Nu starter historisk retssag mod Hjarnø Havbrug

Foto Kaninen Katrine Fra Endelave Pa Facbook006 Efter en længere politiefterforskning, der omfattede flere ransagninger, skal retten nu tage stilling til Hjarnø Havbrugs overproduktion og forurening.

Danmarks Sportsfiskerforbund har siden 2017 afsløret Hjarnø Havbrug i flere miljølovbrud, og i morgen starter retssagen, hvor anklagemyndigheden kræver konfiskation af 191 millioner kroner, som virksomheden ifølge anklageskriftet har tjent på ulovlig overproduktion. Desuden kræves ejeren idømt bøde og fængselsstraf.

Fra fredag den 5. marts og fem retsdage frem skal en domsmandsret i Horsens tage stilling i den hidtil største sag vedrørende havbrug i Danmark.

Anders Østergaard Pedersen, der er ejer og direktør for Hjarnø Havbrug A/S ved Horsens Fjord, er anklaget for uretmæssigt at have tjent 191 millioner kroner ved at snyde med indberetninger til diverse myndigheder om fiskeopdræt og miljøforhold i perioden fra 2013 til 2018.

Anklagemyndigheden kræver derfor beløbet konfiskeret og ejeren idømt bøde og fængselsstraf. Desuden bør ejeren frakendes retten til at drive dambrug og havbrug i en periode.

Ifølge Ritzau nægter Anders Østergaard Pedersen sig skyldig i anklagerne, som han i øvrigt ikke ønsker at udtale sig om på nuværende tidspunkt.

Overproduktion og næringsstofforurening
I anklageskriftet anføres det, at en betydelig overproduktion samt ulovligt opdræt af sølvlaks på havbrugene Hjarnø og Hundshage har forurenet havet ved Horsens Fjord med store mængder kvælstof og fosfor i et område, der har særlig status som EU-beskyttet Natura 2000-område.

Forbundet politianmeldte havbruget
Det var Danmarks Sportsfiskerforbund, som i 2018 politianmeldte havbruget. Forinden havde forbundet flere gange henvendt sig til tilsynsmyndigheden, Hedensted Kommune, for at få politikerne til at tage affære.

Voldsom overskridelse
Forbundets miljøkonsulent, Lars Brinch Thygesen, har gennemgået anklageskriftet.

– Man er jo uskyldig, indtil man er dømt. Men det er en voldsom overskridelse, de er nået frem til - mere end fire gange det tilladte. Når jeg regner på forureningen med kvælstof og fosfor, er der brugt 9000 ton ekstra foder i havbrugene, siger han til Ritzau.

Det svarer ifølge miljøkonsulenten til, at Hjarnø Havbrug har produceret knap 8000 ton fisk mere end tilladt.

– Det svarer igen til 2,6 millioner fisk ekstra. Det undrer mig, at man overhovedet kan opdrætte så mange fisk i dambrug, siger Lars Brinch Thygesen.

Regnbueørrederne opdrættes først i dambrug på land, inden de to år gamle sættes ud i burene på havet. De vejer da ½-1 kg.

Forbundsformanden ser frem til en afgørelse på sagen
Formand for Danmarks Sportsfiskerforbund Torben Kaas siger, at forbundet naturligvis følger sagen tæt, og han er glad for, at der nu endelig er ved at falde en afgørelse.

– Vi arbejder ufortrødent videre for rene og sunde have, og det betyder blandt andet et stop for havbrugenes negative påvirkning af vores vandmiljø. Heldigvis har Miljøministeren hen over det sidste halve år vist, at hun bakker op om vores ønsker på det område, udtaler Torben Kaas.