Masser af liv på nyt stenrev

Hunderevet Der kom hurtigt alger, krebsdyr og småfisk på det nye rev. Foto: Frank Lund.

Det er nu et år siden, at Hunderevet ved Hundested blev etableret, og allerede nu har krebsdyr, planter og fisk indfundet sig på det nye stenrev. På finansloven for 2022 er der afsat penge til en udvidelse af revet, og initiativtagerne ser nu frem til en firedobling af revet i år.

I januar 2021 blev flere skibsladninger med store sten sejlet ned fra Norge og lagt i havet ud for Spodsbjerg ved Hundested som begyndelsen på reetablering af Hunderevet. Siden har flere af initiativtagerne dykket på revet og fulgt, hvordan livet har udviklet sig i området.

Planterne kom først
Frank Lund, der er blandt initiativtagerne til Hunderevet, fortæller til Sportsfiskeren, at der hurtigt begyndte at vokse planter på stenene. I første omgang bløde alger, senere andre arter.

Derefter dukkede store mængder af små krebsdyr – mysis – op på revet, og de blev fulgt af masser af småfisk på 3-5 cm, som sandsynligvis tog godt for sig af krebsdyrene.

Større fisk dukkede op
Derefter begyndte dykkerne også at se større fisk. Det var blandt andet arter som havkarusse og savgylte, de observerede.

Senere dukkede hornfiskene op og ud på sommeren rigtig mange fjæsinger. Der kom også store stimer af sej og tobiser forbi.

Der er set ål mellem stenene på revet, og torsk på 15-20 cm har også indfundet sig nu. Der ses også jævnligt flokke af marsvin, der jager rundt om revet.

Fjordens lunge
Frank Lund er glad for udviklingen, men er bekymret for det uklare vand.

– Vi siger, at området ved Hunderevet er fjordens lunge. Her er kraftig tidevandsstrøm og et sted med gode betingelser for et mangfoldigt maritimt liv, siger han og fortsætter:

– Men det er bekymrende, at vandet fra fjorden er uklart, og især at det fortsat er det her ind i vinteren.

Penge til udvidelse
Der er afsat 10 mio. kroner på dette års finanslov til etablering af stenrev, og Hunderevet er specifikt nævnt i den forbindelse, så Frank Lund ser frem til, at revet bliver udvidet i løbet af i år.

Det er endnu ikke klarlagt, hvordan udvidelsen skal foregå, men hvis der benyttes samme fremgangsmåde som sidst, anslår Frank Lund, at pengene vil række til en firedobling af revet. Der er også afsat penge på finansloven i 2023, så der kan blive tale om endnu en udvidelse.

Stenrev som kystsikring
Etableringen af stenrevet har ikke kun betydning for livet på selve revet. Initiativtagerne forventer også, at revet vil have en effekt som kystsikring på en strækning, hvor erosion af kystskrænterne er et stort problem.

De tre kommuner langs den sjællandske nordkyst har planlagt et stort sandfodringsprojekt, som ikke mindst blandt lokale lystfiskere og dykkere vækker bekymring, da de frygter, at sandet vil ødelægge de kystnære sten- og muslingerev, og der argumenteres derfor for, at etablering af stenrev kan være en bedre løsning. Det afventes derfor med spænding, om der kan ses en positiv effekt af Hunderevet i forhold til beskyttelse af kysten.

Livet på revet
Denne video er optaget på Hunderevet i september 2021 og viser, hvordan liver hurtigt har udviklet sig på revet.