Slut med erhvervsfiskeri på landets største sø

Arresø Ågabet Erhvervsfisker En lokal borgergruppe arbejder på at overtage fiskerens bygninger ved Ågabet i Frederiksværk for at bruge dem til formidling af historien om fiskeriet. Det er endnu uklart, om der kommer noget ud af projektet.

Den 1. januar 2022 udløb erhvervsfiskerens kontrakt, der gav ret til at fiske på Arresø. Naturstyrelsen har afvist en kontraktforlængelse primært af hensyn til ålen, så dermed er det nu kun lystfiskere, der må fiske på landets største sø.

Allerede for et år siden var der udsigt til at erhvervsfiskeriet på Arresø skulle ophøre, da erhvervsfiskerens 10-årige kontrakt udløb. Den blev imidlertid forlænget med ét år, for at give en lokal borgergruppe mulighed for at overtage fiskerens bygninger, som de ønskede at bruge til at formidle kulturhistorien omkring fiskeriet, der har fundet sted i over 100 år.

Men denne gang er kontrakten ikke blevet forlænget, og dermed slutter fiskeriet, som den samme familie har drevet i 32 år.

Hensyn til ålen
Det er Naturstyrelsen i Nordsjælland, der står for forvaltningen af fiskeriet og herfra er meldingen klar.

– Hvis vi skulle have fortsat med erhvervsfiskeri på Arresø, så havde vi været nødt til at sætte forpagtningen i udbud, for den nuværende forpagter har haft den i over 30 år. Dertil har den nuværende forpagter været der i så mange år, så han har nogle særlige fiskerettigheder til ål, som en ny erhvervsfisker ikke ville kunne få, så ved et udbud ville vi være nødt til at begrænse ålefiskeriet, udtaler skovrider Jens Bjerregaard Christensen til Frederiksborg Amts Avis den 31. december.

– Men når vi så i stedet vælger helt at stoppe fiskeriet af ål i Arresø, så skyldes det, at ålen er rødlistet af IUCN som en kritisk truet art og med henvisning til deres forsigtighedsprincipper, så synes vi ikke, at vi kan stå inde for, at der bliver fisket ål i Arresø, uddyber skovrideren overfor avisen, hvis artikel du kan læse her.

Tilfredshed hos Danmarks Sportsfiskerforbund
Danmarks Sportsfiskerforbund har længe haft et generelt ønske om ophør af erhvervsfiskeri på alle danske søer, så udmeldingen fra Naturstyrelsen hilses med tilfredshed.

– Vi hilser Naturstyrelsens beslutning meget velkommen, da vi har svært ved at se, at der kan drives et bæredygtigt fiskeri - hverken efter ål eller de andre arter i søen, udtaler forbundsformand Torben Kaas og fortsætter:

– Flere af vores medlemsforeninger har både i Arresø, og de kan nu endelig se frem til, at især fiskeriet efter sandart bliver markant bedre, nu hvor det erhvervsmæssige fiskeri ophører. Det har nemlig betydet, at der årligt er opfisket op til 25 tons sandart.

Risiko for at sandartfiskeri genoptages
Selvom ålefiskeriet nu ophører, vil Naturstyrelsen ikke fraskrive sig muligheden for at genoptage fiskeri efter sandart på søen, når bestanden igen topper.

– Derfor arbejder vi lige nu for at få indført omsætningsforbud og redskabsbegrænsninger, så der ikke fremover kan fiskes kommercielt i vores ferske vande, slutter Torben Kaas.