Planer for fiskepleje: Her skal der laves undersøgelser i efteråret 2022

Skotte Sydsjælland Elfiskeri Bestandsundersøgelse 5 Ved undersøgelserne registreres bestanden af ørreder og andre fisk i de enkelte vandløb. Foto: Christian Skotte.

Med 9-10 års mellemrum undersøges fiskebestandene i vandløbene, og på baggrund af resultatet revideres planerne for fiskepleje i de enkelte vandløb. Det har betydning for både udsætninger og vandplejeindsatser i den efterfølgende periode. Her kan du se, hvor DTU Aquas biologer i samarbejde med lokale foreningsfolk laver bestandsundersøgelser i efteråret 2022.

Alle vandløb i Danmark har en "Plan for fiskepleje", hvor det angives, om der skal udsættes fisk i vandløbet eller i mundingen, og i givet fald hvor mange det handler om.

Planerne indeholder også forslag til forbedringer, der kan laves for at fremme den naturlige reproduktion.

Revision hvert 9-10 år
Planerne revideres hvert 9-10 år, og hvert år udtages en række vandløb, der står for tur. Revisionen sker på baggrund af elfiskeundersøgelser i vandløbene, så man kender den aktuelle fiskebestand og kan sammenligne med tidligere undersøgelser.

Undersøgelserne foretages i starten af efteråret, og i foråret inden bliver der ikke sat fisk ud i de pågældende vandløb. Derved sikrer man, at det er fisk fra naturlig gydning, man fanger ved undersøgelserne.

Undersøgelser i efteråret 2022
Her kan du se, hvor biologerne skal i gang med undersøgelserne her i det kommende efterår:

– Vandløbene på Bornholm

– Vandløb der løber til Karrebæksminde Bugt

– Mindre tilløb til Kolding Fjord

– Mindre vandsystemer mellem Kalø Vig og Randers Fjord

– Voer Å i Nordjylland

– Binderup Å i Himmerland

– Bjørnsholm Å i Himmerland

– Brede Å i Sønderjylland

– Brøns Å i Sønderjylland

Elfiskeundersøgelserne foretages af biologer fra DTU Aqua, men med praktisk hjælp fra lokale foreningsfolk.

Når resultaterne foreligger, udarbejder biologerne en ny revideret "Plan for fiskepleje", der udgives midt i 2023.

Du kan finde alle Planer for fiskepleje her.