Stop skilteskoven: Ny kampagne vil gøre op med barrierer i naturen

DSCF6263 I en ny kampagne kæmper Friluftsrådet for at give alle danskere adgang til naturen. Den skal gøre op med de mange barrierer i naturen og de ofte meget komplicerede færdselsregler. Foto: Christian Flinker.

Adgangen til naturen og fiskevandet er ikke givet på forhånd, og derfor kæmper Friluftsrådet for en åben og tilgængelig natur. I en ny kampagne vil de gøre op med skræmmeskilte, der begrænser eksempelvis lystfiskeres færden til og fra fiskevandet.

Vidste du.....

- Vidste du, at der er mellem 70.000 og 80.000 barrierer i den danske natur? Det vurderes, at 22 procent af dem er ulovlige.

- Vidste du, at skilte er den hyppigste barriere? Ved kysterne er to ud af tre skilte ulovlige skræmmeskilte.

Kilde: Friluftsrådet.

Barrierer i form af bomme, låger, hegn og skræmmeskilte begrænser adgangen til naturen og fiskevandet. Det vil Friluftsrådet lave om på med kampagnen ”Gå Nye Veje”.

Målet er at sørge for, at alle danskere kan komme ud i vores natur, både alene og sammen med en friluftsforening. Men det kan være svært, fordi adgangen til naturen kan blive begrænset – endda ulovligt, forklarer formand i Friluftsrådet, Niels-Christian Levin Hansen.

– Det har en meget stor værdi for både den enkelte og for samfundet, at danskerne kommer ud i naturen, for den fysiske og mentale sundhed og for livskvaliteten. Desværre oplever vi, at mange bliver begrænset i den adgang til naturen, de reelt har. Stier og markveje bliver nedlagt ulovligt, eller der er ulovlige barrierer derude, siger formanden.

Gniben Privat Grund Skiltning
Ulovlige skræmmeskilte som "Privat grund", "Adgang forbudt for uvedkommende" og "Færdsel på eget ansvar" er den mest betydelige barriere for befolkningens adgang til naturen. Foto: Friluftsrådet.

De fire huskere, før du registrerer en barriere på gaanyeveje.dk

1. Selvom du mener en barriere er ulovlig, skal du rette dig efter den.

2. Sæt dig ind i reglerne og overhold dem. Du kan finde dem på gaanyeveje.dk/kend-reglerne

3. Kontakt gerne ejeren af den natur, du er i, og få en snak om barrieren. Man kan komme langt med samtale.

4. Vis hensyn i naturen - både til dyr og planter, dem, du møder på din vej, og dem, der ejer den natur, du er i.

Kilde: Friluftsrådet.

Op mod 80.000 barrierer i naturen
I 2020 undersøgte Københavns Universitet for Friluftsrådet, hvor mange barrierer, der findes i den danske natur. Barrierer i form af alt fra bomme, låger og hegn til skilte med tekster som “adgang forbudt for uvedkommende”, “hunden bider” eller “privat strand”.

I undersøgelsen kom det frem, at det samlede antal barrierer er op mod 80.000, heraf er der alene langs kysterne cirka 10.000 ulovlige såkaldte skræmmeskilte ved de private strande. Langt de fleste i områder med stor befolkningstæthed som eksempelvis sommerhusområder.

– Skræmmeskilte er hovedproblemet i forhold til barrierer for adgang til naturen, fordi de giver en usikker¬hed og utryghed, og det vil kræve, at man kender reglerne fuldstændig til bunds for at kunne vurdere, om man kan være ”ligeglad” og gå turen alligevel, siger Frank Søndergaard Jensen, professor på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet og medforfatter på undersøgelsen.

Friluftsrådet har de seneste år kørt flere oplysningskampagner for at give danskerne mere klarhed over reglerne, ligesom der over årene har været meget dialog med både lodsejere og med kommunerne. Sidstnævnte er de eneste, der kan og skal afgøre, om en barriere er ulovlig, og håndhæve, at den fjernes, hvis det er tilfældet.

Hverken kampagner eller dialog har desværre haft lige så meget effekt, som Friluftsrådet gerne havde set.

