunne købe ind osv. Men det er en opgave, vi skal løse, og som vi bruger og kommer til at bruge meget krudt på i den næste periode. Det skal vi primært af to årsager: Vi skal repræsentere en større del af de mange mennesker, som på forskellig vis dyrker lystfiskeri. Med en større medlemsskare står vi stærkere politisk. Derudover er det også et spørgsmål om økonomi: Jo flere vi er til at betale til fx at køre sager, jo flere muskler har vi til at kunne udføre det arbejde. Det er en bunden opgave for den næste bestyrelse at have øjnene skarpt rettet mod antallet af medlemmer, som skal blive større.     

Forbundsbestyrelsen arbejder bl.a. med miljø- og naturpolitik, organisationsudvikling og økonomi samt foreningers og lystfiskeres vilkår. Hvilke områder vil du især arbejde med, hvis du bliver valgt ind i bestyrelsen?

Jeg tror, der er mange lystfiskere, som ikke kender Danmarks Sportsfiskerforbund godt nok, og som ikke ved, hvad vi står for. Vi skal kommunikere mere med de danske lystfiskere, så de ikke er i tvivl om, at vi er her for dem, og at vi arbejder benhårdt for at skabe et godt lystfiskeri for alle. At være medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund skal være mere naturligt og selvfølgeligt, også selv om alle lystfiskere ikke kan være 100 % enige med os i alt, hvad vi siger eller gør. Vi skal nå til dertil ved at være mere synlige. Vi skal reagere prompte og tale et tydeligt sprog, når vi går ud og kommenterer sager og forhold, der vedrører lystfiskeri, natur og fiskebestandene. Som vi fx har gjort det, når vi har sagt, at #havetlider.

Derudover er jeg optaget af, at vi samarbejder og har en dialog med alle, som kan støtte os i at nå et bedre lystfiskeri for alle. Vi har ofte et godt samarbejde med andre grønne organisationer, og det skal vi naturligvis fortsætte med at have. Samtidig skal vi holde godt øje med samarbejdsflader med andre organisationer, som vi måske ikke tidligere har betragtet som nogle, vi har noget til fælles med. 

I forlængelse af det er det vigtigt for mig, at vi kommunikerer sagligt og fagligt og med respekt for andre – det vil sige på en måde, hvor vi ikke brænder broer, men har mulighed for at søge fælles front med forskellige parter om vores dagsordener. Vi skal have kant, når vi diskuterer med andre organisationer eller politikere. Men det er vigtigt, at Danmarks Sportsfiskerforbund bliver betragtet som en seriøs og attraktiv samarbejdspartner og fortsat inviteres til bordet, når der er spørgsmål, som har en betydning for lystfiskeri i Danmark.

Frederik Lorentzen Web

Frederik Lorentzen (genopstiller)

Et par ord om dig selv, dit eget lystfiskeri og din relation til Danmarks Sportsfiskerforbund:

Jeg er 42 år gammel og bor på Møn med min kommende kone Sofie og vores søn Kalle på ni måneder. Jeg er fotograf og arbejder i grejbranchen for Pure Fishing som Content Creator, så ud over min familie er fiskeri noget, der fylder det meste af mit liv. Jeg har altid fisket og er vokset op ved en fjord på Lolland med en far, der byggede sejlbåde, så alle lyse timer blev brugt ved vandet, men den helt store lystfisker-ild blev tændt, da jeg var i tyverne. Og det var også her, jeg første gang stiftede bekendtskab med Danmarks Sportsfiskerforbund. I mine øjne giver det utroligt meget mening, at vi lystfiskere har en organisation, der varetager vores interesser, da der er mange udfordringer som lystfisker og som fisk.

Hvad mener du om Danmarks Sportsfiskerforbund anno 2022?

Jeg har siddet i Forbundsbestyrelsen i lidt over et år nu og har virkelig fået indblik i forbundets kæmpe arbejde. Det har været utroligt spændende, frustrerende og givende. Meget arbejde lægges i langsigtede mål for vores miljø og for vores medlemmer, og jeg synes, det er fantastisk at se vores sekretariat og biologer bide sig fast i sager og forfølge dem år efter år, og at opleve, at vi lykkes med mange sager. Det, jeg selv bringer med mig ind i bestyrelsen, er en brændende lyst til at hjælpe vores vandmiljø og sikre, at min søn også kan få fantastiske fiskeoplevelser ved vandet. Jeg tror på naturen, og at naturen er nøglen til de gode og bæredygtige løsninger for vores fiskebestande, og netop nu er der en international politisk medvind til at hjælpe vandmiljøet, som ikke kan tilsidesættes, uanset farven på regeringer, men der er et stort arbejde foran os. 

