Nu etableres første del af Hunderevet

50722612392 198674084A O Først i december ankom det første skib med sten til Hundested. Foto: Erik Daugaard, Hunderevet.

To skibsladninger sten fra Norge er lige nu ved at blive lagt i vandet ud for Spodsbjerg ved Hundested. Her lå engang et stort stenrev, som blev tømt for sten, men første etape af en reetablering er nu i gang. I første omgang bliver det et formidlingsrev, der skal vise, hvordan naturen udvikler sig på et stenrev.

I marts 2018 blev foreningen Hunderevets Venner stiftet. Formålet var at arbejde for reetablering af det store stenrev, der tidligere strakte sig ud i Kattegat nord for Hundested. Stenene fra det oprindelige rev blev fisket op og især anvendt til forskellige anlæg i København.

Nu er de første sten imidlertid igen på plads på revet, for i kraft af donationer og kommunal støtte har Hunderevets Venner nemlig formået at få indkøbt og udlagt to skibsladninger sten.

Norske sten
To skibsladninger med store sten er fragtet fra et stenbrud ved Kragerø i Norge og losset på kajen i Hundested Havn. Herfra er de efterfølgende fragtet med et mindre skib ud på pladsen og lagt i vandet lige ud for fyret ved Spodsbjerg. De er lagt ud på 4-6 meters dybde, så de ligger op til 2 meter fra havoverfladen. En række ledesten på lavere vand fører ud til revet, så svømmedykkere fremover kan følge stenene ud til selve revet.

– Der mangler nu 2-3 arbejdsdage med stenudlægning, før arbejdet er færdigt, fortæller Frank Lund fra Hunderevets Venner.

IMG 3211 Stenudlægningsfartøjet arbejder i området lige ud for Spodsbjerg Fyr ved Hundested. Foto: Frank Lund.

Indvielse til maj
Selv om arbejdet slutter nu, finder den officielle indvielse først sted til maj. Det er muligt at dykke på revet, når arbejdet er overstået, men Frank Lund påpeger, at den første pålandsstorm i området vil rykke stenene helt på plads og dermed mindske risikoen for, at nogle sten ligger ustabilt.

Der vil også blive arrangementer ved revet i forbindelse med ”Havets Dag” den 8. juni og ved ”Danmark under overfladen” i sidste weekend i august.

Støtte fra fond og kommune
Finansieringen af det nye rev er primært sket gennem fondsansøgninger. Det resulterede i en støtte på 2,8 millioner kr. fra Welux-fonden, mens Halsnæs Kommune har bidraget med 1,1 millioner kr.

Formidling i centrum
Frank Lund anslår, at det nye rev udgør omkring 5 % af hele det oprindelige Hunderev.

– Det nye rev bliver derfor primært et formidlingsrev, hvor vi kan vise, hvordan naturen udvikler sig på et stenrev, og hvilken betydning det har for biodiversiteten i havet, fortæller Frank Lund.

Da alle naturligvis ikke har mulighed for ved selvsyn at følge udviklingen under vandoverfladen, laver Chilbal Film en kortfilm om revets tilblivelse og etableringen af plante- og dyreliv, så alle får en chance for at se, hvad der sker under vandoverfladen.

Stenrev som kystsikring
Foreningen arbejder også med at gøre opmærksomhed på stenrevs kvaliteter som kystsikring.

– Dansk Hydraulisk Institut vurderer, at et fuldt udbygget Hunderev vil stabilisere havbunden, opbygge havbunden, og beskytter kysten, som lokalt vil vokse ud i havet. Stenrevene giver i sig selv 100 gange flere torsk i området og genskaber de habitater, der tidligere er gået tabt, så torsken kan finde huler og vokse sig store, dermed genindtage sin plads i økosystemet, siger Frank Lund og afslutter:

– Stenrev danner yderligere grundlaget for nye tangskove langs kysten, som yder beskyttelse for yngel. Naturbaseret kystsikring baseret på stenrev, tang og ålegræs har en bølgedæmpende og kystopbyggende effekt. Det er noget, man arbejder med i udlandet, og en udvikling vi i fremtiden vil se herhjemme.

2021 01 03 14.19.42 De gule sømærker markerer revets placering i Kattegat ud for Spodsbjerg.