Ny kampagne i luften
Derfor går kampagnen ”Gå Nye Veje” nu i luften med det formål at give alle mere og bedre adgang til naturen ved at mindske usikkerheden overfor, hvad man må og ikke må derude. Det skal ske ved dels at intensivere oplysningen om adgangsreglerne, dels ved at aktivere borgere og foreninger til at registrere oplevede barrierer i naturen på hjemmesiden gaanyeveje.dk.

– Forhindringer og barrierer på vejen gennem naturen skaber tvivl og utryghed, og det kan ødelægge oplevelsen. Så vi har brug for hjælp fra alle naturbrugere, til at få registreret de barrierer, de møder på ture i naturen. Friluftsrådet vil i hver enkelt sag vurdere, om den skal videre til kommunen og hjælpe med at kontakte kommunen, så barriererne bliver fjernet, hvis de er ulovlige, men vi har brug for befolkningens hjælp. Det er vores håb, at vi på den måde kan få ryddet op i skilte¬skoven, siger Niels-Christian Levin Hansen.

FORBUNDET OG FRILUFTSRÅDET
Friluftsrådet er paraplyorganisation for 85 organisationer, der har det tilfælles, at de laver aktiviteter med natur og friluftsliv. Heriblandt Danmarks Sportsfiskerforbund, som udover at være medlemsorganisation også modtager driftsmidler fra Friluftsrådet.

Miljøforkæmperen Torben Meldgaard, der var indstillet af Danmarks Sportsfiskerforbund, blev valgt ind som nyt medlem til Friluftsrådets bestyrelse tilbage i efteråret 2020.

Det handler også om regler
Hjemmesiden gaanyeveje.dk er ikke kun en side, hvor man kan registrere barrierer og på et kort få et overblik over andre indberettede forhindringer i naturen. Det er også en side med rigtig meget oplysning om adgangsreglerne i naturen.

For når der er så stor usikkerhed om reglerne, og når der sættes skilte og barrierer op, hænger det formentligt sammen med danskernes lave kendskab til reglerne i naturen.

En undersøgelse foretaget af Advice for Friluftsrådet i 2019 viste blandt andet, at kun halvdelen af os ved, at det er tilladt at færdes på private strande, og kun hver fjerde ved, at man må bade på private strande, hvis der er mere end 50 meter til nærmeste bebyggelse.

Ligeledes ved kun en fjerdedel, at man gerne må cykle på veje og stier i private områder.

– Friluftsrådets forklaring på det lave kendskab er ikke kun manglende oplysning eller viden hos danskerne, men i lige så høj grad, at reglerne er så komplicerede, at det kan være svært at overskue for den enkelte. Der er for eksempel ikke en samlet lov om adgang til na¬turen - man skal kende flere end 16 love og bekendtgørelser og sammenhængen mellem dem for at blive klog på, hvad man må og ikke må, siger Niels-Christian Levin Hansen og fortsætter:

– Mange regler afhænger af ejerforholdene: Er det offentlig eller privat natur? Det kan jo være svært at vide, når man kommer gående på søndagsturen. Samtidig skal man forholde sig til, hvilket tidspunkt på dagen det er, årstiden og antallet af meter til nærmeste beboelse, ligesom reglerne og de mange undtagelser varierer i skov, på strand og i det åbne land. Der trænger alvorligt til en oprydning i lovgivningslabyrinten.

Mere politisk fokus på reglerne
Friluftsrådet forventer, at den stigning i henvendelser til myndighederne, som der vil komme med kampagnen, vil øge kommunernes kvalitet i sagsbehandlingen af barrierer, men også at der kommer mere politisk fokus på kompleksiteten af adgangsreglerne.

– Vi arbejder på at få regeringen til at gennemgå reglerne og se, hvordan de kan forenkles og forbedres. For vi risikerer, at folk går glip af naturoplevelser og det, naturen og friluftslivet kan give os som mennesker, fordi man opgiver at finde ud af, hvad man må og ikke må derude, slutter Niels-Christian Levin Hansen.

Læs mere om kampagnen, og hvordan du kan være med til at rydde op i skilteskoven på www.gaanyeveje.dk

Sportsfiskerforbundet arbejder for bedre adgang til fiskevandet
Danmarks Sportsfiskerforbund bakker op om Friluftsrådets nye kampagne og arbejder også for at sikre bedre adgangsforhold for lystfiskere – eksempelvis på havne og moler, hvor der kan være begrænset adgang.

Du kan læse mere om vores holdninger til adgang i naturen i Indblik 1, 2021.