Forbundsbestyrelsen arbejder bl.a. med miljø- og naturpolitik, organisationsudvikling og økonomi samt foreningers og lystfiskeres vilkår. Hvilke områder vil du især arbejde med, hvis du bliver valgt ind i bestyrelsen?

Da jeg arbejder med at lave film og fotos af fiskeri til hverdag, så har jeg en finger på pulsen for, hvad der sker ude blandt lystfiskerne, både de forbunds-engagerede og dem, der er uden for forbundet. Jeg har viden om kommunikationen med dem, og det bruger jeg i mit bestyrelsesarbejde, så vores arbejde i bestyrelsen i højere grad bliver synligt for medlemmer og fremtidige medlemmer.

Kenn Larsen Web

Kenn Larsen

Et par ord om dig selv, dit eget lystfiskeri og din relation til Danmarks Sportsfiskerforbund:

Jeg er 25 år og er bosat i Aabenraa med min kæreste. Til daglig arbejder jeg som elektriker i Aabenraa. I min fritid dyrker jeg lystfiskeriet på mange måder. Både fysisk ude i naturen med havørreder på kysten, laks i åen og nogle gange regnbueørreder/gedder i søen. Men også som bestyrelsesmedlem i Sportsfiskerforeningen Aabenraa. Dette ved at afholde arrangementer osv. for vores medlemmer. Som kasserer har jeg en relation til Danmarks Sportsfiskerforbund i forhold til medlemskaber, spørgsmål om kontingenter og hjælp dertil.

Hvad mener du om Danmarks Sportsfiskerforbund anno 2022?

Jeg synes, det er godt, at Danmarks Sportsfiskerforbund interesserer sig for den yngre befolkning. Et eksempel på det er “Fiskeekspressen”, som kan få de unge mennesker til at komme mere ud i naturen, både med og uden fiskestang. Fiskeekspressen er et projekt, som kan åbne øjnene for fiskeriet hos mange.

Derudover synes jeg, det er fedt, at der bliver afholdt så mange arrangementer og ture gennem Danmarks Sportsfiskerforbund. Det er for mig et godt aktiv for eventuelle nye medlemmer. 

Forbundsbestyrelsen arbejder bl.a. med miljø- og naturpolitik, organisationsudvikling og økonomi samt foreningers og lystfiskeres vilkår. Hvilke områder vil du især arbejde med, hvis du bliver valgt ind i bestyrelsen?

Som bestyrelsesmedlem i en lystfiskerforening skal man høre meget. Meget om det gode sociale fællesskab, det giver ved at være flere om samme fritidsinteresse. Men desværre også om det negative. Altså manglende fisk på kysten og i åen, og om iltsvind, skarv, sæler og meget mere. 

Derfor har jeg også valgt at gå med ind i arbejdsgruppen “Forbud mod muslingeskrab i Aabenraa fjord, Flensborg Fjord og Genner Bugt”. Dette i samarbejde med Aabenraa Kommune, Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Naturfredningsforening, miljøministeren og ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri. Dertil er iltsvind i de sønderjyske farvande også på bordet. Vi har yderligere fået vores problem på dagsordenen i “Det grønne råd” Aabenraa. Derudover er vi også indkaldt til et møde på rådhuset, sammen med private interessenter, om mundingsudsætning af havørredsmolt på Als.

Så jeg vil arbejde videre på at fremme det gode lyst- og kystfiskeri i det sønderjyske. Jeg fisker også i Ribe Å-systemet, hvor vi mærker de manglende opgangsfisk. Så jeg håber, at vi kan få ekstra gang i Esbjerg Kommune omkring problemerne ved “spærringerne” i Ribe by. 

Ud over det politiske arbejde vil jeg også arbejde med at få mere liv i foreningerne og med medlemshvervning af både erfarne lystfiskere og unge mennesker, som egentlig synes det er lidt fedt at fiske, men som ikke rigtig får gjort mere ved det. Dette med hjælp fra ungdomsskolerne.

