Ny naturlov: Lystfiskeri risikerer at blive forbudt i strengt beskyttet natur

Ny Naturlov Lystfiskeri Forbudt En kommende naturlov skal sikre mere natur og biodiversitet, men risikerer ifølge Danmarks Sportsfiskerforbund at begrænse danskernes adgang til naturen og dermed det frivillige engagement i naturbeskyttelse og -genopretning. Foto: Andreas Findling-Rottem.

Danmark står overfor at få en ny lov for natur og biodiversitet. Loven skal medvirke til at vende tabet af biodiversitet til fremgang, blandt andet gennem udpegning af mere beskyttet og strengt beskyttet natur. Men med loven er der risiko for at lystfiskeri bliver forbudt i de strengt beskyttede naturområder. Det anbefaler Biodiversitetsrådet, og miljøminister Magnus Heunicke er ikke afvisende. Bekymrende og uhensigtsmæssigt, mener Danmarks Sportsfiskerforbund.

DSCF0204 1

Torben Kaas, Formand

Danmarks Sportsfiskerforbund

BENYT OG BESKYT

 

Lystfiskere lægger hvert år 60.000 timer i naturgenopretning og -beskyttelse. Dermed spiller lystfiskerne en vigtig rolle i at passe på og styrke natur og biodiversitet, særligt i fersk- og saltvand.

 

En kommende, ny naturlov risikerer at begrænse lystfiskeriet i strengt beskyttede naturområder.

 

Bliv medlem og støt os i arbejdet med at sikre muligheden for at dyrke lystfiskeri fremover.

Det står skidt til med naturen og biodiversiteten – både på verdensplan, men især også i Danmark, der er europæisk bundskraber, når det kommer til andelen af beskyttet natur. Som en del af regeringsgrundlaget blev det derfor fastsat, at Danmark skal have en ny lov for natur og biodiversitet, der netop skal sikre mere natur og biodiversitet til lands og til vands.

Forhandlingerne om den kommende lov forventes at blive påbegyndt i løbet af efteråret.

Danmarks Sportsfiskerforbund deltager allerede i indledende drøftelser med Miljøministeriet og Regeringen om, hvordan loven skal udmøntes – herunder særligt, hvordan friluftsliv og lystfiskeri, skal forvaltes i de beskyttede naturområder.

- Vi bakker i Danmarks Sportsfiskerforbund op om, at der skal udpeges langt mere beskyttet natur, og at naturen i disse områder i højere grad skal være uforstyrret og vild til gavn for biodiversiteten. Som eksempel mener vi ikke, at skovbrug og fiskeri med bundslæbende redskaber hører hjemme i beskyttet natur, siger Torben Kaas, formand for Danmarks Sportsfiskerforbund og fortsætter:

- Men at begrænse danskernes adgang til naturen og, som Biodiversitetsrådet foreslår, forbyde lystfiskeri i strengt beskyttede naturområder er helt forkert og decideret uhensigtsmæssigt. Det er helt afgørende, at danskerne er i kontakt med naturen og får et forhold til den, så der også fremover er et formål med at passe på den. Den problemstilling er vi naturligvis i tæt dialog med miljøministeriet og Folketingets partier om, siger Torben Kaas.

Du kan læse meget mere om den kommende lov for natur og biodiversitet i den seneste udgave af Sportsfiskeren Indblik (nederst på siden), hvor både Biodiversitetsrådets forperson Signe Normand, miljøminister Magnus Heunicke og formand for Danmarks Sportsfiskerforbund Torben Kaas får ordet.