Stor sejr: 100 mio. kr. til flere vilde vandløb

Vilde Vandløb Banner

Miljøministeriet har i dag afsat 100 mio. kr. ekstra til den nationale tilskudsordning til vandløbsrestaureringer, så puljen nu er på i alt 170 mio. kr. De ekstra penge vil betyde, at over 200 kommunale projekter nu vil få tilskud. Et stort skridt i kampen for flere vilde vandløb, siger Torben Kaas, formand for Danmarks Sportsfiskerforbund.

DSCF0204 1

Torben Kaas, Formand

Danmarks Sportsfiskerforbund

Vandløbsrestaurering - National tilskudsordning

 

Den nationale tilskudsordning til vandløbsrestaureringer har det overordnede formål at medvirke til at indfri de konkrete miljømål, der er fastsat for vandområder i vandområdeplanerne.

 

Formålet med ordningen er at bidrage til genopretning af gydepladser og passager for fisk og at forbedre forholdene for flora og fauna i øvrigt for omkostningseffektivt at sikre det fastlagte miljømål i konkrete vandområder.

 

Kilde: Miljøstyrelsen

Da ansøgningsrunden til den nationale tilskudsordning til vandløbsrestaureringer lukkede d. 1. juni i år, havde Miljøstyrelsen modtaget 229 projektansøgninger til en samlet værdi af ca. 180 mio. kr. Men der var kun afsat 70 mio. kr. til tilskudsordningen og derfor stod en række vigtige vandløbsprojekter til ikke at kunne blive gennemført.

Danmarks Sportsfiskerforbund har siden – blandt andet i samarbejde med Kommunernes Landsforening – arbejdet hårdt for, at der blev afsat flere midler til puljen. Det er nu lykkedes.

- Vi er utroligt glade for, at der er blevet fundet 100 mio. kr. til den nationale tilskudsordning. Kommunerne står tydeligvis på spring for at gøre en indsats for vores vandløb, så det er et yderst tiltrængt økonomisk boost. De ekstra midler er et vigtigt skridt i kampen for flere vilde vandløb herhjemme - og ikke mindst et bedre lystfiskeri for vores medlemmer, siger Torben Kaas, formand for Danmarks Sportsfiskerforbund.

- Mange af de projekter, der nu får støtte, er projekter som blev udpeget i forbindelse med Vandplanperiode 2. Det er utrolig vigtigt, at de bliver gennemført, da det er en forudsætning for, at vi kan få fuld valuta for de indsatser, der nu venter i Vandplanperiode 3, siger Torben Kaas.

Du kan læse meget mere om Danmarks Sportsfiskerforbunds kamp for vilde vandløb her.