DSCF3364

Hans E. Nielsen(genopstiller)

Et par ord om dig selv, dit eget lystfiskeri og din relation til Danmarks Sportsfiskerforbund:

Jeg er 65 år gammel og er bosat i Horsens. I dag sidder jeg som næstformand i Forbundsbestyrelsen.

Jeg er født og opvokset nær Storeåen og Karup Å, hvor de første erfaringer med en fiskestang startede. Først i 80’erne blev det kystfluefiskeriet langs de vestsjællandske kyster, der trak. I løbet af 90’erne var det tørfluefiskeriet i de jyske åer og i Lapland, der trak.

I 2000 blev jeg formand for Horsens og Omegns Sportsfiskerforening. En post jeg stadig bestrider. Igennem årene i Horsens og Omegns Sportsfiskerforening har foreningen udviklet sig fra et ”fallitbo” til en sund og økonomistærk forening. Foreningen har med succes været gennem fire fusioner i løbet af de seneste 20 år.

Hvad mener du om Danmarks Sportsfiskerforbund anno 2022?

I dag gør forbundet det godt og har stor troværdighed og gennemslagskraft på de vigtigste områder. Forbundet gør mange ting rigtigt. Bestyrelse og sekretariat har gjort et stort arbejde med at finde sit ståsted, så vi kan levere gode serviceydelser til medlemmerne.

Danmarks Sportsfiskerforbund har en høj grad af faglighed, når det kommer til vandpleje, fiskepleje, vandmiljø, fiskeripolitik og andre områder, som er vigtige for os. Vi bliver mødt med respekt, når vi kommer med faglige og politiske vurderinger. Den faglighed skal vi have endnu mere i spil, så vi bedst muligt får løst vores opgaver vedrørende miljø, natur og lystfiskeres rettigheder.

Danmarks Sportsfiskerforbund står skarpere ved de vigtigste politiske dagsordener, da kommunikationsindsatsen er blevet styrket. I afgrænsede perioder er der sat fokus på bestemte temaer på Danmarks Sportsfiskerforbunds kanaler med et mål om at nå ud med vores budskaber til flest mulige medlemmer, potentielle medlemmer og ikke mindst politikere.

Forbundsbestyrelsen arbejder bl.a. med miljø- og naturpolitik, organisationsudvikling og økonomi samt foreningers og lystfiskeres vilkår. Hvilke områder vil du især arbejde med, hvis du bliver valgt ind i bestyrelsen?

Jeg har siddet i forbundsbestyrelsen siden 2010, og jeg vil fortsat arbejde for at skabe det bedst mulige grundlag for alle, der vil dyrke lyst- og sportsfiskeri i Danmark. En vigtig del af den mission er at sikre adgang til lystfiskeriet – både fysisk og rent lovmæssigt.

Jeg vil fortsat arbejde for at fastholde vores legitimitet samt udvikle vores position som en stærk interesseorganisation for lystfiskerforeninger og lystfiskere i Danmark.

Jeg vil arbejde for en fortsat udvikling af fremtidens lystfiskerforeninger. I dette arbejde skal vi knytte foreningerne tættere til Danmarks Sportsfiskerforbund. Formålet er at skabe en kultur, hvor vores medlemsforeninger deler viden med hinanden.

Det administrative arbejde er uundgåeligt i enhver medlemsforening, og vi ved samtidig fra Lystfisker Danmarks undersøgelse "Fremtidens Lystfiskerforening", at danske lystfiskerforeninger har svært ved at rekruttere frivillige med lyst og evner til at løse de administrative opgaver. Vores medlemsservice er derfor et vigtigt aktiv i at understøtte foreningernes administrative arbejde. Vi skal i de kommende år undersøge, om vi kan udvikle andre initiativer, som kan gøre det lettere at være foreningsleder og frigive tid og energi til andre aktiviteter i foreningen.

Forbundet er medlem af European Anglers Alliance (EAA). Det betyder, at vi har lobbyister, der arbejder for lystfiskeriets interesser i EU, ligesom vi får del i de andre nationale forbunds erfaringer i forhold til en lang række emner, hvor vi har fælles interesser. EAA fokuserer i disse år blandt andet på adgangen til fiskeriet i strengt beskyttede områder, skarvprædation, fiskeri efter laks og torsk i Østersøen og fjernelse af spærringer. Alle disse emner har stor betydning for danske sportsfiskere – og mange af de afgørende beslutninger foregår i EU. Medlemskabet af EAA er derfor mere relevant end nogensinde.

