Hvem har fortjent Natur- og Miljøprisen 2022?

Dscf2759 Web Facebook-gruppen "Bevar de forhadte vandløb" blev i 2018 hædret med Danmarks Sportsfiskerforbunds Natur- og Miljøpris. Foto: Søren Astrup Jørgensen.

Hvert andet år uddeler Danmarks Sportsfiskerforbund Natur- og Miljøprisen for en særlig indsats på miljøområdet eller for sportsfiskeriets interesse. Frem til 15. september kan du indstille en kandidat til Natur- og Miljøprisen 2022.

Et godt lystfiskeri kræver gode natur- og miljøforhold i hav, søer og vandløb, og derfor er natur- og miljøarbejdet blandt de absolut vigtigste opgaver, som vi arbejder med i Danmarks Sportsfiskerforbund. Men heldigvis står vi ikke alene om opgaven. Frivillige, foreninger, forskere og myndigheder uden for Sportsfiskerforbundet gør en kæmpe indsats for at forbedre både vandnaturen og miljøet.

Hvert andet år uddeler Danmarks Sportsfiskerforbund en hæderspris til en person, persongruppe, forening eller sammenslutning uden for Forbundet, der har gjort en særlig indsats på miljøområdet eller en særlig indsats for sportsfiskeriets interesse. Danmarks Sportsfiskerforbunds Natur- og Miljøpris kan desuden tildeles en offentlig myndighed.

Næste pris vil blive uddelt i forbindelse med kongressen den 26.-27. november 2022, og derfor er det nu tid til at tænke over, hvem der har gjort sig fortjent til Natur- og Miljøprisen 2022.

Stiig Markager
I 2020 gik Natur- og Miljøprisen til Stiig Markager, professor ved Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet. Foto: Søren Astrup Jørgensen.

Om Natur- og Miljøprisen

Danmarks Sportsfiskerforbunds Natur- og Miljøpris tildeles hvert andet år for en særlig indsats på miljøområdet eller en særlig indsats for sportsfiskeriets interesse.

Prisen kan tildeles en person, persongruppe, forening eller sammenslutning uden for Danmarks Sportsfiskerforbund. Den kan desuden tildeles en offentlig myndighed.

Hædersprisen uddeles i forbindelse med Sportsfiskerforbundets kongres, og med prisen følger 10.000 kr.

Send os dit forslag
Denne gang kan du og alle andre indstille kandidater til prisen, hvorefter Forbundsbestyrelsen vil udpege en prismodtager. 

Du kan indsende dit forslag frem til den 15. september 2022. Det gør du ved at sende en mail til ah@sportsfiskerforbundet.dk med kandidatens fulde navn/titel og en begrundelse for din indstilling. 

Alternativt kan du indsende dit forslag via Facebook-gruppen Talerør til Danmarks Sportsfiskerforbund. Husk også her at begrunde din indstilling.

Vi ser frem til at høre de spændende bud på modtageren af Natur- og Miljøprisen 2022.

Tidligere modtagere af Natur- og Miljøprisen:

2020: Stiig Markager, professor ved Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet

2018: Facebook-gruppen ”De forhadte vandløb”

2016: Biolog Jan Nielsen, DTU Aqua

2014: Biolog Finn Sivebæk, DTU Aqua

2012: Peter Henriksen, fiskebiolog, Sjælland

2010: Åge Ebbesen, åmand i Silkeborg Kommune og gjorde meget for vandløbene