I dag foregår der stadigvæk garnfiskeri efter gedde, aborre og sandart på de danske søer. Fiskeriet er uden kvoter, reglerne er forældede, og søerne er ikke beskyttet mod overfiskeri. Det mener Danmarks Sportsfiskerforbund er helt uholdbart, og derfor kæmper vi for at ændre lovgivningen, så vi kan sikre sunde fiskebestande i balance og et godt lystfiskeri på vores søer.

 

SÅ MANGE ROVFISK BLEV DER LANDET

I 2020 blev der dyrket erhvervsfiskeri på syv danske søer. Omfanget af fiskeriet varierer meget fra sø til sø – men også fra sæson til sæson. På Mossø blev der eksempelvis landet i alt 43 kg sandarter i 2020, mens der på Arresø blev landet over 21 tons, som blev solgt på auktion til en værdi på cirka 950.000 kr.

Udover Arresø er særligt Tissø, Vandet Sø og Tystrup Sø påvirket af et omfattende erhvervsfiskeri den dag i dag. I 2020 blev der i alt landet over 30 tons rovfisk – aborre, gedde og sandart – på de danske søer.

Alle søer kan fiskes i bund

Hvis du tror, at de love og regler, der regulerer fiskeriet på søerne, er baseret på en moderne tilgang og derfor sikrer mod, at fiskebestandene kan fiskes helt i bund, så kan du godt tro om!

Fakta er, at der reelt ingen begrænsninger er for, hvor mange garn, der kan placeres i en sø, og de kan desuden sættes i søerne i 10 ud af årets 12 måneder. Men er der en reel risiko for, at nogle vil fiske så intensivt? Ja, for loven er sådan skruet sammen, at lodsejere har ret til at sælge deres fangst. Og så længe der er et økonomisk incitament, er der altid en risiko for, at mulighederne udnyttes fuldt ud.

 

Foto: Michael Bech.
Foto: Michael Bech.

GARNFRI SØER: FORBUNDETS INDSATSER I 2021

1: I et høringssvar til Miljøministeriet om forvaltning af naturen – herunder søerne –  i naturnationalparker, gør vi opmærksom på, at reguleringen af garnfiskeriet i søerne ikke er bæredygtig. I høringssvaret foreslår Danmarks Sportsfiskerforbund følgende ændringer i fiskerilovgivningen:


 • Vi foreslår, at muligheden for at fiske med garn og ruser samt til at sælge fisk fra søerne stoppes. Det vil sidestille reglerne med dem, der gælder i vandløbene.

 • Der skal indføres begrænsninger i det antal fisk – defineret fra art til art – som skal kunne hjemtages per dag per fisker. Formålet er at forebygge mod overfiskeri, der påvirker søens fiskesammensætning negativt samt sikre en fair fordeling af fangsterne.

 • Begrænsningerne skal gælde alle relevante arter – også fiskearter, som i dag hverken har fredningstid eller mindstemål som for eksempel karpe, aborre, suder og brasen.

 • Alle fiskearter, som kan fiskes med ruse eller stang og snøre, skal have en fredningstid i gydeperioden og – hvis det er relevant – et mindstemål.

2: Vi forventer desuden, at der i 2021 i regi af Fødevareministeriet indledes en proces med fiskeriets interessenter, der skal udmønte sig i en revision af den lovgivning, der i dag regulerer fiskeriet i søerne.

3: Vi sætter fokus på problemet med et ikke-reguleret garnfiskeri efter søens rovfisk. Både på landsplan og lokalt for at skabe opmærksomhed om en vigtig sag for Danmarks Sportsfiskerforbund.

Politisk uvilje

Danmarks Sportsfiskerforbund har tidligere kunnet konstatere, at der ikke har været politisk opbakning til at ændre på reglerne.

Et argument har været, at det vil være et for stort indgreb i lodsejerens rettigheder at forbyde garnfiskeriet. Det er svært at forstå berøringsangsten. For når det var muligt at beslutte, at lodsejere med fiskeret i vandløbene hverken kan fiske med garn i åerne eller sælge fangsten, så burde det ikke være kontroversielt at ændre lovgivningen for søerne. Der bør tages de mest elementære biologiske hensyn – ligesom reguleringen af fiskeriet i vandløbene gør det i dag.

Søer i ubalance

Det kan desuden vise sig at blive dyrt for samfundet og i særdeleshed kommunerne, hvis der ikke snart kommer regler, der sikrer mod overfiskeri. Inden 2027 skal de danske søer opnå god økologisk tilstand, og her er en af forudsætningerne, at der skal være en sund og naturlig balance mellem søens rovfisk og de andre fiskearter. Den bliver svær at opnå, hvis det også fremover er muligt at fiske målrettet og ureguleret efter rovfiskene.

Tiden er inde

Budskabet er klart – vi vil have garnene væk fra alle de danske søer. Vi mener, at timingen af flere grunde er god: Der er kommet en langt større forståelse for, at vi skal forvalte naturen bæredygtigt. Det har blandt andet medført en meget større fokus på havmiljøets dårlige tilstand. Nu er det på tide, at søerne også bliver en del af på den politiske dagsorden.

Snart kommer der også en åbning i forhold til at få kigget på de nuværende regler. Vi forventer nemlig, at der i 2021 i regi af Fødevareministeriet indledes en proces med fiskeriets interessenter. Det skal udmønte sig i en revision af den lovgivning, der regulerer fiskeriet i søerne.

SØER MED ERHVERVSFISKERI

I 2020 var der et aktivt erhvervsfiskeri efter rovfisk på 7 danske søer - men husk, at alle danske søer kan risikere at blive fisket i bund:

 • Arresø
 • Mossø
 • Husby Sø
 • Sorø Sø
 • Tissø
 • Tystrup Sø
 • Vandet Sø

Køb og støt

For at sætte fokus på problemet har vi nu lanceret en T-shirt med budskabet »Garnfri Søer«. Overskuddet fra salget går til arbejdet for at ændre lovgivningen. Vi har brug for din støtte!

T-shirten kan købes af medlemmer af Danmarks Sportsfiskerforbund til 299 kr., eller du kan melde dig ind nu og få direkte medlemskab i 2021 + T-shirt for 535 kr.

Allerede medlem? Køb T-shirten her. Tak for din støtte!

Ikke medlem? Bliv medlem her, og støt op om kampen for Garnfri Søer!

Unikt T-shirt-print

Den nye statement-T-shirt er designet af den østrigske illustrator Sofie Strasser, der har specialiseret sig inden for linoleumssnit. 

Sofies kunstværk er trykt på en bæredygtig T-shirt af økologisk bomuld i blød stretch-kvalitet med en god pasform.

T-shirten fås i str. XS-XXL og i farverne grå og støvet blå.

T SHIRT WEB2