Græse Ved projektet i Græse Å blev der etableret en stor gydebanke inde midt i Slangerup.

Mens mange aktiviteter er blevet aflyst under corona-pandemien, har der været fuld gang i Den sjællandske Grusbande, der fik gennemført mange projekter i de sidste tre måneder af 2020. Der blev i alt langt 688 mandetimer af 102 frivillige, og 85 tons gydegrus og 225 tons sten fandt vej til vandløbene.

Grusbanden på Sjælland, der er en del af Fishing Zealand-projektet, har haft fuld gang i aktiviteterne i de sidste måneder af 2020. For mens afstandskrav og forsamlingsforbud har sat store begrænsninger for mange aktiviteter, har det været lettere at overholde reglerne, når aktiviteterne foregår ude i det fri ved vandløbene.

Der blev derfor gennemført flere store projekter i mange af de kommuner, der er tilknyttet Fishing Zealand, og ved årets udgang kunne bandeleder Rune Hylby meddele, at der havde været 102 frivillige med til projekterne i løbet af sidste kvartal i 2020. De havde tilsammen lagt 688 timers frivilligt arbejde i forbindelse med aktiviteterne, hvor der i alt blev udlagt 85 tons gydegrus og 225 tons sten.

Nedenfor kan du læse om de enkelte projekter, der blev gennemført i fjerde kvartal 2020.

Stor gydebanke inde midt i Slangerup
Midt i oktober troppede 20 frivillige op til et projekt ved Græse Å i Frederikssund Kommune. Åen løber gennem Slangerup by, og her lå 35 tons gydegrus og 7 tons skjulesten og ventede på de frivillige.

Det blev i løbet af dagen til en gydebanke på mere end 100 m2. Ikke mange uger efter blev den indtaget af gydende havørreder, som byens borgere nu kan beundre, når de går tur langs åen.

Projektet blev lavet i samarbejde med Havelse Å Vandplejegruppe og blev finansieret via Gruspuljen under fisketegnsmidlerne.

Frejlev Der var glæde over veludført og hårdt arbejde ved Frejlev Å på Lolland.

Frejlev Å klar til vinterens gydning
Ugen efter gik det løs i Guldborgsund Kommune, hvor Frejlev Å på østsiden af Lolland fik tilført masser af grus og sten.

Her blev udlagt 25 tons gydegrus, der blev til 12 nye gydebanker i selve Frejlev Å, samt henholdsvis 2 og 4 i tilløbene Smedeløbet og Skarrebækken.

Projektet blev gennemført i fint samarbejde med den lokale lodsejer, der tilmed uden afregning bidrog med 12 m3 marksten, som blev udlagt som skjulesten og brinksikring i vandløbene.

Lystfiskeriforeningen for Nykøbing Falster og Omegn var samarbejdspartner ved projektet, som blev finansieret via Gruspuljen under fisketegnsmidlerne.

Stenudlægning i Bregninge Å
Sidst i oktober deltog frivillige fra Kalundborg Sportsfiskerforening i et stenudlægningsprojekt ved Bregninge Å. Her var der tidligere på året blevet gennemført et større restaureringsprojekt, men efterfølgende blev det vurderet, at der med held kunne tilføres flere store sten til skjul for fiskene.

Himmelev Der blev flyttet store sten ved projektet i Himmelev Bæk

Flere sten til Himmelev Bæk
Den 1. november fortsatte grusbandens aktiviteter ved Himmelev Bæk i Roskilde Kommune. Her deltog 10 frivillige, der udlagde skjulesten på en 150-200 meter lang strækning. Også her var det en opfølgning på et tidligere projekt, og deltagerne kunne glæde sig over, at ørrederne allerede havde været i gang på de udlagte gydebanker.

Projektet blev gennemført i samarbejde med Roskilde og Omegns Lystfiskerklub og vandløbsafdelingen i Roskilde Kommune.

Fri bane i Ellerenden
Ellerenden er et fint lille ørredvandløb, der udmunder lige ved Munkholmbroen i bunden af Isefjorden. Her er der et tilbagevendende problem med udløbet, der gror til i siv og rørskov, så Grusbanden var på arbejde først i november, hvor der blev skabt passage til vandløbet.

Arbejdet blev overvejende udført af ”tøsebanden”. Det var nemlig fire seje piger, der førte an.

Den sjællandske Grusbande

Grusbandens formål er at udføre vand- og fiskeplejearbejde på Sjælland, primært i de kommuner, der er tilknyttet Fishing Zealand.

 

Grusbandets arbejde er overvejende baseret på frivillig arbejdskraft, og i dag er 1100 frivillige tilknyttet grusbanden.

 

Den Sjællandske Grusbande er fortrinsvist finansieret af Fishing Zealand med over 80%, mens den resterende del er finansieret af Danmarks Sportsfiskerforbund.

 

Selve restaureringsprojekterne finansieres overvejende af kommunale midler og fisketegnsmidler.

 

Grusbanden ledes af bandeleder Rune Hylby.

 

Vil du vide mere om Grusbanden og følge med eller deltage i dens aktiviteter, kan du følge banden på Facebook eller tjekke dens hjemmeside.

Masser af skjulesten til Truelsbækken
Truelsbækken har sit udløb i bunden af Isefjorden og den sidste strækning har tidligere fået en nyt, slynget forløb. I begyndelsen af november blev der så tilført 150 tons skjulesten, der overvejende var doneret af lokale lodsejere og lagt i bunker af 2-3 m3 langs vandløbet.

10 personer deltog i udlægningen. Blandt dem tre unge knægte, der havde en hård, men også fornøjelig dag, for stenbunkerne viste sig at gemme på masser af liv i form af mus, rotter og andre spændende dyr.

Projekt ved Ellebækken
Ellebækken er et vandløb i Stevns Kommune. Det er et tilløb til Tryggevælde Å, og her blev der udlagt gydegrus og skjulesten på en 850 meter lang strækning. Desuden har kommunen etableret et sandfang, så der nu er udsigt til en væsentlig forbedring af de fysiske forhold i vandløbet.

Projektet blev gennemført i november med 10 deltagere, der var det maksimale i forhold til corona-retningslinjerne på det tidspunkt.

Sten ved rørunderføring
I december var et lille hold frivillige på arbejde ved Gedebækrenden i Roskilde Kommune, hvor der blev udlagt gydegrus og skjulesten ved en rørunderføring tæt på golfbanen.