75 fisk reddet af sportsfiskere efter sammenbrud på stemmeværk

Boller Mølle Redningsaktion Horsens og Omegns Sportsfiskerforening værner om Klokkedal Bæk, men fisker ikke i bækken.

Horsens og Omegns Sportsfiskerforening måtte agere fiskeambulance ved et næsten tørlagt omløbsstryg, efter at stemmeværket ved Boller Mølle var brudt sammen, og møllesøen var tømt.

Onsdag den 8. juni fik Horsens og Omegns Sportsfiskerforening besked om, at stemmeværket ved Boller Mølle havde givet op, og at møllesøen var tømt for vand. Ulykken havde stået på siden mandag, men foreningen blev først orienteret to dage senere, hvor omløbsstryg og bassintrappe ved spærringen var næsten tørlagt.

Derfor måtte foreningen handle hurtigt, og mindre end et døgn senere lykkedes det fem frivillige sportsfiskere at redde 75 ørreder fra at dø i det tæt på tørlagte omløbsstryg. Ved redningsaktionen elfiskede de frivillige både omløbsstryg og bassintrappe, hvorefter de opfiskede ørreder i størrelsen 5-35 cm blev flyttet nedstrøms opstemningen i Klokkedal Bæk.

 

Slam i gydebanker
Klokkedal Bæk er et vigtigt opvækstområde for ørreder, der senere vandrer ud i Horsens Fjord. Åen er selvreproducerende og har en særdeles høj produktion af ørreder. Gennem de seneste 15 år har Horsens og Omegns Sportsfiskerforening gennemført restaureringer i åen, men oven på ulykken er åens tilstand gået et hak tilbage. Slam fra Boller Møllesø er skyllet med ned i bækken, hvor det kan påvirke gydebankerne negativt. Det fortæller formand for Horsens og Omegns Sportsfiskerforening, Hans E. Nielsen.

– Der ligger meget slam nedstrøms i Klokkedal bæk. Vi har ikke set døde fisk, men gydebankerne er slammet til, konstaterer han.

Gydebankerne skal fremover spules, og opgaven ligger hos Naturstyrelsen.

– Gydebankerne skal gerne være spulet igennem, når vi kommer til august/september måned, så de er klar til næste gydning. Vi har udstyr til spuling selv, så det ender måske med, at vi hjælper med at løse den opgave, siger han.

Boller Mølle Stemmeværk
Årsagen til bruddet på stemmeværket er ukendt, men manglende vedligeholdelse kan være en forklaring, da det var træværket, der gav efter.

Den sidste spærring
Opstemningen ved Boller Mølle er den sidste spærring, der forhindrer fri passage i Klokkedal Bæk. Spærringen er udpeget som en hindring, der skal fjernes i forbindelse med den tredje runde af vandområdeplanerne, som er i offentlig høring frem til 22. juni 2022.

Horsens Kommune har påbudt en reetablering af stemmeværket ved Boller Mølle hurtigst muligt, så det bliver ikke i denne omgang, at spærringen bliver fjernet.