Fremgang i Danmarks Sportsfiskerforbund giver nye muligheder

Sportsfiskeriets Hus

Danmarks Sportsfiskerforbund voksede i 2021 med 700 medlemmer, så medlemstallet nu er på 17.500. Samtidig kan forbundet præsentere et årsregnskab med et overskud på godt 700.000 kr. Den positive udvikling giver kræfter til at styrke arbejdet med forbundets politiske kerneopgaver, kommunikation samt støtte medlemsforeningerne i deres udvikling, med det mål at få flere medlemmer.

DSCF0204 1

Torben Kaas, Formand

Danmarks Sportsfiskerforbund

Lars Rasmussen

Lars Rasmussen

Direktør

Lystfiskeriet har oplevet et boom under Corona-pandemien. Mange flere har grebet fiskestangen og søgt ud i naturen, mens samfundet har været lukket ned. Det kan nu mærkes i sportsfiskerforeningerne og i Danmarks Sportsfiskerforbund, hvor det samlede medlemstal i 2021 steg med 700 medlemmer. Den positive udvikling var allerede begyndt inden Covid-19 brød ud, men har for alvor taget fat det seneste år.

- Den positive udvikling kan nok delvist tilskrives Corona-pandemien, men vi så allerede inden udbruddet, at flere år med nedadgående medlemstal faktisk begyndte at vende i 2019. Pandemien har hjulpet med at sætte turbo på den udvikling, siger Torben Kaas, formand i Danmarks Sportsfiskerforbund.

- Det er både ude i foreningerne, at medlemstallet er vokset, men også antallet af individuelle medlemmer i Danmarks Sportsfiskerforbund er steget. Den positive udvikling skal vi fastholde, og jeg fornemmer, at både vores medlemsforeninger og sekretariatet gør en stor indsats for at skabe de bedste rammer for at dyrke lystfiskeri herhjemme – både for de mange nytilkomne lystfiskere, men naturligvis også for de mere erfarne. Det skal vi nu bygge videre på, for vi skal være mange flere i forbundet og i de foreninger, der ønsker det, siger Torben Kaas.

Overskud skal styrke udviklingen
Årsagen til det gode årsresultat for 2021 skal både tilskrives den fine medlemsfremgang, men skyldes også udgifter, som det ikke har været muligt at afholde bl.a. grundet Covid-19-restriktioner, blandt andet udgifter til møder og kørsel. Samtidigt har forbundet fået flere midler via fondsansøgninger, bl.a. til projekterne Kysthjælper og Return of the Cod.

Overskuddet skal ifølge Torben Kaas være med til at styrke forbundets politiske arbejde yderligere samt udviklingen af medlemsforeningerne. Målet er, at der skal være flere medlemmer af Danmarks Sportsfiskerforbund og medlemsforeningerne – og samtidig organisere flere foreninger under forbundet.

- Det er vigtigt, at vi ikke ser os tilfredse nu. Vi har tidligere haft nogle hårde økonomiske år, og derfor har vi måtte holde igen med investeringer og udvikling i vores politiske arbejde og kommunikation. Det skal der investeres mere i nu – både til gavn for forbundet og foreningerne. Der er mange sager, der kræver vores opmærksomhed og vi har en stor opgave med at vise, at vi er et forbund for alle lystfiskere i Danmark, siger Torben Kaas.

- Vi har et klart ønske om at være mange flere medlemmer – både ved at holde fast i dem, vi har nu, men naturligvis også ved at tiltrække de titusindvis af lystfiskere, der i dag står uden for forbundet. Der er også flere lystfiskerforeninger, der ikke er med i forbundet. Dem vil vi gå i tæt dialog med, da vi mener, at det er helt nødvendigt, at vi står sammen om at skabe et bedre lystfiskeri herhjemme, slutter Torben Kaas.