Foreløbigt stop for erhvervsfiskeri på Arresø

Arresoe Aagabet Erhvervsfisker

Den 1. januar 2022 udløb erhvervsfiskerens kontrakt, der gav ret til at fiske på Arresø. Kontrakten blev ikke forlænget af hensyn til den rødlistede ål. Sidan har byrådsmedlem i Halsnæs Kommune, Kim Jensen (K), kæmpet for at få sendt fiskeretten på sandart i udbud igen. Men Naturstyrelsen Nordsjælland har foreløbigt afvist ønsket. Danmarks Sportsfiskerforbund ønsker et permanent stop for erhvervsfiskeri på Arresø.

DSCF0204 1

Torben Kaas, Formand

Danmarks Sportsfiskerforbund

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Biolog

I 32 år har der været erhvervsfiskeri på Arresø efter blandt andet ål og sandart. Men da erhvervsfiskerens kontrakt udløb ved årsskiftet, valgte Naturstyrelsen ikke at forlænge kontrakten pga. den rødlistede ål.

Siden har byrådsmedlemmet i Halsnæs Kommune, Kim Jensen (K), arbejdet for, at fiskeretten igen blev sendt i udbud – dog kun med tilladelse til fangst af sandart.

Kim Jensen (K) tog derfor initiativ til et møde med Naturstyrelsen Nordsjælland, Foreningen Ågabet, Steffen Jensen (S), borgmester i Halsnæs Kommune, samt Bent Hansen (V), borgmester i Gribskov Kommune, d. 6. april 2022 med henblik på at få Naturstyrelsen til at sende fiskeretten i udbud igen.

Op til mødet indsendte Danmarks Sportsfiskerforbund og Helsinge og Omegns Sportsfiskerforening et debatindlæg til Frederiksborg Amts Avis med opfordring til at fastholde et forbud mod erhvervsfiskeri på Arresø.

Resultatet af mødet blev da også, at Naturstyrelsen foreløbigt har givet afslag på, at erhvervsfiskeriet kommer i udbud. Men Naturstyrelsen vil samtidigt ikke afvise, at det kan komme på tale med erhvervsfiskeri på landets største sø igen.

- Som jeg også har sagt tidligere, så er det ikke utænkeligt, at vi på et tidspunkt udbyder noget erhvervsfiskeri på sandart, men det vil i så fald kun blive de år, hvor der er en ordentlig pukkel af sandart, udtaler skovridder Jens Bjerregaard Christensen fra Naturstyrelsen Nordsjælland til Frederiksborg Amts Avis.

Danmarks Sportsfiskerforbund mener, at erhvervsfiskeri på de danske søer, og dermed også Arresø, er helt uacceptabelt.

- Arresø er Danmarks største sø og der er potentielt mulighed for at skabe et helt fantastisk fiskeri på søen for rigtig mange lokale lystfiskere. Samtidig vil et blomstrende lystfiskeri også have en lokaløkonomisk effekt, da lystfiskere bruger masser af penge på deres hobby. Derfor agter vi at følge denne sag til dørs og vil arbejde for et permanent forbud mod erhvervsfiskeri på Arresø - både til gavn for lystfiskerne og for lokalområdet, siger Torben Kaas, formand i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Udover at arbejde lokalt med problematikken på Arresø, ønsker Danmarks Sportsfiskerforbund et landsdækkende forbud mod omsætning af fisk fra de danske søer – og dermed udfase garnfiskeriet.

- En garnfisker kan på meget kort tid fiske en søs bestand af gedder, sandart og aborre ned. Og den økonomiske gevinst er som regel meget begrænset. Samtidig ødelægger erhvervsfiskeriet så de rekreative muligheder og lystfiskeriet for rigtig mange mennesker. Derfor er det på tide med en generel udfasning af garnfiskeriet på de danske søer. Det vil vi bringe til bordet, når bekendtgørelsen for det rekreative fiskeri i ferskvand og saltvand inden længe kommer i høring, slutter Torben Kaas.

Læs mere om Danmarks Sportsfiskerforbunds arbejde for garnfrie søer.