AM DSC3041 Sm Copy

Allan Mathiasen(stiller op som suppleant)

Et par ord om dig selv, dit eget lystfiskeri og din relation til Danmarks Sportsfiskerforbund:

Hedder Allan Mathiasen, er 43 år gammel, bor i Skanderborg, og arbejder til dagligt som Ledelsessystemspecialist. Jeg har været medlem i Danmarks Sportsfiskerforbund i 25 år, er medlem i tre foreninger under Forbundet, og har de sidste 7 år siddet i bestyrelsen i Skanderborg Lystfiskerforening. Jeg repræsenterer Skanderborgs lystfiskere i kommunens Grønne Råd, og er med i Forbundets Natur- og miljøteam Østjylland. Jeg dyrker næsten alle former for fiskeri inden for landets grænser, dog med en forkærlighed for fiskeri på og ved søerne.

Hvad mener du om Danmarks Sportsfiskerforbund anno 2022?

Forbundet er inde i en rigtig god udvikling, og der udvises et bredere fokus end tidligere. Dét er fortsat vigtigt, og vi skal nok blive endnu bedre til at favne, tænke og handle bredt, hvis vi skal have god vind i medlemstallene.

Forbundsbestyrelsen arbejder bl.a. med miljø- og naturpolitik, organisationsudvikling og økonomi samt foreningers og lystfiskeres vilkår. Hvilke områder vil du især arbejde med, hvis du bliver valgt ind i bestyrelsen?

Arbejdet med at få formidlet lystfiskeriet til børn og unge vil have et særligt fokus, og jeg vil arbejde med at vi bliver endnu bedre til at støtte foreningerne til initiativer omkring et alsidigt ungearbejde. Bliver jeg valgt som suppleant, så håber jeg dog først og fremmest ikke at få et sæde i bestyrelsen, da det jo i så fald vil være fordi en anden, valgt til hvervet, har måtte forlade det utidigt.

DSCF5662

Claus Eklundh Christensen(stiller op som suppleant)

Et par ord om dig selv, dit eget lystfiskeri og din relation til Danmarks Sportsfiskerforbund:

Jeg er 48 år og bosat i Oure på Fyn med min kone. Vi har tre døtre sammen. Til dagligt er jeg ansat på Fonden Skovhaven, der er er botilbud for unge mennesker med autisme. Ved siden af driver jeg en virksomhed, der afholder fiskeevents, guidet fisketure m.m., og så er jeg også lærer på et fiskehold på Svendborg Ungdomsskole.

Jeg har fisket, siden jeg var en lille dreng, og jeg fisker det meste, men hovedsaligt bliver min tid brugt på de fynske kyster efter havørreder – enten fra land eller fra min båd. Min relation til forbundet er, at har været individuelt medlem i mange år, og så er jeg udannet fiskeguide gennem Danmarks Sportsfiskerforbund certificerede guidekursus.

Derudover har jeg fulgt med på sidelinjen, og jeg synes det er rigtig vigtigt, at vi har et stærkt forbund, der kan være lystfiskernes talerør ud ad til.

Hvad mener du om Danmarks Sportsfiskerforbund anno 2022?

Jeg synes, at forbundet er blevet stærkere og er mere tydelig i deres sager og kommunikationen af dem end tidligere, og det er meget positivt. Og det virker også til, at der er større succes med at få politisk indflydelse. Og det er en linje, som jeg vil forfølge, så vi fortsat er tydelige, når det kommer til natur og miljø. 

Forbundsbestyrelsen arbejder bl.a. med miljø- og naturpolitik, organisationsudvikling og økonomi samt foreningers og lystfiskeres vilkår. Hvilke områder vil du især arbejde med, hvis du bliver valgt ind i bestyrelsen?

Det vigtigste område for mig er natur og miljø. Der skal være et øget fokus på at få skabt et bedre naturgrundlag, og det vil helt klart være det, der vil optage mig. Det er forfærdeligt at se på en forarmet havmiljø, og det gør det samtidig også sværere at være lystfisker. Jeg tror, at der et momentum nu til at gøre en forskel, men der skal fortsat lægges et pres.

Derudover vil jeg også arbejde for en bedre fastholdelse af medlemmer – eksempelvis den yngre målgruppe, som kan være svær at fange i en interesse som lystfiskeri. Jeg er optaget af, hvordan man gør det endnu mere attraktivt at være medlem i Danmarks Sportsfiskerforbund.